Category Archives: Nyhet

Arbetet främjar integrationen och ökar tryggheten 2018 startade projektet Gårdsvärdar i Malmö för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Målgruppen var långtidsarbetslösa kvinnor i utsatta områden. Nu, fyra år senare, är Gårdsvärdar en del av MKB Fastighets AB:s ordinarie verksamhet och de får möjlighet att validera sina kompetenser. 46 gårdsvärdar är nu anställda i 8 olika bostadsområden i Malmö. De arbetar med att ta hand om utemiljöer och allmäna ytor för att skapa en trygg miljö för Malmös invånare. Validering av deras kompetenser sker med Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen, som bygger på OCN-metoden.  Nordiskt Valideringsforum har hållit i utbildningarna för yrkesbedömare som nu är i full gång med att validera gårdsvärdarnas kunskaper och färdigheter – över tid, på arbetsplatsen. Resultatet efter en godkänd validering är ett kompetensintyg, ett detaljerat och kvalitetssäkrat bevis på det man har lärt sig.  – Vi har också tagit fram nya checklistor för att förenkla processen och…

Read more

Utbildning som leder till arbete inom städ Servicebranshens yrkesnämnd (SRY) och Nordiskt Valideringsforum bjuder in till två kostnadsfria webbinar om städbranschen. De vänder sig till dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknad.  Jag vill anmäla mig! 1 december – för dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning Hur kan man skapa en utbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig till webbinariet den 1:a december kommer du att få inspiration från: Städutbildning med språkinriktning för nyanlända på Hultsfreds lärcenter Aina Kalle, rektor Städutbildning i samverkan med Komvux och Astar Evy Henriksson, yrkebedömare/yrkeslärare Städ-och Servicebranschens valideringsmodell – hur den kan vara en del av ett utbildningsupplägg Anna Thelin, intern kvalitetssäkrare SRY Hur validering och utbildning kan samverka Annika Jervgren, Nordiskt Valideringsforum 7 december – för dig som arbetar på arbetsmarknad Hur kan man skapa en arbetsmarknadsutbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig…

Read more

Nu är ännu en kvalifikation nivåplacerad inom SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer). Det betyder att Nordiskt Valideringsforum har varit med och utvecklat totalt 12 nivåplacerade kvalifikationer. Denna gång gäller det Sobonas yrkesbevis “Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet” på nivå 4.  Ett Yrkesbevis synliggör och kvalitetssäkrar det lärande som sker på arbetsplatsen. Målet är att öppna enklare vägar till jobb och främja kompetensförsörjningen. Nivåplaceringen skapar både tydliga nivåkrav och möjlighet att arbeta med branschvalidering.  – Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan fastighetsbranschen och arbetsmarknadens parter, säger Per Nordenstam, vd på Sobona. “Ett tydligt exempel på lyckad samverkan” Läs hela artikeln från Sobona Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Det är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer. En kvalifikation är en uppsättning krav för den kompetens som en individ behöver i en yrkesroll, arbetsuppgift eller inom ett visst kompetensområde. Det kan till exempel vara ett Yrkesbevis.  – SeQF ger oss…

Read more

Välkomna – Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammar Vi på Nordiskt Valideringsforum säger välkomna till Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammars arbetsmarknadsenheter som nya kunder hos oss. Här berättar Eskilstuna och Borlänge mer om deras mål och vad som fick dem att fastna för OCN-metoden. I Eskilstuna kommer de att starta arbetet med OCN-metoden i två av deras verksamheter, café och naturvårdslag. Två arbetsledare utbildas under hösten och deras arbete kommer att ske som en integrerad del i deras verksamhet. – Vi fastnade för metodens tydlighet, systematiken samt den tydliga kopplingen till de verksamheter som vi har på arbetsmarknadsenheten, säger Johan Edman, biträdande chef på arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, på Eskilstuna kommun. “Enkelt att göra rätt” – Vår förhoppning är att synliggöra de framsteg som deltagarna gör och skapa en tydlighet kring arbetssätt för våra arbetsledare. Att vi arbetar enligt en tydlig modell som gör det enkelt att göra rätt och som leder till ett…

Read more

Validering av kompetenser

Sökes: produktionsassistent/ projektkoordinator Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt.   Vi söker nu en ytterligare produktionsassistent/projektkoordinator, som är genuint engagerad i viktiga frågor. Det huvudsakliga uppdraget går ut på att assistera seniora konsulter. Du har goda utvecklingsmöjligheter och blir en viktig kugge i teamet kring våra uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram, lägga in och uppdatera innehåll i vår databas med läranderesultat, frågor, uppgifter och övningar inom ett stort antal yrkesområden. Du skapar formuleringar på ett enkelt och förståeligt sätt samt korrekturläser det som andra har producerat. Du tar även hand om vissa administrativa rutiner, såsom vår utbildningsadministration, med bokningar och uppföljningar. Du är behjälplig till våra utbildare vid behov. Du bidrar till att höja den goda stämningen, på plats på vårt trevliga kontor vid Kungsholmstorg, Stockholm. Du hamnar också i ett större sammanhang, med kollegor och uppdragsgivare på distans, runtom i landet. Din…

