Historia

Nordiskt Valideringsforum AB startade i mars 2013. Men vår historia börjar tidigare än så.

urkraftare_utanfor_norra_jarnvags_litenSedan starten 1988 har Föreningen Urkraft arbetat med människors livslånga och livsvida lärande. Många människor har via Urkraft hittat sin väg till arbetsmarknaden, men två stora frågor har följt föreningen genom åren: varför är det inte lika mycket värt när man lär sig utanför skolan? Och varför är kunskapen så svår att kommunicera ut till arbetsgivare? Med hjälp av en stor portion nyfikenhet och utvecklingslust fick Urkraft möjligheten att ta OCN-metoden till Sverige från Storbritannien. Arbetet med OCN-metoden behövde en egen plattform och OCN Sweden AB bildades 2005.

Genom åren har tankarna spridits till Danmark och vi har utvecklat nya tjänster som kompletterar OCN-metoden, men med samma grund: att förbättra kommunikation mellan arbetssökande och arbetsgivare. OCN-metoden används idag även för validering och en av våra nya tjänster är möjligheten till elektroniskt baserad validering. Ett nytt verktyg är Kompetensbanken 4M, ett verktyg för att samla och marknadsföra sina egna meriter och kompetenser.

2013 blev det så dags för en ny plattform som bättre samlar våra tjänster under ett gemensamt tak: Nordiskt Valideringsforum AB.