Att validera kunskap är till nytta för
verksamhet, individ och hela samhället

Vi erbjuder skräddarsydda valideringsprogram för organisationer, företag och branscher. Genom att validera kompetens stödjer ni individers utveckling samtidigt som ni kvalitetssäkrar er verksamhet. Tillsammans med oss blir valideringsprocessen både enkel och tillgänglig.

Att validera kunskap är till nytta för
verksamhet, individ och hela samhället

Vi erbjuder skräddarsydda valideringsprogram för organisationer, företag och branscher. Genom att validera kompetens stödjer ni individers utveckling samtidigt som ni kvalitetssäkrar er verksamhet. Tillsammans med oss blir valideringsprocessen både enkel och tillgänglig.

Tillsammans med SRY validerar vi hela städbranschen!

Nordiskt Valideringsforum samarbetar sedan 2013 med Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, för att validera kunskap och kompetens inom städservice, hemservice och sanering. Tillsammans har vi utvecklat skräddarsydda valideringsprogram, där programmen för städservice finns på två nivåer.

Programmet baseras på teoretiska, muntliga och praktiska test. Testen utförs av diplomerade handledare och yrkesbeviset ger:

  • Individen en bekräftelse på den egna kompetensen
  • Arbetsgivaren en möjlighet att garantera att man har god kunskapsnivå hos personalen
  • Branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som underlättar kompetensutveckling och upphandlingar

Samarbetet med SRY är på detta sätt till nytta för både individ, bransch och samhälle!

“Med sin långa erfarenhet och kompetens inom validering så är Nordiskt Valderingsforum en självklar partner för oss i arbetet med att validera kompetens i städbranschen. De har alltid ett starkt kundfokus och levererar snabba resultat med god kvalitet.”

Ari Kouvonen, Almega Serviceföretagen

Unikt trepartssamarbete för validering av fritidsledare

Under 2015 har Nordiskt Valideringsforum har tillsammans med Fritidsforum och Fackförbundet Kommunal etablerat en unik valideringsprocess på basnivå riktad till ledare i öppen fritidsverksamhet.

Inom denna yrkesgrupp finns ett stort antal yrkesverksamma personer som saknar formell utbildning för sitt viktiga arbete, men som genom erfarenhet utvecklat viktiga kunskaper och färdigheter.

Vi tycker att all kunskap förtjänar ett erkännande och därför är vi glada att Fritidsforum och Kommunal valt att samarbeta med oss för att använda validering för att synliggöra kompetens och färdigheter hos fritidsledare. På så sätt stärker de individers utveckling samtidigt som man kvalitetssäkrar fritidsverksamheter.

“Eftersom jag inte har någon formell fritidsledarutbildning blir valideringsintyget viktigt att kunna visa upp om jag ska flytta och söka nytt jobb.”

Qasem Rezai, fritidsledare i Helsingborg

Engagerade fritidsledare är eftertraktade, men det är inte alltid tydligt varför och vilka förväntningarna är.Vi behöver bli bättre på att beskriva det vi gör och validering ger en ökad insikt om vad som görs och vilka kompetenser som finns. Det stärker yrkesrollen.


Lisa Ingestad, Förbundssekreterare Fritidsforum

Kvalitetssäkra kunskap i ditt företag eller bransch

Funderar du på hur man kan bevisa kunskapen som finns i din verksamhet eller hur man kan beskriva en yrkesprofil?
Vi erbjuder stöd i alla steg i valideringsprocessen, så som självskattning, kartläggning och bedömning av kompetenser.

Programmen baseras på OCN-metoden som är en erkänd valideringsmetod för kvalitetssäkring av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Alla program granskas av en extern panel av branschexperter som Nordiskt Valideringsforum etablerar. Panelen utgör ett värdefullt verktyg för att säkerställa att innehållet är i linje med branschens behov.

Vi utbildar kunder i metodutveckling och handledning samt tar hand om all administrering och kvalitetssäkring av valideringsprocessen i vår systemplattform.
 
 

Våra verktyg

Vi har utvecklat smarta digitala verktyg för att göra alla delar i valideringsprocessen så enkla och tillgängliga som möjligt. Vi kan erbjuda både färdiga program såväl som skräddarsydda lösningar.

 

Funderar du över validering i din verksamhet? Vi har tagit fram yrkesprofiler för bland annat badpersonal, kroppsterapeuter, miljövärdar och idrottsplatsarbetare. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

 

Anna Karin Jendert
ak@valideringsforum.se
+46101501776