Våra tjänster

I vår unika plattform med verktyg och metoder arbetar vi med att synliggöra och kvalitetssäkra kompetens oavsett nivå.

Ett arbete som tillsammans med kunden skapar utveckling med engagemang och delaktighet och som ger resultat på många plan.

  • Verktyg för kartläggning av kompetenser
  • System som stöder individer i att lyfta fram sina meriter och kompetenser
  • Plattform för kompetensmöten – matchning
  • Validering (Open College Network, OCN) som relaterar till EQF*
  • Utbildar och ger processtöd i OCN-metoden
  • Kvalitetssäkrar resultat
  • Definierar kompetens för yrkesprofiler tillsammans med branschorganisationer
  • Synliggör lärandet i processer – i undervisning och praktik – oavsett nivå
  • Strategiskt stöd i förändringsprocesser inom organisationer
  • Inspiration och föreläsningar