Read more

Ses vi på ArbNär i Uppsala? Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna kommer till Uppsala 25-26 oktober. Där kan du träffa oss på Nordiskt Valideringsforum.    – Självklart är vi på plats när hela arbetsmarknadssverige samlas för att träffa våra kunder. Men också berätta om våra metoder och verktyg som kan synliggöra lärande, stegförflyttning och ge erkännande för kompetens i arbetsmarknadsinsatser, säger Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum. Målgrupp och fokus Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän som är engagerade i frågor som gäller arbetsmarknad, socialtjänst, tillväxt och utveckling på både lokal och regional nivå.  Fokus kommer att ligga på Kommunernas och regionernas nuvarande och framtida roll inom arbetsmarknadspolitiken. Hur kommuner, regioner, näringsliv och civila samhället ska klara sin kompetensförsörjning. Hur man kan minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Läs mer om konferensen Under dagarna kommer de som deltar att få lyssna på aktuell forskning kring arbetsmarknadsinsatser. Representanter från Arbetsförmedlingen, SKR och olika kommunala verksamheter kommer…

Read more

Projektledare inom kompetensförsörjning Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt, där allt kunnande får ett erkännande.   Vi söker en positiv kraft som är självgående, tar egna initiativ och gillar att vara steget före för att underlätta för uppdragsgivare och kollegor. Rollen som projektledare innebär mycket eget ansvar där det finns stora möjligheter att utvecklas. Du kommer att arbeta med viktiga kompetensförsörjningsfrågor och driver Sverige framåt inom området. Du stöttar olika typer av uppdragsgivare med våra metoder och digitala verktyg för kompetenskartläggning, lärande och validering. Tillsammans med uppdragsgivaren gör du behovsanalys och handlingsplan. Du bistår sedan vid uppstart, genomförande och uppföljning. Du kommer att arbeta med följande frågor: Strukturera introduktion, lärande och kvalitetssäkring på arbetsplatsen Planera och driva framgångsrika arbetsmarknadsinsatser Upptäcka, utveckla och få erkännande för kompetens Skapa och kvalitetssäkra arbetsplatsnära utbildningar Möjliggöra omställning och skapa ett hållbart arbetsliv Du kommer att bli en viktig kugge i…

Read more

Validering – ett självklart verktyg Nu har startskottet gått för Valideringsvoucher. Ett projekt som drivs av Validering väst och som arbetar för att främja validering inom bygg- och städbranschen. Rebecka Paldanius, från Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i projektet, på uppdrag av SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).   – Min roll är att stötta intresserade företag, titta på deras förutsättningar, behov och hur de kan arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, säger Rebecka Paldanius. Genom projektet kan små och medelstora företag få direkt stöd i arbetet med kompetensförsörjning. Målet är att validering ska användas som ett självklart verktyg i företagens strategiska arbete. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.  Vill du veta mer? Titta på filmen! https://youtu.be/Td60LnyaHtE Läs mer om projektet Läs mer om validering

Healthy Place to Work

Nordiskt Valideringsforum först ut att certifieras – Vi är oerhört stolta över att vara den första organisationen i Sverige att bli en Healthy Place to Work. Våra medarbetares hälsa är vår främsta prioritet och vi har fått ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Åsa Pontén, ekonomichef och medgrundare av Nordiskt Valideringsforum.  I arbetet för att bli certifierade har Nordiskt Valideringsforum engagerat sina medarbetare och arbetat med strategisk utveckling för att möjliggöra ett hälsosamt arbetsliv. Vad är Healthy Place to Work? Healthy Place to Work är den globala standarden för hälsocertifiering på arbetsplatsen.  En välmående organisation med välmående medarbetare är en förutsättning för en hållbar och hög prestation. Healthy Place to Work arbetar med att stödja företag runt om i världen i deras arbete med organisatorisk hälsa och välmående. Med evidensbaserad strategi och ett holistiskt grepp belyser de förhållandet mellan organisationens och medarbetarnas hälsa, produktivitet och prestation. I processen…

Read more

Validering av kompetenser

Ledig tjänst: produktionsassistent/projektkoordinator Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt.   Vi söker en produktionsassistent/projektkoordinator, som är genuint engagerad i viktiga frågor. Det huvudsakliga uppdraget går ut på att assistera seniora konsulter. Du har goda utvecklingsmöjligheter och blir en viktig kugge i teamet kring våra uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram, lägga in och uppdatera innehåll i vår databas med läranderesultat, frågor, uppgifter och övningar inom ett stort antal yrkesområden. Du skapar formuleringar på ett enkelt och förståeligt sätt samt korrekturläser det som andra har producerat. Du tar även hand om vissa administrativa rutiner, såsom vår utbildningsadministration, med bokningar och uppföljningar. Du är behjälplig till våra utbildare vid behov. Du sköter intern kontorsservice och bidrar till att höja den goda stämningen, på plats på vårt trevliga kontor vid Kungsholmstorg, Stockholm. Du hamnar också i ett större sammanhang, med kollegor och uppdragsgivare på distans, runtom i…

Read more

20/36