Inspiration

Inspiration - Stigge och MargotVi har inom Nordiskt Valideringsforum traditioner av att tänka nytt.

Vår verksamhet är sprungen ur den norrländska myllan, ett verkligt underifråninitiativ. Den har vuxit fram på grund av ett alltmer tydligt behov från alla nivåer i samhället och drivs med ett enormt engagemang och massor av kompetens. Vår verksamhet är inte sanktionerad från någon uppifrån. Vi kan inte förlita oss på tradition och ”systemkulturella” fördelar. Vi är, tvärtom, i någon mening system- och strukturutmanande. Men vi tror inte på passivitet och överlämnande av allt ansvar till andra. Vi vill vara med och förändra arbetsmarknads- och utbildningspolitiken och skapa tillväxt. Nyckelorden är skapa och bygga. Låt oss inte bara vänta, förvalta och administrera. Det är inte den tiden nu.
Det är nu vi har chansen, det är nu behovet är tydligt och starkt, det är nu vi i Sverige kan gå i bräschen för en ny, mer konstruktiv och verklighetsförankrad syn på kopplingen mellan lärande och arbetsliv.

Vi är en fri aktör som drivs av ett engagemang och en övertygelse om vikten av förändring i det sysselsättningspolitiska området. Men vi kan inte göra det själva.
Vi deltar gärna debatten och vill vara med och påverka med vårt synsätt. Vi kan bokas för föreläsningar och som deltagare i paneler mm.

Vår högsta önskan är att ni ser oss som en resurs och att ni genom ord och handling skapar förutsättningar för oss att gemensamt skapa tillväxt, högre deltagande på arbetsmarknaden, bättre matchning och reell inkludering av dem som idag står utanför den samhälleliga gemenskapen.