Category Archives: Inlägg

Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik. Resan till arbetet som Järvavärdar gick snabbt för Liiban, Amal och Hashim. Nu är de ute och skapar en trivsam utemiljö för alla som bor i Järvaområdet. Gångvägen till Husby Gård kantas av höga träd som snart mynnar ut i gröna fält, med röda hus och odlingar. Liiban, Amal och Hashim sitter i skuggan och tar en kort paus från solen. I höstas gick de en utbildning inom utemiljö. Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik – sen fick de en anställning som Järvavärdar. Processen baserades på branschens kompetenstandard och valideringsmodell, med stöd av digitala verktyg. – Vi trivs jättebra här och fortsätter lära oss mycket av Kristina, säger Liiban.  Kristina Henkel är arbetsledare för Järvavärdarna. Hon är utbildad trädgårdsmästare och började arbeta som arbetsledare i februari i år, 2023. – För varje nytt moment vi gör märker jag att de alla har…

Read more

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har tagit fram en branschmodell för lärande och validering. Nu fortsätter arbetet med att strukturera och förenkla introduktion till yrket – med framtagna program för lärande. De skapar också möjligheter till fortsatt lärande, kompetensutveckling och framtida karriärutveckling för befintlig personal. SRY Lär består av två olika program, ett för introduktion och ett för de baskunskaper som krävs för arbete inom städ. De består av olika delar som individer kan gå igenom, steg för steg, för att lära sig om städyrkets olika delar. – SRY:s lärprogram är unika! Det skapar möjlighet att kostnadseffektivt lära och utveckla sin personal integrerat i det dagliga arbetet, samtidigt som hela arbetsplatsen utvecklas. Lärprogrammen fungerar lika bra när man lär sig jobbet på jobbet, som på en utbildning, säger Anna Thelin, extern kvalitetsgranskare på SRY och projektledare på Nordiskt Valideringsforum. En struktur för lärande Lärprogrammen skapar en struktur för lärande samtidigt som det…

Read more

Förra året gick startskottet för projektet Valideringsvoucher som arbetar för att främja validering inom bygg- och städbranschen. Intresset har varit stort bland de små och medelstora bolag som varit målgruppen – samtidigt ökar projektet kunskapen om branschernas möjliggheter. Rebecka Paldanius, från Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i projektet, på uppdrag av SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).   Hur går det i projektet just nu? – Valideringsvoucher tuffar på. Jag arbetar mycket med att informera företag om möjligheten genom telefonsamtal och mail, samtidigt blir det också en information om Städ- och servicebranschen (SRY) branschmodell för validering och lärande, säger Rebecka Paldanius. Hur har intresset för projektet sett ut? – Bland de städföretag jag har pratat med så har intresset varit stort och flera vill genomföra en insats under året. Alla städföretag jag har pratat med har inte uppfyllt kriterierna för att ansöka om företagsstöd. Min förhoppning är att dessa företag ändå genomför en…

Read more

”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Man lyfts som människa.” Kompetenshöjande utbildning och validering Adam och Nils är två medarbetare på företaget Thormans Entreprenad i Linköping som har genomgått en kompetenshöjande utbildning och validering. Deras handledare och yrkesbedömare Marina berättar att kompetenshöjande utbildning och validering är något som passar för många inom utomhusmiljöbranschen. Även för sådana som har arbetat i branschen länge. Adam hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utomhusmiljöarbete. Kollegan Nils hade arbetat inom reklambranschen i 30 år utan någon formell utbildning innan han arbetade sig in till utemiljöbranschen, där han blev kvar. ”Min generation hade möjlighet att börja inom ett yrke och lära sig på plats, men idag måste du ha ett papper på ditt kunnande. Validering är ett sätt att få papper på…

