Anmäl dig här

Workshop 18 juni

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i något av Sobonas medlemsföretag med verksamhet inom VA.

Sobonas satsning på yrkesprofilering utvidgas nu från återvinning till VA. Det skapar enklare vägar in på arbetsmarknaden och tydliga steg för kompetensförflyttning. Den här satsningen gör vi i branschen tillsammans.

Välkommen till en kostnadsfri workshop!

Tid: Tisdagen den 18 juni kl 10.00-14.00

Plats: Sobona, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer nedan och anmäl dig via formuläret!
Obs! Sista anmälningsdag är 10 juni.

Vid frågor, kontakta projektledare Conny Larsson, conny.larsson@sobona.se.

 

Innehåll

Exempel på frågeställningar under dagen

  • Vad ger yrkesprofilering och validering? Hur går det till?
  • Inom vilka yrkesområden är det svårt att rekrytera medarbetare?
  • Inom vilka yrkesroller går det att skapa enklare insteg inom VA?
  • Vilka aktiviteter genomförs redan idag inom dessa områden?
  • Vilken nytta och vilka synergier ser du genom detta projekt?
Historiska Muséet konferens

Varför bör du vara med?

I projektet ska yrkesprofiler inom VA att tas fram. Under workshopen kommer vi tillsammans gå igenom medlemsföretagens behov.

Nu får du chansen att vara med och påverka och utbyta erfarenheter inom kompetensförsörjning. Samtidigt får du lära dig mer om nyttan med yrkesprofilering.

Yrkesprofiler kan användas för att

  • Ta fram bättre kravspecifikation / befattningsbeskrivningar inför rekrytering
  • Utveckla utbildningar som matchar mot de faktiska kunskapsbehoven inom yrkesområdet
  • Ta fram strukturerade introduktionsprogram
  • Validera kompetenser för potentiella och befintliga medarbetare

Bakgrund till workshopen

Genom pilotprojekt och förstudie har Sobona och återvinningsbranschen tagit fram yrkesprofiler inom återvinning. Parallellt med detta har yrkesprofiler även tagits fram inom energibranschen, vad gäller kundservice, distributionselektriker, drifftekniker elnät och beredare. Samverkan sker även med Energiföretagen som just nu håller på att utveckla yrkesprofil för drifttekniker fjärrvärme produktion respektive distribution.

En av slutsatserna i förstudien kring återvinning var behovet av att även inkludera yrkesprofilering inom VA, då många av företagen bedriver verksamhet inom både VA och Återvinning.

I samband med fusionen mellan KFS och Pacta slogs dessutom branschråden Återvinning och VA ihop till en ny bransch, Vatten och Miljö. Här återfinns ett nationellt branschupprop, Vattenuppropet. Miljö och Vattens medlemmar är verksamma inom VA, renhållning och återvinning.

Här finns möjligheter att skapa insteg för projektets målgrupper till ytterligare yrken. Planen är att ta fram tre yrkesprofiler plus en instegsprofil för att kunna sätta det omfattande arbetet med att skapa praktikplatser i en kedja av insatser som leder till jobb.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

Projektägare är Sobona tillsammans med Gästrike återvinnare, Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum.

Referensbolag i projektet är Affärsverken i Karlskrona, BORAB, Hemab (Härnösand Energi & Miljö), Nacka vatten och avfall, Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik), Nodra, Söderhamn Nära, Sysav, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala Vatten och Avfall, Vakin. (Vatten och avfallskompetens i Norr) och VAMAS (Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB)

Läs gärna mer om valideringsprojektet på.

https://sobona.se/valideringsprojekt