Integritetspolicy

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss på Nordiskt Valideringsforum – vi vill hantera dina personuppgifter säkert. Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige.

Vänligen notera att det är vår kund/uppdragsgivare som är personuppgiftsansvarig för all data som samlas in och behandlas i vår systemplattform för kompetenskartläggning, yrkesprofilering, validering och matchning. För frågor kring detta ber vi dig att kontakta den personuppgiftsansvariga. Det kan exempelvis vara din arbetsgivare eller organisation som är kund till oss. Nordiskt Valideringsforum har här enbart rollen som personuppgiftsbiträde. 

Nedan hittar du information om hur Nordiskt Valideringsforum samlar in och lagrar dina personuppgifter i de fall vi är personuppgiftsansvariga. Den här integritetspolicyn gäller således enbart för Nordiskt Valideringsforums hemsida och kontaktdatabas/kundregister samt Meritforum.

Som användare eller besökare på vår hemsida eller webbapplikation accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor. Du samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi ser till att du som besökare vet om att vi samlar in dina personuppgifter, varför vi gör det och hur det går till. Du kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur dina uppgifter används, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system.

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella.  Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att du informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation.

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på e-postadress info@valideringsforum.se.

Vilka uppgifter samlas in?

Vilka uppgifter som samlas in beror på hur du varit i kontakt med oss. Det handlar om följande:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer och din roll i den organisation där du arbetar
  • Användarinformation kopplat till hur du använder hemsidan och databasen. Det inkluderar IP-nummer, typ av enhet, typ av webbläsare och vilka sidor du besöker.
  • Annan information som du lämnar i samband med att du har varit kontakt med oss.
  • När du väljer att registrera ett konto i Meritforum eller ansluta via OCN-plattformen till Meritforum så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas. Det gäller kontaktuppgifter, personnummer och information om avklarade moduler från tidigare valideringsprocesser och information om utfärdade intyg. Det kan även gälla information som du själv väljer att spara här, så som egna tidigare meriter eller annan information om ditt kunnande.

Vi samlar inte in eller behandlar känsliga personuppgifter.


Varför samlar vi in uppgifter?

Vi vill ha möjlighet att hålla kontakten med dig och informera om frågor som är viktiga för dig. Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att, utifrån din kontakt med oss eller utifrån din roll hos din arbetsgivare, berätta om våra tjänster eller hålla kontakt med dig.

  • Via webbplatsen www.valideringsforum.se är det möjligt att anmäla sig till vårt nyhetsbrev, publikationer, evenemang och nätverk samt för lediga tjänster. Vi använder personuppgifterna för aktuellt syfte och därtill hörande marknadsföring och kommunikation.
  • Genom statistik och personuppgifter insamlade via cookies kan vi anpassa och förbättra funktioner och innehåll på vår hemsida och i vår databas. Det gör att vi kan utveckla och presentera ett mer relevant innehåll både för dig och för andra som är i kontakt med oss.
  • I samband med evenemang eller utbildningar där mat serveras kan vi komma att samla dina kost-och andra preferenser. Alla sådana uppgifter som tillhandahålls av dig kommer att raderas när vi inte längre har en anledning att lagra uppgifterna. 

Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål tills det inte längre finns ett berättigat intresse, tills du informerar oss om att du inte längre vill få viss information från oss eller tills du ber oss radera samtliga uppgifter.

Personuppgifter som lämnats in av dig via jobbansökningar sparas separat, så länge rekryteringsprocessen pågår. Personuppgifterna raderas efter att tjänsten är tillsatt, om inte annat har överenskommits med dig.

Med ett konto i Meritforum, som du själv ansluter dig till, kommer du att kunna upptäcka, spara och dela information om ditt kunnande. För att kunna göra detta krävs insamling och behandling av uppgifter.

Hur går insamlingen av personuppgifter till?

Du fyller själv i de uppgifter som behövs, när du registrerar dig till en e-postlista för nyhetsbrev eller anmäler intresse för publikationer, evenemang/nätverk eller utbildningar. Ofta sker det via ett formulär på vår hemsida eller i direkt kontakt med oss, via telefon, e-post eller i ett evenemang där vi träffas och du lämnar dina kontaktuppgifter.

Vi kan också ta kontakt med dig grundat på det som i GDPR kallas för berättigat intresse. Vi har då utifrån din roll hos din arbetsgivare bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse att inleda en kontakt. I ett sådant fall kan uppgifterna ha inhämtas från en publikt tillgänglig plats, exempelvis via din arbetsgivares hemsida. Du kan enkelt avregistrera dig för utskick, exempelvis via ”unsubscribe” i eventuella e-postutskick, eller be oss att radera all information om dig i databasen. Kontakta oss på info@valideringsforum.se.

  • Vi använder HubSpot för att hantera kontaktuppgifter, hemsida och utskick. En del uppgifter samlas också in via ”cookies”, textfiler som placeras på din hårddisk. De används för att förbättra webbplatsen, för att du ska slippa fylla i samma information igen och för att kunna anpassa kommunikationen till dig. Här hittar du information om HubSpot cookies. (https://knowledge.hubspot.com/Reports/What-cookies-does-HubSpot-set-in-a-visitor-s-browser)
  • Vi använder Google Analytics för att samla statistik kring användningen av hemsidan och databasen. I cookies från Google lagras uppgifter om IP-adress, typ av enhet, typ av webbläsare, vilka sidor du besöker samt eventuell annan cookieinformation du har valt att dela med Google.
  • Vi använder Microsoft Teams vid seminarier och utbildningar. Det innebär att Microsoft i vissa fall kan spara cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs gärna mer i Microsoft sekretesspolicy (https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement)

Du kan själv stänga av cookies i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du antingen blockera alla, acceptera förstapartscookies eller radera cookies varje gång du stänger ned din webbläsare. Tänk på att en del funktioner kan sluta fungera om du väljer att radera eller blockera cookies.

Ditt konto i Meritforum fylls automatiskt på med information om avklarade moduler och utfärdade intyg från valideringsprocesser genomförda via OCN-plattformen. Övriga personuppgifter anger du själv.

Hur behandlas personuppgifterna?  

Nordiskt Valideringsforum behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan. Uppgifterna är endast tillgängliga för behöriga anställda som har en position som kräver att de behandlar uppgifterna för att utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet.  

Nordiskt Valideringsforum har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi har också en intern policy för säker behandling av personuppgifter.  

Våra externa leverantörer måste följa instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.  

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, vid eventuell avyttring av verksamheten, eller vid förberedelse för eventuella rättsliga förfaranden.

Personuppgifter i Meritforum lagras för ditt eget användande. De kan också komma att användas för att ge dig själv automatiserade och individanpassade tips och råd för att vidareutveckla ditt kunnande och vägar framåt i ditt arbetsliv. Meritforum är din egen plats och du väljer själv om, och i sådant fall vilken, information du vill dela med andra.

 

Behörig myndighet 

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill lämna ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Kontakta oss 

Nordiskt Valideringsforum är personuppgiftsansvarig för de ovan beskrivna syftena. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Notera datum för aktuell version här på sidan www.valideringsforum.se/integritetspolicy.

Senaste uppdatering av Integritetspolicyn:  2023-09-04.

Kontaktuppgifter:  info@valideringsforum.se eller telefonnummer 010-1501780. 

För personuppgifter som behandlas i vår systemplattform för kompetenskartläggning, lärande, yrkesprofilering, validering och matchning ber vi dig kontakta den personuppgiftsansvariga. Det kan exempelvis vara din arbetsgivare eller organisation som är kund till oss.

Click to access the login or register cheese