Podcasten

"Stegen till erkännande"

Vill du läsa mer?

I rapporten "Stegen till erkännande" har vi samlat både artiklar och intervjuer. Där du kan läsa mer om validering och livslångt lärande - ur olika spännande perspektiv!

Under hösten 2021 presenterade Nordiskt Valideringsforum rapporten ”Stegen till erkännande” som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen.

Nu släpps podden med samma namn – med uttömmande, fördjupande och reflekterande med samtal och diskussioner från verkligheten. Podcasten släpps i 7 avsnitt och är baserad på inspelade samtal från en seminarieserie kring validering och livslångt lärande.

SKlogga (1)

Tack!

- för att du är medlem i Sverige Kan!

Som en medlemsgåva får du nu förtur till de podcast-avsnitt som kommer att släppas av Nordiskt Valideringsforum under våren 2023. Tryck på de röda pilarna för varje avsnitt och börja lyssna!

Avsnitt 1

Och vem har gett er lov till detta?

Krävs det tillåtelse att bebygga den ödetomt där många som är långt ifrån arbetsmarknaden befinner sig? Vilket lärande och i slutändan vilket kunnande, är i finrummet? Att gå en annan väg än den förväntade sätter en individs självkänsla och självförtroende på prov och riskerar att lusten och modet till det egna lärandet kommer till korta. 

Med en vision om att ödetomten blir till en gemensam och öppen glänta med utrymme för egenmakt och lärande utifrån egna villkor, samtalar Kicki Krane med Jörgen Bergvall och Anna Karin Jendert om bakgrunden till samt visionen och tankarna bakom Nordiskt Valideringsforum och utvecklingen av OCN-metoden – att synliggöra kunnande med validering och lärande.

Stegen till erkännande
Och vem har gett er lov till detta?
Loading
/

Avsnitt 2

Att upptäcka sin egen kompetens

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår – Ta del av ett samtal med fokus på hur validering och lärande kan ge en människa både mod och kraft att göra resan i det livslånga lärandet. Många som befinner sig i utanförskap betecknas som obildbara utifrån förväntningar de inte lyckats möta – de blir med andra ord inlärt obildbara. Hur kan vi då bidra till att skapa nya förutsättningar för dem att våga välja sitt eget lärande? 

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, visar genom forskningsunderlag på hur validering och det formativa lärandet leder till lust för fortsatt lärande. Rebecka Paldanius, Kommunförbundet i Kalmar Län, Kenth Söderling, Alvesta kommun och  My Österlin och Monica Frölander, Stockholms Stadsmission, delar med sig erfarenheter om hur validering får människor att växa och utvecklas på sina egna villkor.

Stegen till erkännande
Att upptäcka sin egen kompetens
Loading
/

Avsnitt 3

Vad är det för mening med livslångt lärande om livslångt lärande inte har någon mening?

Det livslånga lärandet anses ofta som självklart, men vad menar vi då? Idag har lärandet framför allt fokus på ett ekonomiskt perspektiv som gagnar samhället. Men vad händer när det demokratiska och privata lärandet är satt på undantag? Hur kan validering få de tre perspektiven på lärande att mötas och därmed ge det livslånga lärandet utrymme och betydelse – på riktigt?

Ta del av ett seminarium om vad vuxenlärandet faktiskt innebär och hur det kan tillämpas i olika verksamheter. Vi diskuterar även vikten av bevis för uppnått lärande. Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, ger i samtal med Kerstin Carlvik, Filipstads kommun och Mats Ljungquist, ABF, en bild av lärandet med koppling till både samhälle, individ och evidens.

Stegen till erkännande
Vad är det för mening med livslångt lärande om livslångt lärande inte har någon mening?
Loading
/

Avsnitt 4

Validering - är det rättvist?

Är erkännande av kunskap detsamma oavsett när, var och hur
den är inhämtad? Är valideringens bedömning av beprövad erfarenhet jämförbar med den formella skolans betyg och ges det lika möjligheter på arbetsmarknaden? Men framför allt, ska man och får man gå valideringens väg till erkänt kunnande?

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, Lennart Wahlstedt, TCYK och Anna-Lena Bergman, Folkuniversitetet, resonerar kring evidens och erkännande utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Stegen till erkännande
Validering - är det rättvist?
Loading
/

Avsnitt 5

Kulturell kvalificering till ett arbetsliv

Men vad innebär det att vara anställningsbar? Vilka kompetenser och egenskaper är avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden? Utmaningen ligger i att förstå att det inte handlar om endast yrkesmässiga kompetenser. Perspektiv av kulturell och social karaktär är också ofta helt avgörande.

Kicki Krane samtalar med Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum,   Hanna Johansson, Filipstads kommun och Sofia Westergaard, Renova, om hur man utifrån att uppmärksamma och synliggöra arbetslivskompetenser kan skapa insteg till en alltmer krävande arbetsmarknad.

Stegen till erkännande
Kulturell kvalificering till ett arbetsliv
Loading
/

Avsnitt 6

Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa

Om vi accepterar tanken att man kan lära utanför det formella utbildningssystemet och att det lärandet har betydelse för individ, företag och samhälle, så måste också det lärandet kvalitetssäkras och få ett ökat erkännande. Om inte, så riskerar många individer att närmast cementeras i ett utanförskap och de som arbetar i sfären för icke-formellt lärande att ses som välvilliga utanförskapare.

Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, samtalar med Conny Larsson, Sobona om hur man målinriktat skapar stegförflyttning för individen och därmed progression i det egna lärandet. Lennart Wahlstedt, Bostads AB Poseidon och Inger Jonasdotter, SRY ger sin bild på ekotrappan – en strukturerad väg från de första stegen in i arbetslivet till branschvalidering i toppen.

Stegen till erkännande
Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa
Loading
/

Avsnitt 7

Stegen till erkännande – att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs

Ett summerande och reflekterande samtal om validering utifrån lärande, bevis, erkännande och evidens samt vårt gemensamma samhällsbygge. Hur kan validering ha en självklar koppling till lärandet och synliggöra kunnande för individer och därmed bidra till samhällsutvecklingen i stort?

Lyssna till Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum, Conny Larsson, Sobona, Stig-Arne Bäckman, Talangakademin och Kerstin Carlvik, Filipstads kommun när de reflekterar kring tidigare ämnen som tagits upp i denna podcast. 

Ps. I detta avsnitt dyker namnet “Urkraft” upp. Här kan du läsa mer: https://valideringsforum.se/omoss/ 

Stegen till erkännande - rapporten
Stegen till erkännande
Stegen till erkännande – att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs
Loading
/
Click to access the login or register cheese