Category Archives: Nyhet

”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Man lyfts som människa.” Kompetenshöjande utbildning och validering Adam och Nils är två medarbetare på företaget Thormans Entreprenad i Linköping som har genomgått en kompetenshöjande utbildning och validering. Deras handledare och yrkesbedömare Marina berättar att kompetenshöjande utbildning och validering är något som passar för många inom utomhusmiljöbranschen. Även för sådana som har arbetat i branschen länge. Adam hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utomhusmiljöarbete. Kollegan Nils hade arbetat inom reklambranschen i 30 år utan någon formell utbildning innan han arbetade sig in till utemiljöbranschen, där han blev kvar. ”Min generation hade möjlighet att börja inom ett yrke och lära sig på plats, men idag måste du ha ett papper på ditt kunnande. Validering är ett sätt att få papper på…

Read more

Svenska badbranschens satsning på kompetensförsörjning fortsätter. Nu utökas arbetet med branschmodellen för lärande och validering med fler yrkesprofiler – för att möta den nationella bristen på badhuspersonal.  – Förhoppningen är att vi ska kunna få en bättre personalförsörjning med kunnig och trygg personal, säger projektledaren Kari Tryde från Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforums roll är att stödja branschen att ta fram nationella kompetensstandarder som beskriver olika yrkesroller och samtidigt utbilda personal till yrkesbedömare. Deras roll är att skapa förutsättningar för individer att lära men också bedöma kompetens och ge individer ett erkännande för deras kompetenser. Se SVT:s inslag om badbranschen Lärande och validering I nuläget arbetar badbranschen med lärande och validering utifrån kompetensstandarder för yrkesrollen Badvärd och introduktionsnivån Grundläggande arbete inom bad. I maj 2023 godkändes också en ansökan från Arbetsförmedlingen att göra samma arbete med två tekniska profiler inom branschen.  Projektet handlar om att både säkerställa och erkänna kompetensen hos all…

Read more

Valideringsprocess återvinning

“Det är roligt att ha intyg på sina kunskaper nu” På en återvinningscentral i Söderhamn har de arbetat med att validera medarbetare. Olika delar av yrket är indelade i flera moduler och valideringen har skett successivt, en modul i taget, under vinterhalvåret. Arbetet har både höjt statusen för deltagarnas yrke och gett dem ett intyg på att de kan sina jobb. – Vi valde att gå igenom de olika modulerna i valideringsmodellen tillsammans. Det blev jättekul med många bra diskussioner om yrket. Modulerna handlar till exempel om farligt avfall, kemikalier och städning, bemötande, montering av kärl, ergonomi och lyft. De fick visa mig hur de monterar kärl rent praktiskt medan andra delar gjordes mer i samtalsform, säger Peter, teamledare på Långtå återvinningscentral och utbildad yrkesbedömare.   Valideringarna sker genom OCN-metoden och grundar sig på Sobonas nationella yrkesprofiler.  De har tagits fram i samarbete med flera parter, kopplade till branschen och oss här på Nordiskt Valideringsforum.  För…

Read more

Generella kompetenser för arbetslivet Navet i det nya ekosystemet för kompetens Vad behöver man kunna för att fungera på en arbetsplats? Nu finns det en formellt erkänd kvalifikation för detta. Den innehåller grundläggande krav på kompetens kring samarbete och kommunikation, service och bemötande och mycket annat. Det kan användas vid lärande och validering i både arbetsmarknadsinsatser och som grunden i olika yrkesroller. ”Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet” heter den kvalifikation som nu har blivit nivåplacerad i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den används inom OCN-nätverket (Open College Network) och samordnas av Nordiskt Valideringsforum. Det är den första nivåplacerade kvalifikationen i Sverige som ligger på denna generella, grundläggande och yrkesöverskridande nivå, till skillnad från andra kvalifikationer som baseras på yrkesroller eller utbildningar. Syftet med kvalifikationen är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, förtydliga olika yrkesroller och erkänna individers kompetens. Det gör det också enklare att se vilka av dessa kompetenser som är…

Read more

Nordiskt Valideringsforum firar 10 år! Vi kommer att fira på olika sätt under året. Vi börjar  med att släppa en podcast i sju delar: “Stegen till erkännande”. Första avsnittet släpptes den 13 mars. Nu kan du välja att prenumerera när du vill och få ett avsnitt per vecka – rakt in till din mejlkorg.  Följ med i sju fördjupade och reflekterande samtal om livslångt lärande och validering. Intressanta gäster diskuterar forskning och delar med sig av konkreta exempel från verkligheten.  in Jag vill prenumerera! Vad handlar avsnitten om? Avsnitt 1: “Och vem har gett er lov till detta?” Avsnitt 2: “Att upptäcka sin egen kompetens” Avsnitt 3: “Vad är det för mening med livslång lärande om livslångt lärande inte har någon mening?” Avsnitt 4: “Validering – är det rättvist?” Avsnitt 5: “Kulturell kvalificering till ett arbetsliv” Avsnitt 6: “Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa” Avsnitt 7: “Stegen…

