Category Archives: Nyhet

Healthy Place to Work

Nordiskt Valideringsforum först ut att certifieras – Vi är oerhört stolta över att vara den första organisationen i Sverige att bli en Healthy Place to Work. Våra medarbetares hälsa är vår främsta prioritet och vi har fått ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Åsa Pontén, ekonomichef och medgrundare av Nordiskt Valideringsforum.  I arbetet för att bli certifierade har Nordiskt Valideringsforum engagerat sina medarbetare och arbetat med strategisk utveckling för att möjliggöra ett hälsosamt arbetsliv. Vad är Healthy Place to Work? Healthy Place to Work är den globala standarden för hälsocertifiering på arbetsplatsen.  En välmående organisation med välmående medarbetare är en förutsättning för en hållbar och hög prestation. Healthy Place to Work arbetar med att stödja företag runt om i världen i deras arbete med organisatorisk hälsa och välmående. Med evidensbaserad strategi och ett holistiskt grepp belyser de förhållandet mellan organisationens och medarbetarnas hälsa, produktivitet och prestation. I processen…

Read more

Validering av kompetenser

Ledig tjänst: produktionsassistent/projektkoordinator Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt.   Vi söker en produktionsassistent/projektkoordinator, som är genuint engagerad i viktiga frågor. Det huvudsakliga uppdraget går ut på att assistera seniora konsulter. Du har goda utvecklingsmöjligheter och blir en viktig kugge i teamet kring våra uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram, lägga in och uppdatera innehåll i vår databas med läranderesultat, frågor, uppgifter och övningar inom ett stort antal yrkesområden. Du skapar formuleringar på ett enkelt och förståeligt sätt samt korrekturläser det som andra har producerat. Du tar även hand om vissa administrativa rutiner, såsom vår utbildningsadministration, med bokningar och uppföljningar. Du är behjälplig till våra utbildare vid behov. Du sköter intern kontorsservice och bidrar till att höja den goda stämningen, på plats på vårt trevliga kontor vid Kungsholmstorg, Stockholm. Du hamnar också i ett större sammanhang, med kollegor och uppdragsgivare på distans, runtom i…

Read more

Ledig tjänst: Kundprojektledare/Kompetenskonsult Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt, där allt kunnande får ett erkännande.   Vi söker en positiv kraft som är självgående, tar egna initiativ och gillar att vara steget före för att underlätta för uppdragsgivare och kollegor. Rollen som kundprojektledare innebär mycket eget ansvar där det finns stora möjligheter att utvecklas. Du kommer att arbeta med viktiga kompetensförsörjningsfrågor och driver Sverige framåt inom området. Du stöttar olika typer av uppdragsgivare med våra metoder och digitala verktyg för kompetenskartläggning, lärande och validering. Tillsammans med uppdragsgivaren gör du behovsanalys och handlingsplan. Du bistår sedan vid uppstart, genomförande och uppföljning. Du kommer att arbeta med följande frågor: Strukturera introduktion, lärande och kvalitetssäkring på arbetsplatsen Planera och driva framgångsrika arbetsmarknadsinsatser Upptäcka, utveckla och få erkännande för kompetens Skapa och kvalitetssäkra arbetsplatsnära utbildningar Möjliggöra omställning och skapa ett hållbart arbetsliv Du kommer att bli en viktig kugge i…

Read more

Nu har beslutet äntligen kommit att SRY Städ Bas nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att Servicebranschens Yrkesnämnds kvalifikation, SRY Städ Bas, motsvarar nivå 3. Ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning är avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav. SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.  I beslutet står det att Myndigheten bedömer att kvalifikationen SRY Städ Bas är ett dokumenterat resultat av lärande. Servicebranschens Yrkesnämnd bedöms, enligt beslutet, att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkringar av kvalifikationer ingår. Kvalifikationen är framtagen utifrån strukturen i OCN-metoden, som erbjuds av Nordiskt Valideringsforum. Genom OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir…

Read more

Stegen till erkännande - rapporten

Nu kan du förbeställa rapporten. Under år 2021 har Nordiskt Valideringsforum genomfört den populära och intresseväckande seminarieserien – Stegen till erkännande. Nu släpps rapporten på samma tema – och med samma namn! Läs mer om innehållet och beställ via den gröna knappen nedan. Läs mer och beställ Denna rapport vill vi tillägna vår käre vän och mentor Ove Svensson. Han var i mångt och mycket dess ”pappa”. Han var också den som en gång satte oss på ”OCN-spåret” och som under årens lopp alltid funnits där och med sin lugna, trygga klokskap inspirerat oss och gett oss styrka när vi tvivlat på både oss själva och den idé som drivit och driver oss. Utan honom hade vi inte varit där vi är idag. Det är därför med saknad och stor sorg i hjärtat som vi får förlika oss med att Ove inte fick möjlighet att ta del av den slutliga rapporten…

