Category Archives: Nyhet

”Vi hjälps åt att driva de viktiga frågorna framåt” Badbranschens stora satsning fortsätter. För att skapa en gemensam grund och en sammanhållande kraft i det nya arbetet med kompetensförsörjningen har Svenska Badbranschen bildat den nya ”Nätverk kompetens”. Det har varit en snabb process för Svenska Badbranschen. På bara några månader har en ny modell för lärande och validering tagits fram. Med gemensamma krafter driver de nu arbetet med att sprida kunskap och stödja verksamheter att komma i gång.   Genom OCN-metoden blir vägen framåt tydligare och målet är solklart: Ökade möjligheter att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på kvalitet och gästernas säkerhet och trivsel. – Hela processen med OCN-metoden är bra. Den säkerställer att alla delar går rätt till – att vi får en kvalitetssäker validering till exempel, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen.    Kari Tryde har en lång erfarenhet i branschen. Hon har sett ett stort behov att ta ett…

Read more

När personer med lång arbetslivserfarenhet kommer till Sverige från ett annat land finns det mycket kunnande som hen kan bidra med. Men en sak kan stå i vägen – kunskaper i svenska språket. Tillsammans med Energiföretagen och Nordiskt Valideringsforum har LYS Förlag arbetat med frågorna som används vid validering – för att de ska skrivas med klarspråk och bli mer lättillgängliga.  LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. – Vi får ofta frågan hur man kan göra det enklare. Det är svårt att vara ny på jobbet, särskilt om det är på ditt andraspråk. Vi kommer inte ifrån att något är jobbigt men vi kan minska den bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, säger Emil Molander, LYS Förlag. Att skriva med klarspråk innebär till exempel att skriva med enklare ord, dela upp texten i flera meningar eller ge den en tydligare struktur. Men det…

Read more

Bedömarutbildningen gav nya insikter Ett starkt behov av att rekrytera nya medarbetare och säkerställa kompetens. Det var grunden till att Vamas började arbeta med validering. Vi på Nordiskt Valideringsforum håller i utbildningar för yrkesbedömare – en nyckelroll i valideringsprocessen.  Valideringarna sker genom OCN-metoden och grundar sig i på Sobonas nationella yrkesprofiler.  De har tagits fram i samarbete med flera parter, kopplade till branschen och oss här på Nordiskt Valideringsforum. Se filmen om Vamas arbete med validering! Sobona har tagit fram en kort film där du får träffa både yrkesbedömare som arbetar med att validera och medarbetare som precis har gått igenom en validering. Håll utkik! Tre minuter in i filmen får du en kort inblick i Nordiskt Valideringsforums digitala verktyg som används i processen. Här kan du läsa mer om Vamas arbete och Sobonas modell för branschvalidering.   https://www.youtube.com/watch?v=r2LBkJR–jM&t=288s Genom att använda det här valideringsverktyget kan man skapa en trygghet för medarbetarna…

Read more

Arbetet skapar engagemang och ger resultat för personer på arbetspraktik Till Möjligheternas Hus i Emmaboda kommer personer för arbetspraktik på deras återvinningscentral, second hand-butik eller cykel- och mek-verkstad. Efter en godkänd validering har personen möjlighet att få ett kompetensintyg som beskriver vilka kompetenser som vailderats. Det kan sedan användas när de söker sig vidare till andra jobb. Vi tror stenhårt på validering här och ser detta som något positivt inför framtiden. ~ Eric Bredman – För oss är validering ett sätt att skapa engagemang och resultat hos de individer som kommer till oss, men även för vår organisation och för näringslivet och samhället i sin helhet, säger Eric Bredman, handläggare Arbetsmarknadscentrum, Möjligheternas Hus Arbetet med validering enligt OCN-metoden på Möjligheternas hus har skett inom ramen för ett ESF-projekt som heter ”Fortsatt samverkan leder till arbete”. Här kan du se två filmer där bland annat projektledare och personer som har arbetspraktik berättar…

Read more

Det var ett stort intresse för de två webbinar som vi på Nordiskt Valideringsforum anordnade tillsammans med Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) i december.  188 personer från hela landet anmälde sig för att lyssna. Temat var “hur man kan skapa en utbildning som leder till jobb inom städbranschen”.   – Det är roligt att Komvux och arbetsmarknadsenheter ser städ- och servicebranschen som en möjlig väg att ge människor jobb genom samverkande utbildning! Det är också extra roligt att berätta om möjligheter när så många är intresserade, säger Anna Thelin, utbildningskoordinator och verksamhetsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Anna Thelin har också arbetat som intern kvalitetssäkrare för SRY i många år. Under de två tillfällena berättade hon om deras branschmodell för lärande och validering. Annika Jervgren, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, berättade mer om hur validering och utbildning kan samverka.  Exempel från verkligheten Deltagarna vid de två tillfällena fick också höra konkreta exempel på hur arbetet ser…

Read more

Arbetet främjar integrationen och ökar tryggheten 2018 startade projektet Gårdsvärdar i Malmö för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Målgruppen var långtidsarbetslösa kvinnor i utsatta områden. Nu, fyra år senare, är Gårdsvärdar en del av MKB Fastighets AB:s ordinarie verksamhet och de får möjlighet att validera sina kompetenser. 46 gårdsvärdar är nu anställda i 8 olika bostadsområden i Malmö. De arbetar med att ta hand om utemiljöer och allmäna ytor för att skapa en trygg miljö för Malmös invånare. Validering av deras kompetenser sker med Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen, som bygger på OCN-metoden.  Nordiskt Valideringsforum har hållit i utbildningarna för yrkesbedömare som nu är i full gång med att validera gårdsvärdarnas kunskaper och färdigheter – över tid, på arbetsplatsen. Resultatet efter en godkänd validering är ett kompetensintyg, ett detaljerat och kvalitetssäkrat bevis på det man har lärt sig.  – Vi har också tagit fram nya checklistor för att förenkla processen och…

Read more

Utbildning som leder till arbete inom städ Servicebranshens yrkesnämnd (SRY) och Nordiskt Valideringsforum bjuder in till två kostnadsfria webbinar om städbranschen. De vänder sig till dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknad.  Jag vill anmäla mig! 1 december – för dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning Hur kan man skapa en utbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig till webbinariet den 1:a december kommer du att få inspiration från: Städutbildning med språkinriktning för nyanlända på Hultsfreds lärcenter Aina Kalle, rektor Städutbildning i samverkan med Komvux och Astar Evy Henriksson, yrkebedömare/yrkeslärare Städ-och Servicebranschens valideringsmodell – hur den kan vara en del av ett utbildningsupplägg Anna Thelin, intern kvalitetssäkrare SRY Hur validering och utbildning kan samverka Annika Jervgren, Nordiskt Valideringsforum 7 december – för dig som arbetar på arbetsmarknad Hur kan man skapa en arbetsmarknadsutbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig…

Read more

Nu är ännu en kvalifikation nivåplacerad inom SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer). Det betyder att Nordiskt Valideringsforum har varit med och utvecklat totalt 12 nivåplacerade kvalifikationer. Denna gång gäller det Sobonas yrkesbevis “Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet” på nivå 4.  Ett Yrkesbevis synliggör och kvalitetssäkrar det lärande som sker på arbetsplatsen. Målet är att öppna enklare vägar till jobb och främja kompetensförsörjningen. Nivåplaceringen skapar både tydliga nivåkrav och möjlighet att arbeta med branschvalidering.  – Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan fastighetsbranschen och arbetsmarknadens parter, säger Per Nordenstam, vd på Sobona. “Ett tydligt exempel på lyckad samverkan” Läs hela artikeln från Sobona Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Det är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer. En kvalifikation är en uppsättning krav för den kompetens som en individ behöver i en yrkesroll, arbetsuppgift eller inom ett visst kompetensområde. Det kan till exempel vara ett Yrkesbevis.  – SeQF ger oss…

Read more

Välkomna – Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammar Vi på Nordiskt Valideringsforum säger välkomna till Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammars arbetsmarknadsenheter som nya kunder hos oss. Här berättar Eskilstuna och Borlänge mer om deras mål och vad som fick dem att fastna för OCN-metoden. I Eskilstuna kommer de att starta arbetet med OCN-metoden i två av deras verksamheter, café och naturvårdslag. Två arbetsledare utbildas under hösten och deras arbete kommer att ske som en integrerad del i deras verksamhet. – Vi fastnade för metodens tydlighet, systematiken samt den tydliga kopplingen till de verksamheter som vi har på arbetsmarknadsenheten, säger Johan Edman, biträdande chef på arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, på Eskilstuna kommun. “Enkelt att göra rätt” – Vår förhoppning är att synliggöra de framsteg som deltagarna gör och skapa en tydlighet kring arbetssätt för våra arbetsledare. Att vi arbetar enligt en tydlig modell som gör det enkelt att göra rätt och som leder till ett…

Read more

Validering av kompetenser

Sökes: produktionsassistent/ projektkoordinator Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt.   Vi söker nu en ytterligare produktionsassistent/projektkoordinator, som är genuint engagerad i viktiga frågor. Det huvudsakliga uppdraget går ut på att assistera seniora konsulter. Du har goda utvecklingsmöjligheter och blir en viktig kugge i teamet kring våra uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram, lägga in och uppdatera innehåll i vår databas med läranderesultat, frågor, uppgifter och övningar inom ett stort antal yrkesområden. Du skapar formuleringar på ett enkelt och förståeligt sätt samt korrekturläser det som andra har producerat. Du tar även hand om vissa administrativa rutiner, såsom vår utbildningsadministration, med bokningar och uppföljningar. Du är behjälplig till våra utbildare vid behov. Du bidrar till att höja den goda stämningen, på plats på vårt trevliga kontor vid Kungsholmstorg, Stockholm. Du hamnar också i ett större sammanhang, med kollegor och uppdragsgivare på distans, runtom i landet. Din…

Read more

10/31