Skill Stories

 – Om kraften i OCN-nätverket – 

Det engagemang och arbete som utförs i olika delar av OCN-nätverket lyfter individer och verksamheter – varje dag. Här har vi samlat några exempel som vi kallar för Skill Stories. 

Arbetet med att samla in berättelser började i samband med European Year of Skills. Vill du själv bidra med din berättelse? 

Tryck på varje tavla för att läsa mer om varje berättelse.
Läs mer om hur arbete med OCN-metoden gör skillnad:
Click to access the login or register cheese

Zeljka - städbranschen

GÖTEBORG

Zeljka arbetar med att utbilda och validera olika målgrupper inom städ.

”Det finns olika utmaningar med olika målgrupper, när det kommer till att de ska lära sig städa på rätt sätt.”

Zeljka utbildar och validerar utifrån SRY:s branschmodell för lärande och validering.

”De tycker att det är bra med praktiska uppgifter, särskilt när en handledare visar först. Med SRY:s modell blir det tydligt vilka delar som ingår.”

Efter fem dagar med teori och fem dagar med praktiska moment ser Zeljka tydligt att individerna i hennes grupper utvecklats.

”Vi ser fantastiska resultat här i Göteborg. När jag träffar deltagarna efteråt är de så tacksamma. De både pratar bättre svenska och känner sig tryggare i sitt arbete. Även de som jobbat i många år och är lite skeptiska i början. Det är svårt att vända, men det går!”

Sussi - städbranschen

HELSINGBORG

Sussi arbetar med att utbilda och validera inom städ- och
servicebranschen. En deltagare behövde ett yrkesbevis för att få fortsätta sitt nuvarande arbete. Där var hennes svenska en stor utmaning.

”Hon var så ledsen första kursdagen och sa att hon inte förstod något alls på grund av språket. Hon visste inte hur hon skulle kunna klara att få ett yrkesbevis.”

Efter varje pass fick hon extra stöd av Sussi för att förstå vad de hade gått igenom under kursdagen.

”Varje kväll satt hon och hennes man och översatte olika delar för att hon skulle lära sig också.”

Efter åtta veckor var det dags för validering. Det slutade med att deltagaren fick ett yrkesbevis.

”Hon hade ett otroligt driv och var en av dem som hade bäst resultat av alla på hela den kursen. Jag vet ingen deltagare som jobbat så hårt.”

Hans - utemiljö

STOCKHOLM

Hans genomförde en tre veckor lång introduktionsutbildning. Deltagare skulle sedan få praktik och eventuell visstidsanställning.

”Deltagarna stod relativt långt från arbetsmarknaden.”

I arbetet användes modulen ”Skötsel av miljöhus och avfallsutrymmen”.

”Den är anpassad för instegsprogram och det är en stor arbetsuppgift i de flesta bostadsområden. Kompetensen är därför också intressant och relevant för arbetsgivare. Det är bra genomgång och övningar om sortering av avfall, på rätt nivå. Bra praktisk uppgift som deltagarna kunde utföra om och om igen ute i faktiska miljöhus, stöttade av handledare.”

Av åtta deltagare klarade sju modulen och fick kompetensintyg.

”Efter utbildningen fick hälften av deltagarna sex månaders visstidsanställning som servicevärd. Två fick visstidsanställning som
Järvavärd.”

Anna-Lena - kompetenser för arbetslivet

HELSINGBORG

Anna-Lena arbetar som Intern Kvalitetssäkrare. Hon har tidigare arbetat som bedömare.

Här berättar hon om en kvinna hon mötte i sitt arbete som först berättade att hon inte kunde någonting alls.

”Under ett samtal började vi prata om hennes liv. Det visade sig att hon hade arbetat med att sy kläder till personer som skulle gifta sig. Det hade gett henne flera viktiga kompetenser som kunde valideras”

Där började kvinnas resa mot ett arbete att ta fart. Hon fick till sist ett intyg för de moduler i grundläggande kompetenser för arbetslivet som hon hade med sig sedan tidigare.

