Vår syn på lärande

Vår idé och verksamhet är sprungen ur behovet att identifiera, synliggöra och erkänna det lärande som äger rum i utbildningar och verksamheter utanför den formella skolan. Ett behov av att ge det lärande som sker, exempelvis på arbetsplatser, i föreningar och utbildningsorganisationer – det värde och erkännande som det förtjänar. Att ge individen ett instrument att förmedla och kommunicera sin kompetens.

Om vi accepterar tanken att man kan lära utanför skolan, och att det har betydelse för individ, företag och samhälle så måste också det lärandet få ett ökat erkännande. Varför ska vi annars satsa pengar på kurser, utbildningar och praktik? Vi drivs av övertygelsen av att kunskapen, färdigheten och kompetensen i sig är det viktiga och centrala. Inte var och hur den erhållits.

Vår syn på lärande kan sammanfattas i nedanstående fyra punkter:

  • All kunskap, färdighet och kompetens är värd erkännande, oavsett, när, var och hur lärandet sker.
  • The learner centered approach.
  • Lika möjligheter ska genomsyra lärande och erkännande.
  • Öppenhet och samsyn lägger grund för kvalitet och legitimitet.