Category Archives: Inlägg

Samverkan – att göra saker tillsammans. Det är fokus i de två projekt som genomförs av Validerings Väst, Västra Götalandsregionens stödstruktur för validering. Rebecka Paldanius, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i ett av projekten: Valideringsvoucher.  Valideringsvoucher är ett pilotprojekt som fokuserar på små- och medelstora företag inom bygg-, städ- och industribranschen. Genom projektet kan företag få stöd i insatser som handlar om kartläggning, validering och kompletterande utbildning för personal. Rebeckas roll som företagscoach i Projektet är inriktat på städbranschen, där hon representerar Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) branschvalideringsmodell.  – Min roll är i projektet är att ta kontakt med företagen som finns i regionen. De har väldigt olika förutsättningar och flera av företagen jag pratat med vet inte om att det finns en branschmodell för lärande och validering, säger Rebecka Paldanius. Projektet Valideringsvoucher fortsätter även nästa år, men redan nu har man sett nyttan av arbetet. Bland annat att det…

Read more

Nu har ytterligare tre kvalifikationer nivåplacerats i SeQF. Det gäller Sobonas tre yrkesprofiler “Mätartekniker VA”, “Drifttekniker – VA ledningsnät” och “Drifttekniker – vattenverk VA” inom vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär och om de olika yrkesprofilerna. En kvalifikation är ett formellt resultat av en bedömnings- och värderingsprocess. Det kan till exempel handla om ett intyg eller ett diplom. Individer som genomgår en valideringsprocess enligt OCN-metoden får ett kompetensintyg, kompetensbevis eller ett yrkesbevis, beroende på vilka moduler som klarats av. Vad är SeQf? SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett system som hjälper till att skapa ett gemensamt språk när vi pratar kompetens i Sverige och i andra länder. SeQF är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer med syftet att det ska bli lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv nationellt och internationellt. Syftet är också att underlätta matchning på…

Read more

162 000 avklarade moduler och över 25 000 validerade individer. På tio år har många fått ett kvalitetssäkrat, och många gånger efterlängtat, bevis på sina kunskaper och färdigheter. Det har inte bara ökat individers självförtroende och självkänsla utan också stärkt deras ställning på arbetsmarknaden. Ofta har det banat väg till ett arbete.  Runt om i landet, i OCN-nätverket, pågår lärande och validering i olika verksamheter och inom olika branscher. Det utgår från olika moduler som förtydligar och konkretiserar den kompetens som behövs inom ett avgränsat område. Ett yrkesbevis kan till exempel bestå av 14 moduler, där några är överförbara till andra yrken eller yrkesområden. När en individ har klarat av en modul och processen har kvalitetssäkrats med OCN-metoden, kan ett intyg utfärdas. Varje modul innebär att en individ har fått ett kvalitetssäkrat bevis på sina kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område. Mellan mars 2013 och augusti 2023 har OCN-nätverket utfärdat intyg för…

Read more

På OCN-dagen 2023, den 10 oktober, delades det ut utmärkelser till några av de viktiga personer som verkar i OCN-nätverket. Här kan du läsa nomineringarna för urmärkelserna till årets Externa Kvalitetssäkrare, årets Interna Kvalitetssäkrare, årets Valideringsstöd, årets Bedömare, årets Samlade bedömning och årets Eldsjäl.  Årets Externa Kvalitetssäkrare 2023 – Inger Jonasdotter –  ”Årets EK har spelat en nyckelroll i utvecklingen av städ- och servicebranschens modell för lärande och validering. Med ett aldrig sinande engagemang och en stor uthållighet har hon, i mer än ett decennium, drivit valideringsarbetet framåt, med stor ödmjukhet och prestigelöshet. Kraften i hennes arbete har alltid utgått från själva kärnan – de människor som arbetar inom branschen och det är med värme och ett inlyssnande sätt som hon har varit en del av att, kontinuerligt, skapa en större samsyn kring frågorna för utveckling, för att både höja statusen för yrket och bidra till en kvalitetssäkrad kedja för…

Read more

Ett instegsprogram byggt på mikromeriter. Kan vi definiera det? Hans Andrén, vd på Mode 3, arbetar med instegsprogram inom ramen för yrkesvux eller uppdragsutbildningar från Arbetsförmedlingen. På konferensen om Kompetenspasset berättar han, tillsammans Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, mer om begreppen instegsprogram, moduler och mikromeriter – kopplat till verkligheten. Kompetenspasset är ett projekt som arbetar för att ta fram en modell och digital infrastruktur för mikromeriter. Projektet genomförs i samarbete med RISE, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen och finansieras av Vinnova.  Läs mer om projektet! Vad är ett instegsprogram? – Det är någonting som speglar en kompetensstandard som finns på yrkesbevisnivå. Det behöver inte motsvara allting men det är på lägre nivå och det tar fram det mest väsentliga, essensen i en yrkesroll. Tanken är också att ett instegsprogram ska funka som en form av trappsteg in i en yrkesroll eller i ett yrkesområde. Det är uppbyggt…

