VERKTYG

verktyg

Yrkesprofilering

Yrkesprofilering

Att beskriva det man behöver kunna.

YRKESPROFILEN

Det gemensamma språket

Det gemensamma språket

En yrkesprofil beskriver vad man behöver kunna för att arbeta inom ett visst område – varken mer eller mindre. Den är uppdelad i olika moduler med nivåsatta läranderesultat.

Yrkesprofilen kan sammanfattas som kunskaper och färdigheter i en kompetensstandard.

Den skapar samsyn och ett gemensamt språk som olika parter kan utgå ifrån – vid allt som har med kompetensförsörjning att göra.

Ett yrkesområde, som i vissa sammanhang kallas för bransch, består av ett antal sådana yrkesprofiler.

Yrkesprofilering med OCN-metoden är den kvalitetssäkrade processen för framtagande av kompetensstandarder.

En yrkesprofil beskriver vad man behöver kunna för att arbeta inom ett visst område – varken mer eller mindre. Den är uppdelad i olika moduler med nivåsatta läranderesultat.

Yrkesprofilen kan sammanfattas som kunskaper och färdigheter i en kompetensstandard.

Den skapar samsyn och ett gemensamt språk som olika parter kan utgå ifrån – vid allt som har med kompetensförsörjning att göra.

Ett yrkesområde, som i vissa sammanhang kallas för bransch, består av ett antal sådana yrkesprofiler.

Yrkesprofilering med OCN-metoden är den kvalitetssäkrade processen för framtagande av kompetensstandarder.

 

När kan de användas?

En yrkesprofil är det självklara navet för allt arbete inom kompetensförsörjning, som underlag vid planering och genomförande av

Yrkesprofiler - för vem?

OCN-nätverket har redan tagit fram över 50 yrkesprofiler inom över 20 olika yrkesområden samt ett 20-tal generella, överföringsbara, kompetenser för arbetslivet.

De används av exempelvis av handledare och chefer, arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsaktörer, branschorganisationer och utbildningsanordnare.

En kompetensstandard som har tagits fram med OCN-metoden kan enkelt nivåplaceras i SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Kontakta gärna oss på Nordiskt Valideringsforum, som ansvarar för OCN i Sverige, för mer information. 

Med OCN-metoden blir yrkesprofileringen effektiv, kvalitetssäkrad och förankrad.

vARFÖR YRKESPROFILER?

Navet i kompetensförsörjning

Navet i kompetensförsörjningen

Yrkesprofilen kan användas på lite olika sätt och med olika syften. Nyttan beror på vilken aktör man pratar om. Sammantaget – alla vinner på att det finns yrkesprofiler. Det är själva förutsättningen för en fungerande kompetensförsörjning.

Yrkesprofilen kan användas på lite olika sätt och med olika syften. Nyttan beror på vilken aktör man pratar om. Sammantaget – alla vinner på att det finns yrkesprofiler. Det är själva förutsättningen för en fungerande kompetensförsörjning.

 

YRKESPROFILERING

Hur går det till?

Hur går det till?

Med OCN-metoden behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Det sparar både tid och pengar. Framförallt ger OCN-metoden  en struktur som säkerställer att innehållet är relevant, förankrat och kvalitetssäkrat.

1. Förankring, analys och urval – leder fram till val av yrkesprofiler – vilka ska tas fram?

2. Utvecklingsarbete – en strukturerad process bland annat bestående av inspirerande workshops med yrkeskunniga. Det leder fram till nivåsatta och formulerade läranderesultat i form av kunskaper och färdigheter.

3. Relevanssäkrande panel – som överenskommer om den framtagna kompetensstandarden genom att den

  • Ger aktiv input och feedback
  • Har relevant yrkeserfarenhet
  • Säkerställer innehåll och struktur
  • Företräder olika intressen
  • Förankrar och ger nationell legitimitet

I panelen ingår normalt aktuella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, utbildningsanordnare samt representanter för små och stora arbetsgivare runtom i landet.

Nordiskt Valideringsforum agerar både guide och projektledare när yrkesprofiler tas fram. Kontakta oss för att veta mer.

Med OCN-metoden behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Det sparar både tid och pengar. Framförallt ger OCN-metoden  en struktur som säkerställer att innehållet är relevant, förankrat och kvalitetssäkrat.

1. Förankring, analys och urval – leder fram till val av yrkesprofiler – vilka ska tas fram?

2. Utvecklingsarbete – en strukturerad process bland annat bestående av inspirerande workshops med yrkeskunniga. Det leder fram till nivåsatta och formulerade läranderesultat i form av kunskaper och färdigheter.

3. Relevanssäkrande panel – som överenskommer om den framtagna kompetensstandarden genom att den

  • Ger aktiv input och feedback
  • Har relevant yrkeserfarenhet
  • Säkerställer innehåll och struktur
  • Företräder olika intressen
  • Förankrar och ger nationell legitimitet

I panelen ingår normalt aktuella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, utbildningsanordnare samt representanter för små och stora arbetsgivare runtom i landet.

Nordiskt Valideringsforum agerar både guide och projektledare när yrkesprofiler tas fram. Kontakta oss för att veta mer.

exempel på kompetensstandard

Exempel på dokumentation av en kompetensstandard, som består av ett stort antal moduler.