”Generella kompetenser är ju också viktiga på arbetsmarknaden. Har man inte det som gör en anställningsbar är det svårt att få ett arbete. Men har man ett intyg på till exempel konflikthantering, sociala koder, bemötande och service så blir det lättare.”

Ali - utemiljö

STOCKHOLM

Ali var en av deltagarna i en kort men intensiv utbildning inom utemiljö.

Det blev startskottet för ett nytt yrkesliv.

Under en sex veckor lång utbildningen fick han lära sig grunderna för arbete inom utemiljö. Där fick han också sina nyvunna kunskaper och färdigheter validerade.

Nu arbetar han med att skapa en bra utemiljö i Stockholm. Där får han använda både sina nya kunskaper och färdigheter – men också fortsätta utvecklas.

”Det är ett väldigt bra jobb. Bra för kroppen och bra att göra något som är bra för området”

Nu vill han fortsätta lära och validera sina kompetenser – med målet att få ett av branschens yrkesbevis.

Samuel - badbranschen

GÖTEBORG

En av Samuels kollegor kom till Sverige för ungefär fem år sedan. Han hade mycket erfarenhet, som doldes bakom språkliga svårigheter.

”Fackspråket ställde till det.”

För Samuels kollega började en valideringsprocess. Med hjälp av Sobonas språkparlör kunde han lära sig de specifika fackuttryck som hör till branschen.

”Sakta men säkert började han lita på sina kunskaper. Det växte fram en djupare dialog mellan alla med – arbetare som fick möjlighet att coacha och vägleda utifrån sina olika expertisområden i anläggningen.”

På ungefär fyra månader hade deltagaren klarat alla moduler i ”Grundläggande kunskaper inom bad”.

”Framför allt så fick han ett erkännande för sina kunskaper. Han växte i den personliga utvecklingen, vågade visa framfötterna och ta egna initiativ i verksamheten.”

Albert - utemiljö

GÖTEBORG

Albert arbetar med att utbilda och validera personer inom
utemiljöbranschen.

”Vi har haft ett antal projekt med personer som inte har några bakgrundskunskaper alls.”

”Validering är ett bra sätt att både skapa intresse och få fler att bli medvetna om sitt jobb. Vi märker också att fler är nyfikna på validering efter att ha hört om det från andra.”

Efter korta utbildningsinsatser har personer, helt utan någon bakgrund inom utemiljö, fått säsongsanställning.

”Av de fyra deltagare som gick i våras arbetar nu tre personer som säsongsanställda. Det var personer som var nya i Sverige och vi genomförde också valideringar under kursen.”

I slutet av kursen fick deltagarna ett kompetensintyg.

”Nu har de något de kan använda i sitt cv.”

Anna - ledarskap

KALMAR

Annas uppdrag vad att validera ungdomars kompetens inom ledarskap.

”De flesta av ungdomarna såg sig inte själva som ledare. De var ju ”bara med i en förening”.”

Under valideringen fick de göra praktiska övningar som byggde på problemlösning och kommunikation.

”De fick bekräftelse på sina kunskaper och färdigheter på ett väldigt naturligt sätt. De upplevde inte att de blev validerade, de gjorde ju bara roliga övningar.”

Flera blev förvånade över sin egen kompetens och de som hade funderat på att avsluta engagemanget i sin förening fick en ny lust att fortsätta utvecklas och lära andra. Många av dem sökte jobb på sommaren och fick stor hjälp av sina lärdomar under valideringsprocessen.

”Nu vet jag ju vad jag kan – då kan jag berätta det också” – deltagare

Kari - badbranschen

GÄVLE

Kari arbetar i ett projekt med Svenska Badbranschens modell för lärande och validering. 

”Jag har jobbat flera år i branschen men inte riktigt förstått mina egna kompetenser.”

”Som nyfiken på vidare yrkeskarriär gjorde jag en självskattning utifrån dagsläget.”

Efter att ha genomfört en självskattning fick Kari nya insikter om sitt eget kunnande.

