Arbetsmarknadsenheten synliggör lärandet i kommunen

20160316-img_5657Torbjörn Bergman, Per Thornberg, Eva Larsson vid Arbetsmarknadsenheten och Anna-Karin Törnberg, VD på Nordiskt Valideringscentrum, jobbar framgångsrikt med att synliggöra lärandet och få så många som möjligt i kommunen i arbete. Foto: Morgan Grip

Kommunstyrelsen fick under onsdagen en information och lägesrapport om det valideringsarbete som Arbetsmarknadsenheten i kommunen har startat tillsammans med Nordiskt valideringsforum. Syftet är att synliggöra det lärande som sker på olika sätt inom alla verksamheter och kvalitetssäkra det.

Samarbetet som påbörjades i höstas med att samtliga handledare fick utbildning i att använda metoden, som innebär att kunskap synliggörs oavsett hur man har skaffat sig den. Istället för att enbart fokusera på kunskap fokuserar man även på färdigheter.

– Det är viktigt för tillväxten att all kompetens kommer arbetsmarknaden till godo och att kompetensen synliggörs, det höjer kvalitén och är ett bra sätt att få så många som möjligt ut i arbetslivet, berättar Anna-Karin Törnberg, VD på Nordiskt Valideringsforum.

Nyckeln är att börja med exempelvis praktikplats, vikariat, utbildning eller lärlingsplats, där individen ges möjlighet att växa som människa och komma underfund med att man faktiskt behövs och kan mer än man tror. Dessutom får man det dokumenterat på ett kvalitetssäkert sätt i form av ett intyg och i förlängningen kanske man även kommer på vad man vill utbilda sig till.

– Det är hela tiden behovet på arbetsmarknaden som styr och sedan försöker vi matcha personer som kan passa för uppgiften, förklarar Eva Larsson vid Arbetsmarknadsenheten. Win-win-situationer som det här skapar, när resurser används på bästa sätt, gynnar ju hela samhället.

Eva och hennes kollegor på Arbetsmarknadsenheten tar gärna emot tips på olika praktikplatser och samarbeten av olika slag.

– Det kanske inte finns någon som passar just i dag men i morgon kan det se helt annorlunda ut, säger Eva Larsson.

Fotnot: Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder, samt är kommunens resurs för individer som står utanför arbetsmarknaden.

Läs hela nyheten här: