Category Archives: Nyhet

Svenska badbranschens satsning på kompetensförsörjning fortsätter. Nu utökas arbetet med branschmodellen för lärande och validering med fler yrkesprofiler – för att möta den nationella bristen på badhuspersonal.  – Förhoppningen är att vi ska kunna få en bättre personalförsörjning med kunnig och trygg personal, säger projektledaren Kari Tryde från Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforums roll är att stödja branschen att ta fram nationella kompetensstandarder som beskriver olika yrkesroller och samtidigt utbilda personal till yrkesbedömare. Deras roll är att skapa förutsättningar för individer att lära men också bedöma kompetens och ge individer ett erkännande för deras kompetenser. Se SVT:s inslag om badbranschen Lärande och validering I nuläget arbetar badbranschen med lärande och validering utifrån kompetensstandarder för yrkesrollen Badvärd och introduktionsnivån Grundläggande arbete inom bad. I maj 2023 godkändes också en ansökan från Arbetsförmedlingen att göra samma arbete med två tekniska profiler inom branschen.  Projektet handlar om att både säkerställa och erkänna kompetensen hos all…

Read more

Generella kompetenser för arbetslivet Navet i det nya ekosystemet för kompetens Vad behöver man kunna för att fungera på en arbetsplats? Nu finns det en formellt erkänd kvalifikation för detta. Den innehåller grundläggande krav på kompetens kring samarbete och kommunikation, service och bemötande och mycket annat. Det kan användas vid lärande och validering i både arbetsmarknadsinsatser och som grunden i olika yrkesroller. ”Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet” heter den kvalifikation som nu har blivit nivåplacerad i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den används inom OCN-nätverket (Open College Network) och samordnas av Nordiskt Valideringsforum. Det är den första nivåplacerade kvalifikationen i Sverige som ligger på denna generella, grundläggande och yrkesöverskridande nivå, till skillnad från andra kvalifikationer som baseras på yrkesroller eller utbildningar. Syftet med kvalifikationen är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, förtydliga olika yrkesroller och erkänna individers kompetens. Det gör det också enklare att se vilka av dessa kompetenser som är…

Read more

Nordiskt Valideringsforum firar 10 år! Vi kommer att fira på olika sätt under året. Vi börjar  med att släppa en podcast i sju delar: “Stegen till erkännande”. Första avsnittet släpptes den 13 mars. Nu kan du välja att prenumerera när du vill och få ett avsnitt per vecka – rakt in till din mejlkorg.  Följ med i sju fördjupade och reflekterande samtal om livslångt lärande och validering. Intressanta gäster diskuterar forskning och delar med sig av konkreta exempel från verkligheten.  in Jag vill prenumerera! Vad handlar avsnitten om? Avsnitt 1: “Och vem har gett er lov till detta?” Avsnitt 2: “Att upptäcka sin egen kompetens” Avsnitt 3: “Vad är det för mening med livslång lärande om livslångt lärande inte har någon mening?” Avsnitt 4: “Validering – är det rättvist?” Avsnitt 5: “Kulturell kvalificering till ett arbetsliv” Avsnitt 6: “Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa” Avsnitt 7: “Stegen…

Read more

“Att nå ut med information om detta är avgörande för framtiden” Samuel Bohlander arbetar som badvärd i Göteborg. Han är också representant för Kommunal i arbetet med att ta fram kompetensstandarder. Under hösten 2022 påbörjade han sin utbildning till yrkesbedömare – ett arbete som ger resultat för både verksamhet och personal. Samuels arbete börjar med en kartläggning av kompetens hos personal, för att få en grund att stå på inför valideringen. Han ser positivt på det gemensamma tag som branschen tar för att stötta en hållbar kompetensförsörjning för aktörer inom bad.   – En stor utmaning de senaste åren har varit att man bedömt medarbetare olika. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker/rekryterar ny personal, det är samma ”grundkompetens” som efterfrågas. Med detta material så får vi till en lägsta nivå samtidigt som jag anser att det är viktigt för branschen i stort, säger Samuel. Branschmodellen utvecklades…

Read more

”Vi hjälps åt att driva de viktiga frågorna framåt” Badbranschens stora satsning fortsätter. För att skapa en gemensam grund och en sammanhållande kraft i det nya arbetet med kompetensförsörjningen har Svenska Badbranschen bildat den nya ”Nätverk kompetens”. Det har varit en snabb process för Svenska Badbranschen. På bara några månader har en ny modell för lärande och validering tagits fram. Med gemensamma krafter driver de nu arbetet med att sprida kunskap och stödja verksamheter att komma i gång.   Genom OCN-metoden blir vägen framåt tydligare och målet är solklart: Ökade möjligheter att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på kvalitet och gästernas säkerhet och trivsel. – Hela processen med OCN-metoden är bra. Den säkerställer att alla delar går rätt till – att vi får en kvalitetssäker validering till exempel, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen.    Kari Tryde har en lång erfarenhet i branschen. Hon har sett ett stort behov att ta ett…

