• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden

Filmen producerad av regeringskansliet för konferensen – 13/1 – 16

Tänk om det skulle gå att ta tillvara på det kunnande som människor faktiskt har. Skulle det kunna ha betydelse för demokrati, integration och allas vår gemensamma välfärd? Vi tror det. Sigtuna kommun tror det, liksom många andra kommuner och organisationer. Det behöver verkligen inte vara så svårt.


Nationell Valideringskonferens i Karlshamn den 9-10 maj

Två dagar fyllda med spännande seminarier. Läs mer om dagarna och anmäl dig här:
http://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/nationell-valideringskonferens/

Kontakta oss gärna för mer information om våra färdiga valideringsprogram för arbetsmarknad och integrationsinsatser och skräddarsydda lösningar för kommuner och företag. All validering baseras på OCN-metoden som är en etablerad och väl utvecklad valideringsmetod för kvalitetssäkring och erkännande av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ni får gärna kontakta med oss via: info@valideringsforum.se

Vi ses i vår!


Nu startar ett nytt spännande samarbete mellan Arbetslivsresurs och Nordiskt Valideringsforum.
Vårt samarbete har ambition att ge effekter på flera nivåer, för individ, arbetsgivare och samhället i stort.
Arbetslivsresurs kommer att ytterligare stärka upp sina redan kvalitetssäkrade processer inom komptensprofilering för ökad anställningsbarhet med NVF Atlas. Allt detta för att ge bästa stöd till personer som befinner sig i situation där nytt jobb/ny försörjning är högt prioriterat.


Cykelbranschen fastställer program för Cykelreparatörer

Ett program för validering av cykelreparatörer på grundläggande nivå finns nu framtagen i samarbete med Cykelbranschen. Validering sker bland annat i arbetsmarknadsinsatser i kommuner. En ny spännande utbildning finns att tillgå via en erkänd utbildningsaktör i branschen.


Arbetsmarknadsenheten synliggör lärandet i kommunen

Torbjörn Bergman, Per Thornberg, Eva Larsson vid Arbetsmarknadsenheten och Anna-Karin Törnberg, VD på Nordiskt Valideringscentrum, jobbar framgångsrikt med att synliggöra lärandet och få så många som möjligt i kommunen i arbete. Foto: Morgan Grip

Kommunstyrelsen fick under onsdagen en information och lägesrapport om det valideringsarbete som Arbetsmarknadsenheten i kommunen har startat tillsammans med Nordiskt valideringsforum. Syftet är att synliggöra det lärande som sker på olika sätt inom alla verksamheter och kvalitetssäkra det.

Samarbetet som påbörjades i höstas med att samtliga handledare fick utbildning i att använda metoden, som innebär att kunskap synliggörs oavsett hur man har skaffat sig den. Istället för att enbart fokusera på kunskap fokuserar man även på färdigheter.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.