”Resultatet visade på kunskaper som jag inte ens hade tänkt på att jag hade samt att jag hittade utvecklingsmöjligheter. Till exempel behöver jag komplettera mina kunskaper inom första hjälpen då mycket har hänt sedan jag lärde mig detta.”

”Insikten har gett mig möjlighet att säkra upp mina kunskaper inom området.”

Camilla - kompetenser för arbetslivet

ÅLAND

På Camillas arbetsplats har de genomfört lärandecirklar för  personalen. Grunden har varit kompetenser för arbetslivet.

”Målet var en förståelse för OCN-metoden och de utmaningar våra deltagare möter.”

Arbetet med den interna kompetensutveckling i grundläggande kompetenser för arbetslivet skulle också synliggöra personalens egna kompetenser. 

”Vi diskuterade de olika modulernas innehåll under sex olika träffar, i mindre grupper. Mellan träffarna fick alla med sig reflektionsuppgifter
och en del av gruppen gjorde även valideringar av modulerna.”

Det ledde till att personalen lärde känna de olika modulerna i programmet. 

”Personalgruppen blev mer involverad i OCN-metoden och kan nu använda sig av kunskaperna vi alla delade med oss av i den praktiska handledningen.”

Oscar - kök och restaurang

STOCKHOLM

Oscar arbetade först inom Tv-produktion. Efter en tids sjukskrivning började han volontärarbeta på Stockholm Stadsmission.

Det öppnade möjligheterna för en helt ny riktning framåt.

Oscar började arbetsträna på en av restaurangerna i Stockholm Stadsmission. Där fick han arbeta med sitt
nyfunna intresse: matlagning. 

”Jag kände rätt snabbt att det var det jag ville arbeta med. Jag vill hålla på med något som jag tycker är kul och som jag verkligen klarar av.”

Steg för steg har han också fått sina kunskaper och färdigheter validerade.

”Det bästa med OCN-metoden och validering är att är att man får ett bevis på vad man faktiskt har lärt sig. Att kunna påbörja ett liv i en ny bransch – det ser jag som en fantastisk möjlighet”

Dheya - kompetenser för arbetslivet

ÖSTRA GÖINGE

Dheya arbetar som arbetsmarknadsvägledare, bedömare och IK. Tillsammans med sina kollegor har han validerat deltagare i främst Grundläggande kompetenser för arbetslivet.

”Förutom att OCN-metoden tydliggör lärande och validering, anser deltagarna i valideringarna att de har fått en tydlig språkutveckling, att integration har skett i praktiken samt att man har utvecklat sitt lärande.”

Intygen som deltagarna har fått har också haft stor betydelse, särskilt när personen i fråga haft mycket kunskaper och färdigheter sedan tidigare.

”De har självförtroende som ökar, de förstår hur det fungerar på en arbetsplats och hur det funkar i samhället. Det kanske inte är huvudsyftet men det har haft ett stort värde.”

Jonna - fastighetsskötsel

SUNDBYBERG

I sitt arbete stöttar Jonna arbetssökande att få yrkeserfarenhet genom praktik. 

En deltagare hade tidigare arbetat som elektriker i ett annat land. Nu ville han snabbt hitta ett arbete i Sverige.

”Det skulle bli en lång väg för honom att kunna arbeta som elektriker. Han behövde samtidigt lära sig språket också”

Jonna träffade honom via vuxenutbildningen och började stödja honom att hitta en yrkesväg. Det ledde till tolv veckors praktik på
deltid, inom fastighetsskötsel.

”Det gäller att hitta arbetsgivare som förstår konceptet och kan anpassa efter individen”

Nu, efter praktiken, har han fått en fast anställning.

”Jag kommer ihåg att han sa: Mitt liv kan börja nu. Det kändes jättebra för honom. Det handlar om att vara självförsörjande. Han ville kunna ta hand om sig och sin familj.”

Fariba - städbranschen

GÖTEBORG

Fariba ansvarar för lokalvårdsutbildningar. Alla deltagare har olika bakgrunder och behov.

