Verksamhetsutveckling

Kub-ver1

Vi har utvecklat en metod för förankring, delaktighet, planering och implementering av resultat och metoder i en organisation.

En organisation blir snabbt ”rutiniserad”. Även om rutiner många gånger förenklar, skapar trygghet, sparar tid och pengar så kan rutiner också passivisera, förhindra nytänkande och lärande, försvåra analys och värderingar samt skapa försvarsmekanismer. Man agerar utifrån en slags normbaserad lämplighetslogik, (Ellström) ”så här förväntas jag göra eftersom såhär har vi alltid gjort och i detta är jag trygg”, och inte utifrån en analys om vilka tänkbara alternativ som ger det bästa utfallet.

Införandet av OCN-metodens struktur i en organisation och dess verksamhet medför en genomlysning av syfte, mål, aktiviteter, metod och resurser. Vi är inte motståndare till rutiner, OCN-metoden i sig har sin andel av rutiner, men strukturen kräver reflektion och ifrågasättanden. Vi tror det är nyttigt och avgörande för positiv förändring.

Därför medför också införandet av OCN-metoden i en verksamhet att organisation och individer försätts i en förändringsprocess. Förändringsprocesser utan förståelse, förankring, delaktighet, resurser, och synliga resultat riskerar att misslyckas. Alla berörda nivåer inom en organisation behöver förstå syfte och mål och vad som krävs för att man ska lyckas med implementering av tänkt verksamhetsförändring. Inom Nordiskt Valideringsforum har vi utvecklat en processtyrningsmetod som syftar till att underlätta förändringsprocesser, förankring, planering, uppföljning och delaktighet.

Kontakta oss för mer information.