Author Archives: Olivia Eklund

Kompetensintyg ger individen en konkurrenskraft i samhället Mattias Rosdahl är Regionchef på Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Norr. Ett stort fokus i hans arbete har varit att sprida kunskap om hur validering kan användas som verktyg för kompetensförsörjning. – Arbetade man med validering förr var det något konstigt men idag har man både ett större intresse och en helt annan förståelse för vad det är. Jag ser en stor samhällsutveckling bara de senaste fem åren, säger Mattias Rosdahl. I ett projekt, med alla 10 studieförbund i Sverige och Nordiskt Valideringsforum, var han med i utvecklingsarbetet för att ta fram moduler för Kommunikativ Svenska och Kompetenser för arbetslivet. Till grund i arbetet är OCN-metoden. – Det handlar ju om att kunna bevisa att det man skriver på sitt cv är sant. Där kommer språket också in, många som saknar arbete skulle kunna söka om de får ett bevis för att de håller den…

Read more

När personer med lång arbetslivserfarenhet kommer till Sverige från ett annat land finns det mycket kunnande som hen kan bidra med. Men en sak kan stå i vägen – kunskaper i svenska språket. Tillsammans med Energiföretagen och Nordiskt Valideringsforum har LYS Förlag arbetat med frågorna som används vid validering – för att de ska skrivas med klarspråk och bli mer lättillgängliga.  LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. – Vi får ofta frågan hur man kan göra det enklare. Det är svårt att vara ny på jobbet, särskilt om det är på ditt andraspråk. Vi kommer inte ifrån att något är jobbigt men vi kan minska den bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, säger Emil Molander, LYS Förlag. Att skriva med klarspråk innebär till exempel att skriva med enklare ord, dela upp texten i flera meningar eller ge den en tydligare struktur. Men det…

Read more

Gruppdiskussioner ökar individernas kunskap och förståelse 2022 har varit ett intensivt år för Gävle kommuns arbetsmarknadsenhet. Våren bestod av utbildningar för OCN-bedömare och valideringarna var i full gång redan på hösten. Nu har de validerat 12 personer som är anställda på extratjänster inom barnomsorgen och det har gett goda resultat. – Vi, i Sverige, är så fast i att allt ska vara dokumenterat på ett visst sätt. De nyanlända som kommer hit har en massa kunskap men alla kommer inte in i vårt skolsystem. Det tar ofta lång tid att både lära sig språket och gå en utbildning och de kan en massa redan nu som är användbart i ett arbete – om de får möjlighet att visa det, säger Dennis Berglund, enhetschef på Arbetsmarknad och stöd i Gävle kommun. Han var med och upphandlade OCN-metoden för ett ESF-projekt. Det fokuserade på samverkan kring individers resa till självförsörjning och validering…

Read more

SOM PROJEKTLEDARE PÅ dåvarande KFS (Kommunala Företagens Samorganisation), numera Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, började jag jobba med yrkesintroduktionsanställningar och ungdomar under 2015 som en del i mitt uppdrag om hur man kan bredda och stödja det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet hos våra medlemsföretag. Sobona omfattar närmare 1100 medlemsföretag i 12 branscher med en stor variation och bredd gällande kompetenser. Inom de flesta av dessa branscher beskrivs kompetensförsörjning som den största utmaningen nu och på sikt.  TRE MÅNADER IN I MITT UPPDRAG kom flyktingvågen och då ändrade uppdraget till viss del karaktär till att även innefatta språkutveckling och insteg, introduktion på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda. Under 2016 tog vi fram en handledarutbildning och den utvecklade vi partsgemensamt med delfinansiering från Skolverket och byggde den från grunden. Egentligen var det där det började, för handledarutbildningen byggde ju helt och hållet på behovet av att synliggöra lärande på arbetsplatsen.  Yrkesintroduktionsanställningar bygger på samma sak,…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där många personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kompetenser kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Vi på Nordiskt Valideringsforum utbildar OCN-bedömare som arbetar inom många olika yrken och yrkesområden. Deras roll i valideringsprocessen är att utföra just validering av personers kunskaper och färdigheter inom specifika områden. Kunskaper och färdigheter är uppdelade i olika moduler. I dem konkretiseras och förtydligas det som individen behöver kunna i läranderesultat och bedömningskriterier. Utbildningen till OCN-bedömare består av fyra halvdagar. En person som har gått en utbildning och sedan utfört godkända valideringar får ett kompetensintyg och blir certifierade OCN-bedömare. För att få titeln yrkesbedömare behöver personen också uppfylla branschens krav på till exempel yrkeserfarenhet. En av våra medarbetare som håller i…

