Kalendarium

I detta kalendarium har vi samlat aktuella utbildningar, webbinarier och evenemang som vi arrangerar eller deltar på. Vi arrangerar löpande webbinar inom kompetensförsörjning, lärande och validering. Gemensamt för samtliga är att de är intressanta, kostnadsfria och digitala!

Webbinarium 2024

Hur kan validering användas i arbetsmarknadsinsatser?

Lärande, validering och samverkan – tre ord som kan göra stor skillnad för individers anställningsbarhet. Men, hur går det till? Här får du mer information om möjligheterna med att arbeta med OCN-metoden.
Onsdag 4 september - kl. 10.30-11.30
Läs mer

Webbinarium 2024

Webbinarium 2024

Generella kompetenser – hur kan man lära sig det?

Vissa grundläggande kompetenser behövs i många olika yrken. Här får du veta mer om hur du kan arbeta med validering för att stärka individer och lägga grunden för deras anställningsbarhet.
Onsdag 13 november - kl. 10.30-11.30
Läs mer

Validering - studieförbund

Här får du veta mer om hur studieförbund kan arbeta med validering i olika former.
Fler datum tillkommer snart för våren 2024.
Läs mer

Webbinarium 2024

Badbranschens modell för lärande och validering

Här får du veta mer om Svenska badbranschens arbete med lärande och validering.
Onsdag 22 maj - kl. 08.00-09.00
Läs mer

Webbinarium 2024

Hur skapar vi fler vägar in till arbetslivet?

Arbete med OCN-metoden sker med individen i fokus samtidigt som det är grundar sig på branschers direkta kompetensbehov. Här du får du inspiration för hur samverkan kan se ut mellan arbetsmarknadsenheter och branscher.
Onsdag 2 oktober - kl. 10.30-11.30
Läs mer

Webbinarium 2024

Hur kan vi stärka kompetens-försörjningen inom offentliga kök

Genom att förtydliga de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom offentliga kök skapas fler möjligheter för både medarbetare och verksamheter. Här får du veta mer om hur det arbetet kan se ut.
Onsdag 4 december - kl. 10.30-11.30
Läs mer

Webbinarium 2023

Städbranschen och badbranschen söker samarbete

Här får du veta mer om hur badbranschen och städbranschens arbete med lärande och validering ser ut, och hur de arbetar för att skapa fler vägar för samverkan och samarbete.
Fler datum tillkommer snart för våren 2024.
Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i
Skellefteå – Stockholm – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg
Click to access the login or register cheese