En av utmaningarna är att anpassa lärande och validering på ett bra sätt till olika målgrupper.

”Deltagare i våra utbildningar är både de som är nya i branschen och de som har arbetat i många år. Det är en stor utmaning att anpassa sig efter dessa olika målgrupper”

För att få stöd i arbetet använder de sig av de verktyg som finns för lärande och validering inom städbranschen. Dessa kan anpassas utifrån individens behov.

”Jag kan ser hur det leder till en stor förbättring i deras självkänsla. Detta leder till att de växer och får en bättre syn på sig själva. De känner att de har lyckats när de får ett erkännande.” 

”Jag ser det varje dag hos olika personer – att det vi gör gör skillnad”

Max - snickeri

UPPSALA

Max är 32 år gammal. Bakom sig har han en hel del olika utbildningar och han har provat att arbeta inom flera olika branscher.

”Jag har aldrig hittat något i mitt liv som jag har gillat att göra en längre period”

För några år sedan kom Max till Jobbcenter i Uppsala. Efter en tid fick han en OSA-anställning på snickeriet, där han arbetar med att bygga busskurer och avbytarbås.

”Jag har ingen utbildning inom snickeri eller hantverk men det är något jag har gillat sedan jag var liten.”

Under åren har han fått validera sina kunskaper, steg för steg, samtidigt som han också har fått lära andra.

”Att lära sig först och sedan visa, det passar mig väldigt bra. Det är anpassat utifrån mitt bästa sätt att lära.”

Katarina - utemiljö

GÖTEBORG

Katarina har arbetat med att stötta elever i en utbildning där fick möjlighet att valideras för yrkesbevis inom utemiljö. 

”En deltagare hade lång erfarenhet – utmaningen låg i att hantera ett digitalt system.”

För att stödja deltagaren på ett så bra sätt som möjligt satt de bredvid varandra och arbetade med sina egna arbetsuppgifter.

”Hon fick jobba i sitt system, bredvid mig och vid minsta undran så kunde jag snabbt kolla. Detta byggde snabbt upp att hon snart vågade jobba mer självständigt under hennes APL och under skoltid”

Resultatet blev tydligt:

”Eleven fick ett godare självförtroende inom det digitala vilket också leder till att hon kommer att våga använda sig av rapporteringssystem och andra viktiga digitala verktyg hon kommer möta i sitt nya arbete.”

Elisabet - kök och restaurang

SOLLENTUNA

Arbetsmarknadsenheten i Sollentuna initierade ett samarbete med ett externt företag. Där fick en av deltagarna en praktikplats under sex månader. Det ledde till ett tätt samarbete mellan bedömare och handledaren på plats i verksamheten.

”Tillsammans med handledare på arbetsplatsen, bestämde bedömaren och deltagaren vilka moduler som var aktuella för validering, två praktiska för arbete inom kök och en från ”Grundläggande kompetenser för arbetslivet.”

Bedömare från arbetsmarknadsenheten hade regelbunden kontakt med både deltagaren och handledaren under hela praktiken.

”I denna validering klarade deltagaren av alla moduler som påbörjades, passade bra på arbetsplatsen och har nu påbörjat en provanställning. Handledaren är också positiv till validering och har fått upp ögonen för vad det betyder när en person har genomfört en validering och fått ett intyg.”

Ahmed - avfallshantering

GÖTEBORG

Ahmed kom till Sverige 2018. 2019 blev han en av deltagarna i ett lokalt jobbspår.

Det ledde till att han nu är anställd miljöarbetare.

Som deltagare i jobbspåret fick Ahmed både praktisera och samtidigt studera svenska.

”Jag tänkte också att jag läser hela tiden hemma. Man måste kämpa mycket och göra, då kan man komma fram.”

Efter några månader tog han C-körkort. Nu är han fast anställd som miljöarbetare.

”Arbetet är mycket självständigt. Det är det bästa jobbet i mitt liv. Jag hade ett mål. Så jag är glad att få fast anställning.”