Read more

Kompetensstandarder underlättar rekrytering och introduktion I juni 2022 gick startskottet för ett intensivt arbete inom badbranschen. För att möta den stora utmaningen i att rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens började arbetet med att skapa insteg i branschen – för målgruppen nyanlända. Mycket har hunnit hända sedan dess. Två kompetensstandarder har tagits fram. De tydliggör de kunskaper och färdigheter som medarbetare inom badbranschen behöver och underlättar både rekrytering och introduktion.  Utifrån kompetensstandarderna har också verktyg för lärande och validering, kartläggning och språkstöd tagits fram. – Redan nu ser vi resultat av arbetet. Språkstödet har varit till stor hjälp och det hela grundar sig i en tydlig modell. Vi är väldigt glada över att Arbetsförmedlingen nu också fortsätter stötta vårt arbete framåt, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforum har varit ett stöd i arbetet med att ta fram en modell som genom struktur för lärande och validering stödjer branschens behov…

Read more

När personer med lång arbetslivserfarenhet kommer till Sverige från ett annat land finns det mycket kunnande som hen kan bidra med. Men en sak kan stå i vägen – kunskaper i svenska språket. Genom Sobona, i samarbete med Energiföretagen Sverige och Nordiskt Valideringsforum, har LYS Förlag arbetat med frågorna som används vid validering – för att de ska skrivas med klarspråk och bli mer lättillgängliga.  LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. – Vi får ofta frågan hur man kan göra det enklare. Det är svårt att vara ny på jobbet, särskilt om det är på ditt andraspråk. Vi kommer inte ifrån att något är jobbigt men vi kan minska den bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, säger Emil Molander, LYS Förlag. Att skriva med klarspråk innebär till exempel att skriva med enklare ord, dela upp texten i flera meningar eller ge den en…

Read more

Bedömarutbildningen gav nya insikter Vatten & avfall i malung-sälen ab (vamas) hade ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Det var grunden till att de började arbeta med validering. Nu är det en implementerad del av deras arbete.   Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning. Den är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter och innehåller praktiska verktyg som gör det möjligt att genomföra validering systematiskt.    Valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning kvalitetssäkras enligt OCN-metoden. Vi på Nordiskt Valideringsforum har varit delaktiga i framtagandet av yrkesprofilerna och håller i bedömarutbildningar för de medarbetare som ska genomföra valideringar.  Se filmen om Vamas arbete med validering! Sobona har tagit fram en kort film där du får träffa både yrkesbedömare som arbetar med att validera och medarbetare som precis har gått igenom en validering. Håll utkik! Tre minuter in i filmen får du en kort inblick i Nordiskt Valideringsforums…

Read more

Arbetet skapar engagemang och ger resultat för personer på arbetspraktik Till Möjligheternas Hus i Emmaboda kommer personer för arbetspraktik på deras återvinningscentral, second hand-butik eller cykel- och mek-verkstad. Efter en godkänd validering har personen möjlighet att få ett kompetensintyg som beskriver vilka kompetenser som vailderats. Det kan sedan användas när de söker sig vidare till andra jobb. Vi tror stenhårt på validering här och ser detta som något positivt inför framtiden. ~ Eric Bredman – För oss är validering ett sätt att skapa engagemang och resultat hos de individer som kommer till oss, men även för vår organisation och för näringslivet och samhället i sin helhet, säger Eric Bredman, handläggare Arbetsmarknadscentrum, Möjligheternas Hus Arbetet med validering enligt OCN-metoden på Möjligheternas hus har skett inom ramen för ett ESF-projekt som heter ”Fortsatt samverkan leder till arbete”. Här kan du se två filmer där bland annat projektledare och personer som har arbetspraktik berättar…

Read more

Det var ett stort intresse för de två webbinar som vi på Nordiskt Valideringsforum anordnade tillsammans med Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) i december.  188 personer från hela landet anmälde sig för att lyssna. Temat var “hur man kan skapa en utbildning som leder till jobb inom städbranschen”.   – Det är roligt att Komvux och arbetsmarknadsenheter ser städ- och servicebranschen som en möjlig väg att ge människor jobb genom samverkande utbildning! Det är också extra roligt att berätta om möjligheter när så många är intresserade, säger Anna Thelin, utbildningskoordinator och verksamhetsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum. Anna Thelin har också arbetat som intern kvalitetssäkrare för SRY i många år. Under de två tillfällena berättade hon om deras branschmodell för lärande och validering. Annika Jervgren, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, berättade mer om hur validering och utbildning kan samverka.  Exempel från verkligheten Deltagarna vid de två tillfällena fick också höra konkreta exempel på hur arbetet ser…

Read more

10/36
Click to access the login or register cheese