Nationell Valideringskonferens i Karlshamn den 9-10 maj

Två dagar fyllda med spännande seminarier. Läs mer om dagarna och anmäl dig här:
http://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/nationell-valideringskonferens/

Kontakta oss gärna för mer information om våra färdiga valideringsprogram för arbetsmarknad och integrationsinsatser och skräddarsydda lösningar för kommuner och företag. All validering baseras på OCN-metoden som är en etablerad och väl utvecklad valideringsmetod för kvalitetssäkring och erkännande av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ni får gärna kontakta med oss via: info@valideringsforum.se

Vi ses i vår!