Nätverket

NVF - NätverkAlla licenstagare utgör ett gemensamt nätverk med syfte att skapa en plattform för ett gemensamt utvecklingsarbete. Inom nätverket skapas möjligheter till utbyte av erfarenheter i seminarier och workshops. Målet är också att nätverket ska kunna agera gemensamt för att kunna påverka framtiden och det livslånga och livsvida lärandet.

Gemensamma utbildningar med erfarenhetsutbyte, ny kompetens och tillgång till verktyg som skapas.

Nätverket får via sin licens bland annat tillgång till färdiga program som kan användas i sin helhet eller anpassas till den egna verksamhetens förutsättningar. Inom nätverket utvecklas ständigt nya program som blir tillgängliga.

På bilden nedan kan du se vilka program-områden som idag finns. Förutom färdigställda program finns i NVF:s databas över 2000 moduler som är en stor tillgång i fortsatt utvecklingsarbete.
programbild