Read more

2023 firade Nordiskt Valideringsforum 10 år! Här berättar vi mer om oss och vår historia: Vad vi gör och varför vi gör det!  Tillbaka till 80-talet 2013 startar Nordiskt Valideringsforum. Men historien bakom börjar långt tidigare.  Låt oss hoppa tillbaka till 80-talet i Storbritannien. Det är en tid när gruv- och stålindustrier läggs ner. Många människor blir arbetslösa, samtidigt som det saknas kompetens inom andra branscher. En del av lösningen blir utvecklingen av OCN-metoden – ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och högskolor.  Nästan samtidigt skapas föreningen Urkraft i Skellefteå. De såg styrkan hos individer och drev en unik social verksamhet med café, restaurang, TV-station och växthus. Det var de som sen tog OCN-metoden till Sverige 2005.  Sedan 2013 har Nordiskt Valideringsforum ansvaret för OCN-metoden och dess utveckling i Sverige.  Läs mer om OCN-metoden! Vad gör Nordiskt Valideringsforum? Sen 2013 har Nordiskt Valideringsforum arbetat med att stödja kommuner, branscher, företag och…

Read more

Hur ser valideringsprocessen ut? Henrietta Finnborg Bengtsson är projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Under konferensen “Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fiber och stadsnät 2023” berättade hon om alla delar i valideringsprocessen. Här kan du läsa mer och se en film från presentationen.   Vad är yrkesprofilering? – Tillsammans med olika branscher eller olika organisationer tar vi fram och framförallt synliggör vad man behöver kunna för att utföra en arbetsuppgift eller klara av att arbete inom ett visst yrke eller yrkesområde, säger Henrietta Finnborg Bengtsson. Läs mer om yrkesprofilering! I valideringsprocessen ingår också kartläggning, lärande, bedömning, erkännande och validering. – Kompetensstandarden blir ramverket och strukturen för detta arbete, säger Henrietta. Läs mer om validering med OCN-metoden! Här kan du se en film där Henrietta berättar mer om valideringsprocessen. I slutet av filmen berättar också Linn Wallo, Hr-strateg på Luleå Energi, om hur deras arbete med validering ser ut.   – Vi är inte i mål…

Read more

Den 8 november genomförs årets Valideringskonferens. Under dagen kommer 13 olika föreläsare att dela med sig av sina kunskaper, lärdomar och insikter när det kommer till validering. Du kommer att få ta del av pågående arbete i olika verksamheter – runt om i Sverige.  Med en arbetsmarknad i snabb förändring blir det tydligt – vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling och validering. Kanske arbetar du i en viss bransch, inom utbildning eller arbetsmarknad? Oavsett var du arbetar eller vad du arbetar med är du välkommen till årets Valideringskonferens. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Dag: Onsdag den 8 november. Tid:  10.00-15.40 Plats: Digitalt (Zoom) Denna konferens är kostnadsfri!  Läs mer och anmäl dig! Denna konferens är också en del av European Year of Skills (maj 2023-maj 2024). European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra vikten av “skills” så som fortbildning, omställning och livslångt lärande. Valideringskonferensen 2023…

Read more

Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik. Resan till arbetet som Järvavärdar gick snabbt för Liiban, Amal och Hashim. Nu är de ute och skapar en trivsam utemiljö för alla som bor i Järvaområdet. Gångvägen till Husby Gård kantas av höga träd som snart mynnar ut i gröna fält, med röda hus och odlingar. Liiban, Amal och Hashim sitter i skuggan och tar en kort paus från solen. I höstas gick de en utbildning inom utemiljö. Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik – sen fick de en anställning som Järvavärdar. Processen baserades på branschens kompetenstandard och valideringsmodell, med stöd av digitala verktyg. – Vi trivs jättebra här och fortsätter lära oss mycket av Kristina, säger Liiban.  Kristina Henkel är arbetsledare för Järvavärdarna. Hon är utbildad trädgårdsmästare och började arbeta som arbetsledare i februari i år, 2023. – För varje nytt moment vi gör märker jag att de alla har…

Read more

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har tagit fram en branschmodell för lärande och validering. Nu fortsätter arbetet med att strukturera och förenkla introduktion till yrket – med framtagna program för lärande. De skapar också möjligheter till fortsatt lärande, kompetensutveckling och framtida karriärutveckling för befintlig personal. SRY Lär består av två olika program, ett för introduktion och ett för de baskunskaper som krävs för arbete inom städ. De består av olika delar som individer kan gå igenom, steg för steg, för att lära sig om städyrkets olika delar. – SRY:s lärprogram är unika! Det skapar möjlighet att kostnadseffektivt lära och utveckla sin personal integrerat i det dagliga arbetet, samtidigt som hela arbetsplatsen utvecklas. Lärprogrammen fungerar lika bra när man lär sig jobbet på jobbet, som på en utbildning, säger Anna Thelin, intern kvalitetssäkrare på SRY och projektledare på Nordiskt Valideringsforum. En struktur för lärande Lärprogrammen skapar en struktur för lärande samtidigt som det…

Read more

20/54
Click to access the login or register cheese