OCN-metodens värdegrund

Den definition som används här lyder enligt följande ”de grundläggande värderingar som styr och formar vårt handlande och våra normer”. Vår värdegrund formuleras enligt nedan.

  • Allt lärande är värt erkännande.
  • Kunnandet i sig är det centrala. Inte var, hur, eller när kunnandet erhållits.
  • Lika möjligheter, bästa möjligheter. För både lärande och erkännande.

OCN-metodens värdegrund vilar på fyra fundament som ska ses som förutsättningar för att vi ska kunna leva som vi lär.

  • Samsyn
  • Transparens
  • The learner centered approach
  • Bedömningens nyckelbegrepp

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg

Click to access the login or register cheese