Category Archives: Inlägg

Samarbetet med Svenska Badbranschen fortsätter. Nu finns det nya yrkesprofiler tillgängliga inom pool- och spateknik. De skapar förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande och validering. Det gäller för både nyrekryteringar och befintliga medarbetare inom badbranschen. Yrkesprofilerna har utvecklats av Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringsforum, tillsammans med yrkeskunniga från ett flertal organisationer inom badbranschen. Sedan tidigare finns två yrkesprofiler, Grundläggande arbete inom bad och Badvärd. De nya profilerna, Pooltekniker och Spatekniker, riktar in sig på arbete på offentliga badanläggningar men också gentemot arbete kopplat till privata pooler. Detta då marknaden för privata villapooler har en stadig tillväxt och en särskilt kraftig ökning efter pandemin.   Yrkesprofiler säkerställer kompetens för en hållbar framtid ”Med omfattande poolbestånd och ökade krav på hållbarhet från poolägare gällande energiförbrukning, vattenförbrukning och säkerhet är det av stor vikt att hela sektorn för privata pooler höjer sin kompetens för att säkerställa en hållbar framtid.…

Read more

Agnetha Olofsson arbetar som måltidschef i Åre kommun. År 2023 började de arbeta med att synliggöra personalens kompetens i kommunens verksamheter inom kök. ”Jag känner verkligen att det här arbetet ligger helt rätt i tiden. Det är otroligt roligt att vi nu arbetar fram ett nytt arbetssätt som gynnar både personalen och verksamheterna. Det går också hand i hand med det långsiktiga arbetet vi behöver göra för att bemanna våra storkök i framtiden.” Åre kommuns satsning handlar både om att strukturera introduktion och lärande och att synliggöra och erkänna medarbetares kompetenser. Arbetet sker både för verksamheter inom lokalvård och offentliga kök. – Det är främst på kökssidan som vi nu har kommit i gång. Vi funderade ordentligt på hur vi skulle lägga upp arbetet för att det skulle fungera i verksamheterna och för personalen. Vi behövde tänka nytt. De individer som kommer till oss har inte den utbildning eller den…

Read more

Ånge Fastighets och Industri AB insåg vikten av att säkerställa medarbetares kompetenser – som ett sätt att navigera verksamheten mot framtiden. Nu arbetar de med att validera medarbetare för att se till att de har den yrkeskompetens som behövs i arbetet.  Hög medelålder på medarbetare och högre krav från hyresgästerna. Ånge Fastighets och Industris AB (ÅFA) ser, precis som många andra i fastighetsbranschen, utmaningar framöver.  – Förut fanns fler enkla arbetsuppgifter, men kraven på medarbetarnas kompetens ökar utifrån ny teknik, hållbarhetsaspekter, automation och inte minst hyresgästernas förväntningar, säger Patrik Jonasson, vd på ÅFA.   Validering ger nya insikter Efter att de kommit i kontakt med kompetenskansliet på Sobona påbörjade de ett valideringsprojekt som utgick från tidigare utvecklingsarbete. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och deras branschmodeller för validering grundar sig på OCN-metoden (Open College Network). – Vi kände direkt att validering var ett bra verktyg och att det linjerade med arbetet…

Read more

Grundläggande anställningsbarhet Vad behöver en individ kunna för att fungera på en arbetsplats? Svaret ligger i ”Kompetenser för arbetslivet”, en kvalifikation som är nivåplacerad inom SeQF av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Nu finns det program för både lärande och validering för just dessa kompetenser. De påvisar grundläggande anställningsbarhet och öppnar upp dörrar mellan yrkesområden. Läs mer här: Generella kompetenser för arbetslivet – Nordiskt Valideringsforum ”Grundläggande generella kompetenser för arbetslivet”. Det kan uppfattas som ett svårt och långt begrepp men det står för de kunskaper och färdigheter som behövs på alla arbetsplatser, i olika stor utsträckning. De är uppdelade i moduler som förenklar både lärande, bedömning och erkännande av kompetenser. Kompetenser som ingår är ”Medarbetarskap”, ”Kommunikation i möte med andra människor”, ”Samarbete i arbetsgrupp”, ”Arbetsmiljö och säkerhet”, ”Digitala verktyg” och mycket mer. Nytt digitalt lärprogram Grundläggande generella kompetenser för arbetslivet kan vara en utmaning att lära ut. Det kan betraktas som ett…

Read more

I varje bransch finns det en variation av yrkesroller med specifika krav på kompetens. Du ska kunna vissa saker för att arbeta som till exempel fibertekniker, sanerare eller badvärd. Branschvalidering innebär att validera utifrån branschers krav på yrkeskompetens, det som efterfrågas ute på arbetsplatser. Här berättar vi mer om hur en branschvalidering med OCN-metoden kan gå till. Branschvalidering bedrivs i branschernas regi. Det kan användas för att förbättra individers möjligheter på arbetsmarknaden men också för att effektivisera kompetensförsörjningen på ett företag eller i en verksamhet.  Syftet är att skapa en tydlig struktur för att göra en individ anställningsbar och för att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Med validering blir det tydligt vilken kompetens som redan finns på en arbetsplats men det kan också visa vilka typer av kompetenser som behövs, nu eller i framtiden.  Branschvalidering med OCN-metoden: Hur kan det gå till? Del 1: Yrkesprofilering Vilka kompetenser behövs i…

