Kartläggning

NVF Atlas

jordglobVi kallar vårt nya verktyg för kartläggning för NVF Atlas. Verktyget är utvecklat på önskemål av Arbetslivsresurs och testas just nu av några av våra kunder och samarbetspartners. Atlas bygger på självskattning, identifikation av egenskaper och intressen, samt kartlägger både generella kompetenser och valt yrkesområde med en nivåbestämning av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Resultatet ger möjlighet till en identifikation av utvecklingsområden och upprättande av handlingsplan, samt är ett underlag för bedömning.

Kompetens- och rekryteringsplattformen 4M*

Kompetens- och rekryteringsplattformen 4M är ett verktyg där era deltagare själva kartlägger och för in sina meriter och kompetenser, såväl vid start som löpande. Till varje merit kan ett betyg eller intyg laddas upp. Varje deltagare kan också ge en personlig bedömning av sina kompetenser och kan lyfta fram sina bästa egenskaper.

I Kompetens- och rekryteringsplattformen 4M kan deltagaren sen skapa sitt eget CV och personligt brev, på egen hand eller med hjälp av mallar, redo att skicka till en arbetsgivare.

I systemet finns också möjlighet för arbetsgivare att registrera jobbannonser som den arbetssökande kan titta på. Arbetsgivare kan också leta efter individer med ”rätt” kompetens.

* 4M står för: Mapping, Monitoring, Marketing och Matching, det vill säga, en sammanfattning av de tjänster vi erbjuder i verktyget.