Vi hjälper er att synliggöra kunskap och kompetens

Vi erbjuder kommuner färdiga valideringsprogram för arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Genom att validera kompetens stödjer ni individers utveckling samtidigt som ni kvalitetssäkrar lärande i er verksamhet. Med vårt professionella stöd blir valideringsprocessen både enkel och tillgänglig.

Vi hjälper er att synliggöra kunskap och kompetens

Vi erbjuder kommuner färdiga valideringsprogram för arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Genom att validera kompetens stödjer ni individers utveckling samtidigt som ni kvalitetssäkrar lärande i er verksamhet. Med vårt professionella stöd blir valideringsprocessen både enkel och tillgänglig.

115 personer validerade under 2016 i Helsingborg

I Helsingborgs stad har man länge arbetat med att validera kompetens i sina verksamheter för arbetsmarknad. Sedan 2013 är Nordiskt Valideringsforum glada att vara en central del av detta viktiga arbete.

Vi tillhandahåller kommunen allt ifrån metodutveckling och en digital plattform, till utbildning och processtöd. Allt för att säkerställa god kvalité i valideringsprocesserna.

De verksamheter som valideras är bland annat invånare på extern praktik anordnad av kommunen, inom handel, fordon och fastighetsskötsel samt interna arbetsplatser (kök, cykelverkstad, sömnad, montering och paketering, lokalvård samt vaktmästare och grönyteskötsel). Även stadsdelsmammor, ett program där boende i områden fungerar som brobyggare, samt handledarutbildning (handledare på praktikplatser) och LSS-verksamhet valideras.

Tillsammans är vi stolta över att under bara det senaste året validerat lärandet hos över 115 individer.

Söderhamn satsar på validering av vikarier

- Vi strävar efter att höja anställningsbarheten hos personer och öka rekryteringsunderlaget för arbetsgivare, säger Anna Paepke Lööf och Elisabet Udd, som är OCN-handledare i Söderhamn. Där är de i full gång med att validera lärande och kompetens hos vikarier inom den kommunala bemanningsverksamheten.

I arbetet med validering använder Söderhamn färdiga valideringsprogram, bland annat "Arbeta med barn" och "Omsorg om äldre". Deltagare genomgår en kvalitetssäkring av sina kunskaper genom att digitalt och praktiskt genomföra övningar som baseras på OCN-metoden. När alla steg är godkända av både interna kvalitetssäkrare från kommunen och externa kvalitetssäkrare från Nordiskt Valideringsforum, så får deltagaren ett kompetensintyg.

Valideringen hjälper på så vis till att både stärka deltagarnas utveckling och anställningsbarhet, samtidigt som kompetensintygen gör det enklare för arbetsgivare att förstå anställdas kompetenser i framtida rekryteringsprocesser för kommunen.

Lärande behöver synliggöras och erkännas, det är då det skapar värde för individen i form av att man får ett intyg på vad man faktiskt kan och har lärt sig. Det är vad OCN-metoden handlar om. Genom att synliggöra kunskaperna så kan individens självbild, självförtroende och självkänsla förbättras och möjligheten att få arbete ökar.


Henrietta Finnborg-Bengtsson, OCN-koordinator, Helsingborg stad

Vi erbjuder färdiga program för validering

Vi erbjuder stöd i alla steg i valideringsprocessen, så som självskattning, kartläggning och bedömning av kompetenser
samt färdiga valideringsprogram för arbetsmarknads- och integrationsinsatser.

Programmen baseras på OCN-metoden som är en erkänd valideringsmetod för kvalitetssäkring av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Alla program granskas av en extern panel som Nordiskt Valideringsforum etablerar. Panelen, som består av branschexperter utgör ett värdefullt verktyg för att säkerställa att innehållet är i linje med branschens behov.

Vi utbildar kunder i metodutveckling och handledning samt tar hand om all bevishantering och kvalitetssäkring av valideringsprocessen i vår systemplattform.
 
 

Våra verktyg

Vi har utvecklat smarta digitala verktyg för att göra alla delar i valideringsprocessen så enkla och tillgängliga som möjligt. Vi kan erbjuda både färdiga program såväl som skräddarsydda lösningar.

Atlas

Vårt verktyg för digital självskattning och kartläggning av kompetenser, mot yrkesområden såväl som mot generella kompetenser. Ger underlag för bedömning vid validering och matchning.

Bevisst!

Våra digitaliserade arbetsböcker inom olika yrkesområden för validering på basnivå, samlade i en systemplattform.

OCN-Metoden

Med hjälp av OCN-metoden kan du även utveckla helt nya program för validering där etablerade yrkesprofiler saknas.