Lösningar för en hållbar kompetensförsörjning

Alla människor ska kunna komma till sin rätt.
Alla verksamheter ska kunna säkra sin kompetensförsörjning. 

Tänk att det finns lösningar som kan åstadkomma detta.

Att upptäcka, utveckla och erkänna kompetens

Idag råder brist på arbetskraft inom en rad yrkesområden. Utvecklingen inom både teknologi och samhälle gör att kraven inom olika yrken förändras allt snabbare.

Samtidigt står många just nu utanför arbetsmarknaden. En del lider av socialt och språkligt utanförskap. Andra behöver ställa om och byta yrke – ibland flera gånger under livet.

Den goda nyheten är att det finns lösningar.

OCN-metodens verktygslåda för lärande och validering

Lösningarna ovan baseras på samma metoder och digitala verktyg. Det är användningsområdet och nyttan som skiljer sig.

“Vi kan det som krävs och gör det vi säger.” 

Då har vi rätt kompetens. Men hur vet man egentligen vad som krävs, vad vi kan, vad vi säger och vad vi gör?  OCN-metodens verktyg ökar yrkesinsikten, självinsikten och yrkeskunnandet. Kompetensen, utifrån vad som faktiskt behövs på arbetsplatsen, synliggörs och får ett erkännande. Samtidigt minskas ledtider, kvalitetsrisker och kvalitetsbrister. 

Kvalitetssäkrat lärande ger både värdefulla meriter och en hållbar kompetensförsörjning.

Validering - Verktyg för kompetensförsörjning
Yrkesprofilering
Att beskriva det man behöver kunna
Kartläggning
Att upptäcka individens kunnande
Lärande
Att lära sig över tid, på olika sätt
Bedömning
Att säkerställa att man kan det som behövs
Validering
Att arbeta kvalitetssäkrat med hela processen
Erkännande
Att få mikromeriter eller en hel kvalifikation
Previous slide
Next slide

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Kungsholms torg 10
112 21 Stockholm
Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg

Click to access the login or register cheese