Read more

Bedömarutbildningen gav nya insikter Ett starkt behov av att rekrytera nya medarbetare och säkerställa kompetens. Det var grunden till att Vamas började arbeta med validering. Vi på Nordiskt Valideringsforum håller i utbildningar för yrkesbedömare – en nyckelroll i valideringsprocessen.  Valideringarna sker genom OCN-metoden och grundar sig i på Sobonas nationella yrkesprofiler.  De har tagits fram i samarbete med flera parter, kopplade till branschen och oss här på Nordiskt Valideringsforum. Se filmen om Vamas arbete med validering! Sobona har tagit fram en kort film där du får träffa både yrkesbedömare som arbetar med att validera och medarbetare som precis har gått igenom en validering. Håll utkik! Tre minuter in i filmen får du en kort inblick i Nordiskt Valideringsforums digitala verktyg som används i processen. Här kan du läsa mer om Vamas arbete och Sobonas modell för branschvalidering.   https://www.youtube.com/watch?v=r2LBkJR–jM&t=288s Genom att använda det här valideringsverktyget kan man skapa en trygghet för medarbetarna…

Read more

Synliggjorda kompetenser stärker deltagarnas ställning på arbetsmarknaden Medborgarskolan Nord utvecklar och validerar deltagares kompetenser i Kommunikativ svenska. Beviset är ett sätt att både närma sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  – Tidigare har de fått ett intyg för den utbildning de har gått men nu har de också möjlighet att få ett bevis för vad de faktiskt kan och har lärt sig, säger Carina Burvall, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Skellefteå. Carina Burvall och kollegan Reneé Johansson visar upp kompetensintyg efter genomförd validering i kommunikativ svenska. Arbetet med validering på Medborgarskolan Nord grundar sig i moduler för Kommunikativ svenska och Kompetenser för arbetslivet. Där ingår både läs- och hörförståelse, skrivande och muntlig svenska. Nivåerna för språkkunskaperna följer det europeiska ramverket för språk (A1-C2). Genom validering av Kompetenser för arbetslivet synliggörs också andra kompetenser hos individens som kan vara till nytta i olika arbeten. Det handlar till exempel om medarbetarskap, bemötande…

Read more

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år Den 23 december förbereder vi oss inför julhelgen. Då är vår växel och support är stängd.  Annars är den öppen som vanligt, på vardagar mellan 08.00 och 17.00.  Vi vill passa på att tack alla våra fantastiska kunder för ett fantastiskt år. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande och viktiga arbetet tillsammans med er 2023. 

Arbetet skapar engagemang och ger resultat för personer på arbetspraktik Till Möjligheternas Hus i Emmaboda kommer personer för arbetspraktik på deras återvinningscentral, second hand-butik eller cykel- och mek-verkstad. Efter en godkänd validering har personen möjlighet att få ett kompetensintyg som beskriver vilka kompetenser som vailderats. Det kan sedan användas när de söker sig vidare till andra jobb. Vi tror stenhårt på validering här och ser detta som något positivt inför framtiden. ~ Eric Bredman – För oss är validering ett sätt att skapa engagemang och resultat hos de individer som kommer till oss, men även för vår organisation och för näringslivet och samhället i sin helhet, säger Eric Bredman, handläggare Arbetsmarknadscentrum, Möjligheternas Hus Arbetet med validering enligt OCN-metoden på Möjligheternas hus har skett inom ramen för ett ESF-projekt som heter ”Fortsatt samverkan leder till arbete”. Här kan du se två filmer där bland annat projektledare och personer som har arbetspraktik berättar…

Read more

Det var ett stort intresse för de två webbinar som vi på Nordiskt Valideringsforum anordnade tillsammans med Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) i december.  188 personer från hela landet anmälde sig för att lyssna. Temat var “hur man kan skapa en utbildning som leder till jobb inom städbranschen”.   – Det är roligt att Komvux och arbetsmarknadsenheter ser städ- och servicebranschen som en möjlig väg att ge människor jobb genom samverkande utbildning! Det är också extra roligt att berätta om möjligheter när så många är intresserade, säger Anna Thelin, utbildningskoordinator och verksamhetsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Anna Thelin har också arbetat som intern kvalitetssäkrare för SRY i många år. Under de två tillfällena berättade hon om deras branschmodell för lärande och validering. Annika Jervgren, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, berättade mer om hur validering och utbildning kan samverka.  Exempel från verkligheten Deltagarna vid de två tillfällena fick också höra konkreta exempel på hur arbetet ser…

Read more

10/21