verktyg

Bedömning

Att säkerställa att man kan det som behövs.

bEDÖMNING OCH GRANSKNING

Hur går det till?

För att kunna ge feedback behöver man göra en bedömning. Objektiv bedömning är ett viktigt inslag i lärande och validering med OCN-metoden. Genom bedömningen säkerställer man att individen kan det som behövs.

Bedömningen görs vid ett tillfälle eller parallellt med stegvist lärande – i verksamheten. En bedömare utgår från färdiga checklistor och underlag. Individen svarar på frågor och visar upp sitt kunnande “live” – i verkligheten.

Efter bedömarens granskning sker en intern och extern kvalitetssäkring, utifrån OCN-metoden. Det blir rättssäkert, rättvist och oberoende.

Verktyg för bedömning och granskning

Istället för att ge subjektiv feedback kan handledare och bedömare utgå från färdiga underlag, digitala hjälpmedel och en process för kvalitetssäkring.

Vem bör bli bedömare?

 

För att använda OCN-metoden och utbilda bedömare behöver organisationen  en licens eller vara ansluten till en branschmodell för validering. 

Kontakta oss på Nordiskt Valideringsforum för mer information.

En bedömare kan ta hjälp av handledare/medbedömare under processens gång. Bedömaren behöver inte göra allt själv.

Nordiskt Valideringsforum ger, utifrån OCN-metoden, förslag på hur processen bör organiseras i just er organisation. I detta ingår även hur intern och extern kvalitetssäkring organiseras.

 

 

Bedömning och granskning förenklas med digitala verktyg och kvalitetssäkras med OCN-metoden

uTBILDNING tILL BEDÖMARE

Vem bör bli bedömare?

Arbetsledare, handledare, projektledare, pedagog eller motsvarande, inom verksamhet, HR eller utbildning som har

  • Kunnande inom yrkesområdet (beror av nivå/yrkesprofil)
  • Intresse att stötta individer i sitt lärande
  • Förmåga att ge feedback och hålla uppföljningssamtal
  • Erfarenhet av olika digitala verktyg
En utbildning till bedömare är fyra halvdagar (digitalt) eller två heldagar (på plats). 
 
Nordiskt Valideringsforum säkerställer OCN-metoden och utbildar även interna och externa kvalitetssäkrare samt genomför olika fortbildningsaktiviteter.

 

Vad får man lära sig under utbildningen till bedömare?

  • Processen kring validering
  • Stötta individen i bevisinsamling
  • Ge uppgifter till medbedömare/arbetsledare
  • Göra urval och bedömningar
  • Hantera det digitala verktyget

 

ATT VARA BEDÖMARE

Hur lång tid tar det?

Oj, vad komplicerat allt det här verkar. Det måste ta jättelång tid, eller?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.