Anmäl dig här

Workshop 27 aug

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i något av Sobonas medlemsföretag med verksamhet inom Fastighet.

Via yrkesprofilering på instegsnivå skapar branschen tillsammans enklare vägar in på arbetsmarknaden och tydliga steg för kompetensförflyttning.

Välkommen till en kostnadsfri workshop!

Tid: Tisdagen den 27 augusti kl 10.00-14.00

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm 

Läs mer nedan och anmäl dig via formuläret!
Obs! Sista anmälningsdag är 16 augusti.

Vid frågor, kontakta projektledare Conny Larsson, conny.larsson@sobona.se.

Innehåll

Exempel på frågeställningar under dagen

  • Vad ger yrkesprofilering och validering? Hur går det till?
  • Inom vilka yrkesområden är det svårt att rekrytera medarbetare?
  • Inom vilka yrkesroller går det att skapa enklare insteg inom fastighet?
  • Vilka aktiviteter genomförs redan idag inom dessa områden?
  • Vilken nytta och vilka synergier ser du genom detta projekt?
Historiska Muséet konferens

Lennart Wahlstedt från Bostadsaktiebolaget Poseidon deltar för att bidra med sina erfarenheter från yrkesprofilering inom skötsel och förvaltning av utemiljö. Han är Sveriges Allmännyttas/SABOs representant, tillika projektledare, inom TCYK, Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté.

 

Varför bör du vara med?

I projektet ska yrkesprofiler för insteg till arbete inom fastighet att tas fram. Under workshopen kommer vi tillsammans gå igenom medlemsföretagens behov.

Nu får du chansen att vara med och påverka och utbyta erfarenheter inom kompetensförsörjning. Samtidigt får du lära dig mer om nyttan med yrkesprofilering.

Yrkesprofiler kan användas för att

  • Ta fram bättre kravspecifikation / befattningsbeskrivningar inför rekrytering
  • Utveckla utbildningar som matchar mot de faktiska kunskapsbehoven inom yrkesområdet
  • Ta fram strukturerade introduktionsprogram
  • Validera kompetenser för potentiella och befintliga medarbetare

Bakgrund till workshopen

Genom pilotprojekt och förstudie har Sobona och återvinningsbranschen tagit fram yrkesprofiler inom återvinning. Parallellt med detta har yrkesprofiler även tagits fram inom energibranschen. 

Nu är det dags att ta fram yrkesprofiler för insteg till olika yrkesområden inom fastighet, VA samt besöksnäring och kulturarv.

Här finns möjligheter att skapa insteg för projektets målgrupper till ytterligare yrken. Planen är att ta fram tre yrkesprofiler plus en instegsprofil för att kunna sätta det omfattande arbetet med att skapa praktikplatser i en kedja av insatser som leder till jobb.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen.

Läs gärna mer på Sobonas sida Yrkesprofilering inom Fastighet.