Kompetensbevis

Intyg - Kompetensbevis

Ett intyg/kompetensbevis/yrkesbevis specificerar, för varje individ, den kunskap, färdighet och kompetens som individen uppvisar inom ett specifikt område. Kunskapen, färdigheten och kompetensen kommuniceras via resultat av lärande (Learning outcome), det vill säga vad en individ vet, förstår och kan inom ett specifikt område. På samma sätt såsom specificerats i European Qualification Framework (EQF) och European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET).

Yrkesbevis – För att yrkesbevis ska utdelas krävs ett nationellt erkännande via en branschorganisation eller liknande.

Kompetensbevis – Utdelas där det finns en lokal, regional eller nationell samsyn kring ett yrke, men där det saknas en nationell samordnande branschorganisation. Kompetensbevis kan också ges gällande generella kompetenser som har nationell spridning och acceptans.

Intyg – Utdelas inom områden som inte kan hänföras till det som gäller för yrkesbevis och kompetensbevis. Det kan bland annat handla om yrkesförberedande moduler eller särskilda lokala anpassningar. Utdelas också när en individ saknar någon eller några moduler av det som krävs för att erhålla ett yrkesbevis eller kompetensbevis.