Read more

“Att nå ut med information om detta är avgörande för framtiden” Samuel Bohlander arbetar som badvärd i Göteborg. Han är också representant för Kommunal i arbetet med att ta fram kompetensstandarder. Under hösten 2022 påbörjade han sin utbildning till yrkesbedömare – ett arbete som ger resultat för både verksamhet och personal. Samuels arbete börjar med en kartläggning av kompetens hos personal, för att få en grund att stå på inför valideringen. Han ser positivt på det gemensamma tag som branschen tar för att stötta en hållbar kompetensförsörjning för aktörer inom bad.   – En stor utmaning de senaste åren har varit att man bedömt medarbetare olika. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker/rekryterar ny personal, det är samma ”grundkompetens” som efterfrågas. Med detta material så får vi till en lägsta nivå samtidigt som jag anser att det är viktigt för branschen i stort, säger Samuel. Branschmodellen utvecklades…

Read more

”Vi hjälps åt att driva de viktiga frågorna framåt” Badbranschens stora satsning fortsätter. För att skapa en gemensam grund och en sammanhållande kraft i det nya arbetet med kompetensförsörjningen har Svenska Badbranschen bildat den nya ”Nätverk kompetens”. Det har varit en snabb process för Svenska Badbranschen. På bara några månader har en ny modell för lärande och validering tagits fram. Med gemensamma krafter driver de nu arbetet med att sprida kunskap och stödja verksamheter att komma i gång.   Genom OCN-metoden blir vägen framåt tydligare och målet är solklart: Ökade möjligheter att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på kvalitet och gästernas säkerhet och trivsel. – Hela processen med OCN-metoden är bra. Den säkerställer att alla delar går rätt till – att vi får en kvalitetssäker validering till exempel, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen.    Kari Tryde har en lång erfarenhet i branschen. Hon har sett ett stort behov att ta ett…

Read more

Kompetensstandarder underlättar rekrytering och introduktion I juni 2022 gick startskottet för ett intensivt arbete inom badbranschen. För att möta den stora utmaningen i att rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens började arbetet med att skapa insteg i branschen – för målgruppen nyanlända. Mycket har hunnit hända sedan dess. Två kompetensstandarder har tagits fram. De tydliggör de kunskaper och färdigheter som medarbetare inom badbranschen behöver och underlättar både rekrytering och introduktion.  Utifrån kompetensstandarderna har också verktyg för lärande och validering, kartläggning och språkstöd tagits fram. – Redan nu ser vi resultat av arbetet. Språkstödet har varit till stor hjälp och det hela grundar sig i en tydlig modell. Vi är väldigt glada över att Arbetsförmedlingen nu också fortsätter stötta vårt arbete framåt, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforum har varit ett stöd i arbetet med att ta fram en modell som genom struktur för lärande och validering stödjer branschens behov…

Read more

När personer med lång arbetslivserfarenhet kommer till Sverige från ett annat land finns det mycket kunnande som hen kan bidra med. Men en sak kan stå i vägen – kunskaper i svenska språket. Genom Sobona, i samarbete med Energiföretagen Sverige och Nordiskt Valideringsforum, har LYS Förlag arbetat med frågorna som används vid validering – för att de ska skrivas med klarspråk och bli mer lättillgängliga.  LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. – Vi får ofta frågan hur man kan göra det enklare. Det är svårt att vara ny på jobbet, särskilt om det är på ditt andraspråk. Vi kommer inte ifrån att något är jobbigt men vi kan minska den bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, säger Emil Molander, LYS Förlag. Att skriva med klarspråk innebär till exempel att skriva med enklare ord, dela upp texten i flera meningar eller ge den en…

Read more

Bedömarutbildningen gav nya insikter Vatten & avfall i malung-sälen ab (vamas) hade ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Det var grunden till att de började arbeta med validering. Nu är det en implementerad del av deras arbete.   Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning. Den är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter och innehåller praktiska verktyg som gör det möjligt att genomföra validering systematiskt.    Valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning kvalitetssäkras enligt OCN-metoden. Vi på Nordiskt Valideringsforum har varit delaktiga i framtagandet av yrkesprofilerna och håller i bedömarutbildningar för de medarbetare som ska genomföra valideringar.  Se filmen om Vamas arbete med validering! Sobona har tagit fram en kort film där du får träffa både yrkesbedömare som arbetar med att validera och medarbetare som precis har gått igenom en validering. Håll utkik! Tre minuter in i filmen får du en kort inblick i Nordiskt Valideringsforums…

Read more

10/38
Click to access the login or register cheese