Storsatsning på validering i Härjedalen

Storsatsning på validering i Härjedalen

 

Sedan hösten 2015 arbetar Nordiskt Valideringsforum tillsammans med Härjedalens kommun för att kvalitetssäkra det lärande som sker på olika sätt inom kommunens verksamheter.

Syftet är att säkerställa att kunskap synliggörs oavsett hur man har skaffat sig den. Fokus ligger därför på färdigheter såväl som kunskaper. Valideringen sker i ett antal verksamheter, till exempel handel, omsorg, park och utemiljö, omsorg om barn, café, städ och kök och restaurang.

Hur går då valideringen till? För att förenkla och göra processen så effektiv som möjligt så har kommunens egen personal utbildats i OCN- metoden. De gör själva löpande bedömningar baserat på observationer och deltagarnas utförda uppgifter i sin verksamhet. Efter genomförd validering får deltagarna ett kompetensbevis som intygar deras kunskap, kompetens och färdighet.

Nordiskt Valideringsforum stöttar kommunen med processtöd, utbildning och kvalitetssäkring för att säkerställa att alla handledare arbetar på samma nivå i sina bedömningar.

 

Det är hela tiden behovet på arbetsmarknaden som styr och sedan försöker vi matcha personer som kan passa för uppgiften. Win-win-situationer som det här skapar, när resurser används på bästa sätt, gynnar ju hela samhället.


Eva Larsson, Arbetsmarknadsenheten, Härjedalens kommun

Nyfiken på validering?

Funderar du på validering av kunskap och lärande i din verksamhet? Vi erbjuder en enkel och tillgänglig metod och professionellt stöd till kommuner, företag och organisationer för att validera lärande och kompetens på alla nivåer.

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer!