Nyhetsarkiv | Nordiskt Valideringsforum

Nationell Valideringskonferens i Karlshamn den 9-10 maj

Två dagar fyllda med spännande seminarier. Läs mer om dagarna och anmäl dig här: http://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/nationell-valideringskonferens/ Kontakta oss gärna för mer information om våra färdiga valideringsprogram för arbetsmarknad och integrationsinsatser och skräddarsydda lösningar för kommuner och företag. All validering baseras på OCN-metoden som är en etablerad och väl utvecklad valideringsmetod för kvalitetssäkring och erkännande av kunskaper, […]

Fortsätt läsa

Sommarsemester

Under vecka 28-31 har vi våra kontor stängda, och begränsad tillgänglighet, då stora delar av vår personal har en välförtjänt semester. Är det något akut, ta då kontakt med Anna Karin Törnberg, 0723-9496900 eller via mail ak@valideringsforum.se

Fortsätt läsa

Nu startar ett nytt spännande samarbete mellan Arbetslivsresurs och Nordiskt Valideringsforum. Vårt samarbete har ambition att ge effekter på flera nivåer, för individ, arbetsgivare och samhället i stort. Arbetslivsresurs kommer att ytterligare stärka upp sina redan kvalitetssäkrade processer inom komptensprofilering för ökad anställningsbarhet med NVF Atlas. Allt detta för att ge bästa stöd till personer […]

Fortsätt läsa

Arbetsmarknadsenheten synliggör lärandet i kommunen

Torbjörn Bergman, Per Thornberg, Eva Larsson vid Arbetsmarknadsenheten och Anna-Karin Törnberg, VD på Nordiskt Valideringscentrum, jobbar framgångsrikt med att synliggöra lärandet och få så många som möjligt i kommunen i arbete. Foto: Morgan Grip Kommunstyrelsen fick under onsdagen en information och lägesrapport om det valideringsarbete som Arbetsmarknadsenheten i kommunen har startat tillsammans med Nordiskt valideringsforum. […]

Fortsätt läsa

Fantastiska Macken i Växjö

Är nu igång med utbildade handledare som startar upp validering för deltagare i verksamheten. En lokal spännande panel konsulterades och informerades om den nya kvalitetssäkringen och målet med att synliggöra den kompetens som växer fram i organisationen.

Fortsätt läsa

Beslut fattat!

Den 17 juni beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Med kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, t.ex. examina, certifikat och diplom. Referensramarna ska underlätta jämförelser nationellt och internationellt av vilka nivåer kvalifikationer motsvarar i fråga om […]

Fortsätt läsa