Category Archives: Inlägg

Arbetet främjar integrationen och ökar tryggheten 2018 startade projektet Gårdsvärdar i Malmö för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Målgruppen var långtidsarbetslösa kvinnor i utsatta områden. Nu, fyra år senare, är Gårdsvärdar en del av MKB Fastighets AB:s ordinarie verksamhet och de får möjlighet att validera sina kompetenser. 46 gårdsvärdar är nu anställda i 8 olika bostadsområden i Malmö. De arbetar med att ta hand om utemiljöer och allmäna ytor för att skapa en trygg miljö för Malmös invånare. Validering av deras kompetenser sker med Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen, som bygger på OCN-metoden.  Nordiskt Valideringsforum har hållit i utbildningarna för yrkesbedömare som nu är i full gång med att validera gårdsvärdarnas kunskaper och färdigheter – över tid, på arbetsplatsen. Resultatet efter en godkänd validering är ett kompetensintyg, ett detaljerat och kvalitetssäkrat bevis på det man har lärt sig.  – Vi har också tagit fram nya checklistor för att förenkla processen och…

Read more

Utbildning som leder till arbete inom städ Servicebranshens yrkesnämnd (SRY) och Nordiskt Valideringsforum bjuder in till två kostnadsfria webbinar om städbranschen. De vänder sig till dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknad.  Jag vill anmäla mig! 1 december – för dig som arbetar på kommunal vuxenutbildning Hur kan man skapa en utbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig till webbinariet den 1:a december kommer du att få inspiration från: Städutbildning med språkinriktning för nyanlända på Hultsfreds lärcenter Aina Kalle, rektor Städutbildning i samverkan med Komvux och Astar Evy Henriksson, yrkebedömare/yrkeslärare Städ-och Servicebranschens valideringsmodell – hur den kan vara en del av ett utbildningsupplägg Anna Thelin, intern kvalitetssäkrare SRY Hur validering och utbildning kan samverka Annika Jervgren, Nordiskt Valideringsforum 7 december – för dig som arbetar på arbetsmarknad Hur kan man skapa en arbetsmarknadsutbildning som kan leda till arbete i städ-och servicebranschen? Anmäler du dig…

Read more

Arbetsträning med strukturerad handledning och validering För Emmaus Åland har arbetet med OCN-metoden gjort det lättare för handledare att både lära ut och validera kompetens hos de individer som arbetstränar hos dem. Med stöd av tydliga moduler som beskriver vilken kompetens som behövs, digitala verktyg och checklistor kommer de närmare arbetsmarknaden.  Till Emmaus Åland kommer personer från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för att arbetsträna. Arbetsträningen pågår under sex månader och riktar sig till personer i alla åldrar, från 18 år till över 60. Nu får de också möjlighet att validera sina kompetenser under den perioden. – Vi har en väldigt bred målgrupp. Det kan handla om personer som precis flyttat hit men också personer med psykisk ohälsa eller någon form av beroendeproblematik. De som är i störst behov av kompetensutveckling är ofta den grupp som får minst möjligheter till det, säger Camilla Ernkrans, projektledare, Emmaus Åland. Vi ville hitta ett…

Read more

JAG ÄR PÅ JOBBCENTER INOM Uppsala kommun, där jag är inne på mitt tredje år nu. Jag har en så kallad OSA-anställning som är begränsad upp till två år och mitt kontrakt går ut i september. Så nu försöker jag göra olika saker för att få vara kvar antingen med en vanlig anställning eller att reglerna möjligen förändras så att dom kan förlänga min OSA-anställning. Jag har varit på snickeriet hela tiden under tiden på Jobbcenter. Jag fick en handledare som jag klaffade riktigt bra med och det har varit anpassat för just mig, som jag är som person och vi har kunnat jobba på bra. Och jag har aldrig trivts så här bra på en arbetsplats i hela mitt liv. Jag är 32 år ung men med mycket bagage, har aldrig hittat något i mitt liv som jag har gillat att göra en längre period. Och det här är första arbetet…

Read more

Tydlig struktur för lärande – på arbetsmarknadsenheten i Sollentuna Vilka kunskaper behöver deltagarna utveckla för att ta nästa steg ut på arbetsmarknaden? Arbetet med OCN-metoden i Sollentuna kommuns arbetsmarknadsenhet har lett till en ökad samsyn och något konkret för deltagarna att skriva på cv:t.  I januari 2021 startade arbetet med OCN-metoden i Sollentuna kommun.  Nu är den en viktig pusselbit i deras arbete med arbetsträning, coachning och lärande mot arbetslivet. – Vi behövde en metod med en tydlig struktur som går att använda just för de personer som har varit arbetssökande väldigt länge, säger Anna Östman, utvecklare och intern kvalitetssäkrare. Nu arbetar utbildade yrkesbedömare på enheten med lärande och validering av deltagare utifrån “Kompetenser för arbetslivet”. Det är generella, överförbara, kompetenser med moduler för till exempel service, kommunikation, arbetsmiljö och medarbetarskap. Innehållet är nationellt förankrat och har tagits fram av OCN-nätverket, i nära dialog med representanter från till exempel studieförbund…

