Validering

Scrabble-NVF-Erkännande-medium-DSC_0943– Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de förvärvats  (Svenska regeringens formella definition sedan 2003)

Denna definition, tillsammans med införandet av EQF (European Qualification Framework), har öppnat upp dörrarna för möjligheten till validering mot andra standards än kursplaner inom det formella skolväsendet.

Yrken och branscher som i dag inte har tydliga kopplingar till det formella skolväsendet kan med OCN-struktur bygga upp en yrkesstandard, yrkesprofil och därmed skapa förutsättningar för både validering och utvecklandet av utbildning.

OCN-metodens struktur och uppbyggnad är särskilt lämplig som valideringsmodell eftersom OCN-metoden använder läranderesultat och bedömningskriterier (vilket förespråkas inom EQF). Definitionen av validering och utvecklandet av EQF möjliggör också validering av generella, överföringsbara kompetenser.

Läs mer om validering och EQF på www.seqf.se och www.valideringsinfo.se