Read more

Validering ger resultat inom städyrket Städ- och lokalvård innefattar många samhällsviktiga yrkesroller. Det är en bransch som skapar många arbetstillfällen. Det är yrken som förändrats mycket över tid med nya krav och tillvägagångssätt. Trots det saknar städyrket formella utbildningar och intyg. Detta har gjort att en stor del av yrkesgruppen inom städ- och lokalvård inte har fått sin kunskap erkänd – trots många år och erfarenhet inom yrket. Karlstad kommun satsar på validering för lokalvårdspersonal Karlstad kommun har insett vikten av validering och arbetar aktivt med att validera sin personal inom städ- och lokalvård. Genom validering och kompletterande utbildning med hjälp av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har Shayma och hennes kollegor på kommunens lokalvårdservice fått ett kvitto på sitt yrkeskunnande. Anita är handledare för Shayman. Hon berättar att städyrket varit ett ganska osynligt yrke, att tanken länge har varit att städare inte ska uppmärksammas när de jobbar. Idag ställs det mer…

Read more

En hållbar kompetensförsörjning – med stöd av omställningsmedel 18 återvinningscentraler och mycket personal som ska valideras. Vafabmiljös satsning på validering blev möjlig med hjälp av omställningsmedel och nu investerar dem i arbetet för en hållbar kompetensförsörjning. Kayleigh Anderson arbetar på ett återbruk i Heby: ”Validering gör yrket mer synligt eftersom det blir tydligt vad man faktiskt ska kunna för att jobba här.” För något år sedan blev det möjligt att söka omställningsmedel för validering av anställd personal. Efter valideringskonferensen 2019 föddes idén och efter en ansökan till Omställningsfonden var Vafabmiljö i gång. De anställde en projektledare och yrkesbedömare som nu arbetar med att genomföra valideringar av personalen. ”Vi är oerhört nöjda med den här lösningen. Validering ger yrkesbevis och bekräftelse på en roll som innebär så mycket mer än vad många tror. Inte minst kundkontakten.” – Ludvig Ericsson, Enhetschef, Vafabmiljö. En säker arbetsplats med fokus på personalen Genom validering skapas…

Read more

Nya profiler – Offentliga kök Nu finns det fyra nya profiler inom yrkesområdet för offentliga kök. Det skapar fler möjligheter att strukturera lärande och kvalitetssäkra kunnande för befintlig personal. Profilerna kan användas inom både offentliga kost- och måltidsenheter och arbetsmarknadsenheter. Profilerna bryts ner i olika läranderesultat och bedömningskriterier. De kan användas för att synliggöra individens kunskaper och färdigheter samtidigt som det visar vad individen behöver utveckla och lära sig mer av inom yrkesområdet. Individen kan sen få sitt kunnande bedömt och erkänt mot någon av de fyra profilerna: Grundläggande arbete inom kök Restaurangbiträde – Offentliga kök  Kock – Offentliga kök Kock med ledningsfunktion – Offentliga kök Innehållet har relevanssäkrats av sakkunniga och samverkade parter såsom arbetstagarorganisationer, kommuner och arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet. Lärande och erkännande kan ske i samband med praktik, introduktion, kompetensutveckling eller omställning. Profilerna inom offentliga kök kan även användas vid nyrekrytering och för intern kompetensutveckling…

Read more

Hur kan man optimera valideringsprocessen? Enligt Härnösand kommun är svaret enkelt: genom att använda OCN-metoden och innovativ teknik. Under Valideringskonferensen 2023 berättade de mer om hur deras arbete med validering ser ut, hur de arbetar för att följa med i digitaliseringen och samtidigt skapa samarbete över kommungränser. Här kan du lyssna på en presentation av Ingrid Nilsson och Hampus Lindqvist från Härnösands kommun.  https://vimeo.com/883223037 Valideringskonferensen arrangeras av Sobona, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal, Renova, Seko och Svenska Transportarbetarförbundet. Här kan du se fler presentationer från konferensen Validerings-processen Så arbetar Luleå Energi Generella kompetenser – för arbetslivet

Vi på Nordiskt Valideringsforum vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. I år väljer vi att ge vår julgåva till UNHCR, för att stödja deras arbete med att ge barn och unga på flykt möjlighet att fortsätta gå i skolan och utbilda sig.   Vår växel och support är stängd under helger och röda dagar, men öppen som vanligt på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.  Vi vill passa på att tack alla våra kunder för ett fantastiskt år. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande och viktiga arbetet tillsammans med er 2024.  Längre ner kan ni läsa mer om varför vi har valt att ge vår julgåva till UNHCR.  I år stödjer vi UNCHR och ungas utbildning i världen Att gå i skolan är ett barns rättighet – även för barn som är på flykt. Skolgång innebär minskad risk för ett liv i…

Read more

10/56
Click to access the login or register cheese