Read more

Nu är ännu en kvalifikation nivåplacerad inom SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer). Det betyder att Nordiskt Valideringsforum har varit med och utvecklat totalt 12 nivåplacerade kvalifikationer. Denna gång gäller det Sobonas yrkesbevis “Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet” på nivå 4.  Ett Yrkesbevis synliggör och kvalitetssäkrar det lärande som sker på arbetsplatsen. Målet är att öppna enklare vägar till jobb och främja kompetensförsörjningen. Nivåplaceringen skapar både tydliga nivåkrav och möjlighet att arbeta med branschvalidering.  – Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan fastighetsbranschen och arbetsmarknadens parter, säger Per Nordenstam, vd på Sobona. “Ett tydligt exempel på lyckad samverkan” Läs hela artikeln från Sobona Myndigheten för Yrkeshögskolan ansvarar för Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Det är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer. En kvalifikation är en uppsättning krav för den kompetens som en individ behöver i en yrkesroll, arbetsuppgift eller inom ett visst kompetensområde. Det kan till exempel vara ett Yrkesbevis.  – SeQF ger oss…

Read more

Välkomna – Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammar Vi på Nordiskt Valideringsforum säger välkomna till Eskilstuna, Borlänge och Hallstahammars arbetsmarknadsenheter som nya kunder hos oss. Här berättar Eskilstuna och Borlänge mer om deras mål och vad som fick dem att fastna för OCN-metoden. I Eskilstuna kommer de att starta arbetet med OCN-metoden i två av deras verksamheter, café och naturvårdslag. Två arbetsledare utbildas under hösten och deras arbete kommer att ske som en integrerad del i deras verksamhet. – Vi fastnade för metodens tydlighet, systematiken samt den tydliga kopplingen till de verksamheter som vi har på arbetsmarknadsenheten, säger Johan Edman, biträdande chef på arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, på Eskilstuna kommun. “Enkelt att göra rätt” – Vår förhoppning är att synliggöra de framsteg som deltagarna gör och skapa en tydlighet kring arbetssätt för våra arbetsledare. Att vi arbetar enligt en tydlig modell som gör det enkelt att göra rätt och som leder till ett…

Read more

VÅR RESA MED VALIDERING och OCN-metoden började med en tidigare chef som brann för det här. Då förstod nog inte vi riktigt vad det innebar och det var inte så förankrat. Det var många av våra arbetsledare som skulle jobba med validering i våra egna verksamheter. Så vi arbetade fram moduler inom lokalvård, kök och grundläggande data. Senare kom även trädgård med. Men det tog väl mer fart egentligen först när en kollega också gick utbildningen för intern kvalitetssäkrare, som jag redan hade genomfört. Vi pratade väldigt mycket om vad det betyder att någon har validerats, att någon kan exempelvis lokalvård. Jag var ute på företag och visade våra moduler; skulle våra deltagare bli anställningsbara hos respektive företag om de hade kunnandet utifrån modulerna? Och företagen tyckte verkligen det. Problemet var att vi inte fick fram tillräckligt med deltagare så att vi kunde få en kontinuitet med valideringar. Å ena…

Read more

Ses vi på ArbNär i Uppsala? Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna kommer till Uppsala 25-26 oktober. Där kan du träffa oss på Nordiskt Valideringsforum.    – Självklart är vi på plats när hela arbetsmarknadssverige samlas för att träffa våra kunder. Men också berätta om våra metoder och verktyg som kan synliggöra lärande, stegförflyttning och ge erkännande för kompetens i arbetsmarknadsinsatser, säger Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum. Målgrupp och fokus Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän som är engagerade i frågor som gäller arbetsmarknad, socialtjänst, tillväxt och utveckling på både lokal och regional nivå.  Fokus kommer att ligga på Kommunernas och regionernas nuvarande och framtida roll inom arbetsmarknadspolitiken. Hur kommuner, regioner, näringsliv och civila samhället ska klara sin kompetensförsörjning. Hur man kan minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Läs mer om konferensen Under dagarna kommer de som deltar att få lyssna på aktuell forskning kring arbetsmarknadsinsatser. Representanter från Arbetsförmedlingen, SKR och olika kommunala verksamheter kommer…

Read more

Validering – ett självklart verktyg Nu har startskottet gått för Valideringsvoucher. Ett projekt som drivs av Validering väst och som arbetar för att främja validering inom bygg- och städbranschen. Rebecka Paldanius, från Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i projektet, på uppdrag av SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).   – Min roll är att stötta intresserade företag, titta på deras förutsättningar, behov och hur de kan arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, säger Rebecka Paldanius. Genom projektet kan små och medelstora företag få direkt stöd i arbetet med kompetensförsörjning. Målet är att validering ska användas som ett självklart verktyg i företagens strategiska arbete. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.  Vill du veta mer? Titta på filmen! https://youtu.be/Td60LnyaHtE Läs mer om projektet Läs mer om validering

10/21