verktyg

VERKTYG

Lärande

Att lära sig, oavsett var eller hur.

Som individ kan man lära sig på olika sätt – genom utbildningar, kurser, på jobbet eller på fritiden.

LÄRANDE - PÅ OLIKA SÄTT

Hur går det till?

Nordiskt Valideringsforum erbjuder en rad verktyg som stödjer lärandet

Lärande på arbetsplatsen kan ske med stöd av handledare och kollegor. Lärandet struktureras, underlättas och kvalitetssäkras om det sker över tid parallellt med validering. Färdiga checklistor ingår i det framtagna materialet.

Digitalt lärmaterial inom yrket samt verktyg för språkstöd tas fram och integreras med både lärande och validering. Det kan ske i OCN-metodens digitala verktygslåda, eller via API till andra lärplattformar.

Utbildningsanordnare kan utgå ifrån yrkesprofilen, den kompetensstandard som branschens aktörer och arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Samverkan med arbetsgivare vid praktik och lärlingsupplägg underlättas och kvalitetssäkras.

Det är mycket man kan göra, men man behöver också göra det. Nordiskt Valideringsforum stödjer er i genomförandet.

Nordiskt Valideringsforum erbjuder en rad verktyg som stödjer lärandet

Lärande på arbetsplatsen kan ske med stöd av handledare och kollegor. Lärandet struktureras, underlättas och kvalitetssäkras om det sker över tid parallellt med validering. Färdiga checklistor ingår i det framtagna materialet.

Digitalt lärmaterial inom yrket samt verktyg för språkstöd tas fram och integreras med både lärande och validering. Det kan ske i OCN-metodens digitala verktygslåda, eller via API till andra lärplattformar.

Utbildningsanordnare kan utgå ifrån yrkesprofilen, den kompetensstandard som branschens aktörer och arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Samverkan med arbetsgivare vid praktik och lärlingsupplägg underlättas och kvalitetssäkras.

Det är mycket man kan göra, men man behöver också göra det. Nordiskt Valideringsforum stödjer er i genomförandet.

Lärande i alla dess former och nivåer

OCN-metoden möjliggör lärande på olika sätt. Hela systemet för lärande inom det aktuella området blir mer flexibelt. Det behövs i synnerhet då yrkesinnehåll och yrkeskrav förändras i en ökande takt.

Även själva lärandet transformeras just nu. Viktiga nyckelord i denna transformation är digitalisering, individanpassning, kvalitetssäkring och det livslånga lärandet.

Angreppssättet fungerar för alla former av lärande

Det fungerar även på samtliga nivåer SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Från generella grundläggande kompetenser på SeQF-nivå 2, till specifika yrkesmässiga kompetenser på SeQF-nivå 6.

Verktyg för lärande - för vem?

Verktygen för lärande vänder sig till dem som arbetar med individers lärande; 

  • Arbetsgivare
  • Utbildningsanordnare
  • Arbetsmarknadens parter
  • Branschorganisationer
  • Arbetsmarknadsaktörer

Kontakta gärna oss på Nordiskt Valideringsforum. Vi kan fungera som er guide kring att utveckla lärandet. Till vår hjälp har vi expertkompetens, en vedertagen metod för kvalitetssäkring, digitala verktyg och ett brett nätverk.

Vill ni kanske börja med en inspirerande och tankeväckande workshop? 

 

Kvalitetssäkrat lärande ger värdefulla meriter.

dIGITALA VERKTYG

Lärverktyg med mikrolärande

Utifrån aktuell yrkesprofil kan lärinnehåll tas fram på flera nivåer, från språkintroduktion till yrkesbevis. Innehållet kan sedan enkelt integreras i den digitala plattformen, via API eller direkt i befintlig moduluppbyggd funktionalitet.

Det senare används exempelvis inom yrkesområdena städ- och utemiljö, där utbildningsanordnare kan organisera hela utbildningar utifrån detta innehåll. I samma digitala plattform integreras även processerna för kartläggning och validering. 

Individen kan även här på egen hand utforska yrkesinnehållet och använda checklistor, illustrationer, instruktionsfilmer och övningar när det är dags att lära sig nya arbetsuppgifter.

Kanske detta är något för ditt företag eller din organisation?

Nordiskt Valideringsforum agerar, själva eller via partners, projektledare när lärverktyg för både språkstöd och yrkesinnehåll tas fram. Kontakta oss för att veta mer.

Utifrån aktuell yrkesprofil kan lärinnehåll tas fram på flera nivåer, från språkintroduktion till yrkesbevis. Innehållet kan sedan enkelt integreras i den digitala plattformen, via API eller direkt i befintlig moduluppbyggd funktionalitet.

Det senare används exempelvis inom yrkesområdena städ- och utemiljö, där utbildningsanordnare kan organisera hela utbildningar utifrån detta innehåll. I samma digitala plattform integreras även processerna för kartläggning och validering. 

Individen kan även här på egen hand utforska yrkesinnehållet och använda checklistor, illustrationer, instruktionsfilmer och övningar när det är dags att lära sig nya arbetsuppgifter.

Kanske detta är något för ditt företag eller din organisation?

Nordiskt Valideringsforum agerar, själva eller via partners, projektledare när lärverktyg för både språkstöd och yrkesinnehåll tas fram. Kontakta oss för att veta mer.

Digital lärplattform
Rapporten Stegen till erkännande av Nordiskt valideringsforum

iNSPIRATION

Stegen till erkännande

Vill du veta mer om lärande och kunskapssyn? Hur fungerar egentligen det livslånga lärandet? Här får du tankeväckande inspiration, kunskaper och erfarenheter från verkligheten.

Läs mer och beställ rapporten här!

Vill du veta mer om lärande och kunskapssyn? Hur fungerar egentligen det livslånga lärandet? Här får du tankeväckande inspiration, kunskaper och erfarenheter från verkligheten.

Läs mer och beställ rapporten här!

lÄRANDE uTIFRÅN YRKESPROFILER

Att lära sig det som behövs

Vad behöver man lära sig? Vilka specifika yrkesmässiga kunskaper och färdigheter behövs för ett visst yrke? 

Vilka av dessa är generella, överförbara kompetenser? Till närliggande yrken eller andra yrkesområden? Vilka är generella för arbetslivet i stort? Vägen till nytt lärande eller omställning till nya arbetsuppgifter kan vara kortare än man tror!

En yrkesprofil och en kartläggning ökar både yrkesinsikten och självinsikten

Det viktigaste är att lära sig det man inte redan kan i yrkesprofilen. Motivationen och viljan ökar när man man lär sig just det man faktiskt behöver kunna på jobbet. Mycket annat kan vara bra-att-veta, men är egentligen inte kvalitetskritiskt.

Yrkesstoltheten ökar för den som redan kan mycket. Särskilt när man kommer till den insikten. Kanske är det bara några delar man behöver komplettera med!?