Processen

OCN-iconenProcessen i korthet:

Personal utbildas och certifieras i OCN-metoden.

Med stöd av Nordiskt Valideringsforum tar samverkande organisation fram en programplan med tillhörande moduler anpassade efter syfte, mål och målgrupp.

Panelen granskar och fastställer programplan och moduler. Panelen ger råd om hur verksamheten kan bli bättre och kan även ställa krav på direkta förändringar.

Verksamheten genomförs efter fastställd plan.

Den Interna kvalitetssäkraren (IK) samordnar kvalitetsarbetet och stöttar handledarna, samt är länk till den externa kvalitetssäkraren (EK). EK finns med i processen redan från paneltillfället och bevakar kvaliteten gällande bedömning, arbetsmetoder och struktur.