Read more

Nu finns det ett nytt pedagogiskt verktyg för att närma sig arbetsmarknaden. Språklär Utemiljö skapar en introduktion till arbete inom utemiljö samtidigt som det blir ett lätt och roligt sätt att lära sig. Målet med verktyget är att främja integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) utvecklade under 2022 ett nytt verktyg för lärande – Språklär Utemiljö. Ett sätt att introducera nya individer till yrket. Arbetet skedde tillsammans med oss på Nordiskt Valideringsforum och ABF Vux. Innehåll och samarbete “Språklär Utemiljö” är ett verktyg där individen får lära sig om arbete inom utemiljö genom att pedagogiskt gå igenom olika områden och arbetsuppgifter. Samtidigt lär de sig ord och uttryck som är viktiga att förstå. Verktyget innehåller olika delar, både information om hur det fungerar på en svenska arbetsplats och hur olika arbetsuppgifter inom utemiljö går till. Det handlar till exempel om maskiner och verktyg, städning och underhåll samt…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Anna Thelin arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Sedan hösten 2021 arbetar hon också med att utbilda personer i olika organisationer i rollen som valideringsstödjare.   – Det är en samordnande roll som ska vara nära verksamheterna. Deras uppdrag är att stötta yrkesbedömare och ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete. Göra valideringsprocessen möjligt, helt enkelt, säger Anna Thelin. Läs mer om rollen som bedömare! Valideringsstödjare används framför allt inom branschvalidering där det finns en intern kvalitetssäkrare som arbetar på en nationell nivå med att granska bedömningar. Där blir valideringsstödjaren en förlängd arm, närmare verksamheterna för att samordna och driva valideringsfrågorna internt.  – I en…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

Två gånger per år genomför Nordiskt Valideringsforum en IK-dag. Ett tillfälle där vi samlar personer som arbetar som intern kvalitetssäkrare i olika organisationer och verksamheter som arbetar med OCN-metoden.  Vårens IK-dag genomfördes den 30 maj med fokus på den granskande delen av rollen som intern kvalitetsäkrare.  Läs mer om rollen som intern kvalitetssäkrare! Rebecka Paldanius arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Hon var en av dem som höll i vårens IK-dag. – Denna gång hade vi ett fortbildande inslag om IK-rollen som granskande funktion. Det handlar om att titta på bedömningar ur flera perspektiv för att kunna genomföra så bra och kvalitetssäkrade bedömningar som möjligt. Vi gick också igenom information och nyheter, till exempel vår nya nivåsatta kvalifikation “Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet”, säger Rebecka Paldanius. Läs mer om Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet. Varför är det en viktig del av processen att ha återkommande IK-dagar? – IK-dagarna är en…

Read more

Att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs. EINSTEIN UTTRYCKTE SIG EN GÅNG ungefär så här: ”Det finns bara två saker som är oändligt, universum och människans dumhet. Det förstnämnda är jag dock inte helt säker på”. I vilket sammanhang detta sades vet jag inte och även om vi dagligen kan se bevis för mänsklig dumhet och rent ut sagt idioti, så kan vi också se mänsklig storslagenhet i form av hjälpsamhet, omvårdnad, kärlek, nyfikenhet, utvecklingslust och kreativitet.  De allra flesta människor vill vara delaktiga i någon form och känna sig behövda. Det intressanta i kråksången är att vi dessutom kommer att behöva alla om vi ska kunna möta de utmaningar som vi står inför med kompetensförsörjning, bevarad, utvecklad välfärd och ett sammanhållet samhälle. Likväl så ser vi att långtidsarbetslösheten ökar, att strukturell arbetslöshet måste betecknas som en realitet i Sverige i dag och att glappet mellan efterfrågad…

Read more

Måste man ta världsrekord i höjdhopp? DET ÄR NÅGOT FEL på livets stege. Högt upp är det ganska tätt mellan stegpinnarna och verkar vara ganska enkelt att klättra, medan det är glest längre ned och upp till den första stegpinnen är det väldigt högt. Det är många som står på marken och hoppar men når inte upp. Vissa har slutat hoppa och sitter bara ned”. Denna stege, som för övrigt tecknades på en overheadbild, var ett sätt för Stig-Arne Bäckman vid föreningen Urkraft att visa på att den gamla devisen, ”det är mycket lättare att få ett nytt arbete om man redan har ett, än om man är arbetslös”, är sann. Han ville med den bilden också visa på att i stället för att vi ska förvänta oss att människor ska ta världsrekord i höjdhopp för att ta sig in på arbetsmarknaden, eller att någon välvillig person med handkraft ska…

Read more

10/37
Click to access the login or register cheese