Read more

Webbutvecklare jobb

(Tjänsten tillsatt) Webbutvecklare Vi vill skapa ett samhälle där alla kommer till sin rätt.  Vill du det också?  Vad söker vi? Vi söker en webbutvecklare med inriktning PHP.  Javascript och CSS är meriterande. Hur du har lärt dig spelar mindre roll. Men du behöver känna glädjen och passionen för utveckling och kunna lösa problem tillsammans, som ett team.  Du bidrar med din person, din expertis och din noggrannhet. Du är med och skapar fungerande, snabba och lättanvända funktioner som hanterar kompetenser, lärande och validering. Det här är något som Sverige behöver mer än någonsin. Vi har ambitiösa planer och ser framför oss en nyskapande webbplattform. Det är en fördel om du har en blick för design och UX. Vi söker dig som kan arbeta 50-100% hos oss på Storgatan i Skellefteå. Du hamnar också i ett större sammanhang, med andra kollegor på distans, runtom i landet. Ansök nu! Är du den vi söker…

Read more

valideringskonferens 2020

Välkommen till Valideringskonferens! Är du intresserad av kompetensutveckling och omställning i en snabbt föränderlig värld? Då är den 9 november dagen för dig. Förra årets digitala Valideringskonferens var en succé – i år blir den om möjligt ännu intressantare. Sobona är arrangör tillsammans med Nordiskt Valideringsforum,  Kommunal, Renova  och Gästrike återvinnare. Hur kan Sveriges kompetensförsörjning utvecklas och kvalitetssäkras? Hur skapar det möjligheter för arbetsgivare, individer och samhället i stort? Boka in dig till den kostnadsfria digitala konferensen den 9 november kl 10.00-15.20 redan nu. Den blir otroligt matnyttig, håller ett högt tempo och binder ihop de nationella, regionala och lokala perspektiven – så häng med! Anmäl dig här! Konferensen består av fyra block: Block 1 – Samhällsperspektiv. Kompetensförsörjning i en föränderlig tid – hur kommer Sverige stärkt ur krisen? Vilken betydelse har branschvalidering för kompetensförsörjningen? Vad säger forskningen om arbetsmarknadsinsatser med ett arbetsgivarperspektiv? Talar gör representanter från Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan MYH och Institutet för arbetsmarknads-…

Read more

Återvinning Validering

OCN-metoden förenklar nivåplacering av kvalifikationer inom SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer. Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för chaufför inom renhållning, medåkare och transportledare nivåplaceras inom SeQF. Totalt finns nu fyra yrkesbevis inklusive det som tidigare beslutats om och som gäller för återvinningsarbetare på återvinningscentral. Samtliga har tagits fram med stöd av OCN-metoden. Målsättningen med yrkesbevisen är att främja kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärande på arbetsplatsen. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå. Läs mer fakta om kvalifikationerna nedan. Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen. Ett gott samarbete Utvecklingen har skett tillsammans med Kommunal och Svenska Transportarbetarförbundet med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan. Sobonas kvalifikationer har nivåplacerats på nivå…

Read more

valideringskonferens 2020

Under hösten 2021 presenterar Nordiskt Valideringsforum rapporten ”Stegen till erkännande” som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen och om formerna för lärande är viktigare än lärandet i sig.  Ta del av rapporten redan nu genom att anmäla dig till seminarieserien – med samma namn. Välkommen att anmäla dig till ett eller fler av de sju kostnadsfria seminarierna där vi belyser lärande och kompetensförsörjning utifrån rapportens olika perspektiv! Seminarieseriens upplägg: Här är rubrikerna för de olika tillfällena, som pågår mellan 22 april- 17 november: Och vem har gett er lov till detta? Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår – att upptäcka sin egen kompetens Vad är det för mening med livslångt lärande om livslångt lärande inte har någon mening? Validering – är det rättvist? Kulturell kvalificering till ett arbetsliv Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa Stegen till erkännande – att synliggöra…

Read more

Validering återvinningsarbetare seqf

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att Sobonas yrkesbevis för Återvinningsarbetare på Återvinningscentral får inplaceras inom referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF. Målsättningen med yrkesbeviset är att främja kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärande på arbetsplatsen. Kvalifikationen uppfyller de krav som ställs på nationell nivå. Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen. Initiativet till kvalifikationen Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC kom på grundval av uttalade behov hos företag inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen och utgör en del av projektet Till ett arbete via återvinning. Nivå 4 i SeQF Sobonas kvalifikation har nivåplacerats på nivå 4 i SeQF och är framtagen utifrån strukturen i OCN-metoden som erbjuds av Nordiskt Valideringsforum. Genom OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt…

Read more

30/38
Click to access the login or register cheese