ArbetslivsresursNu startar ett nytt spännande samarbete mellan Arbetslivsresurs och Nordiskt Valideringsforum.
Vårt samarbete har ambition att ge effekter på flera nivåer, för individ, arbetsgivare och samhället i stort.
Arbetslivsresurs kommer att ytterligare stärka upp sina redan kvalitetssäkrade processer inom komptensprofilering för ökad anställningsbarhet med NVF Atlas. Allt detta för att ge bästa stöd till personer som befinner sig i situation där nytt jobb/ny försörjning är högt prioriterat.