Category Archives: Inlägg

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår Människan har i alla tider drivits av nyfikenhet, en vilja att förstå och veta mer, att lösa problem och utveckla. Mest tydligt är det hos våra barn. Deras förmåga att lära, att undersöka och tänka abstrakt är fantastisk. Men hur nyfikna och kreativa är vi i dag, när vi lämnat skolan och träder in i vuxenlivet? Vad har hänt? ”MAN BLIR VÄLDIGT LÄTT SITT BETYG”. Kerstin Carlvik vid Filipstads kommun uttryckte en farhåga kopplat till ett resonemang kring avgångselevers slutbetyg och den ibland, om inte obefintliga så i alla fall svaga reflektionen om att lärande är en pågående process under hela livet. Låt oss först bara konstatera att ingen är sitt betyg och att lärandet inte stannar av när vi lämnar ungdomsskolan. Betygen visar hur väl vi presterat vid en särskild ålder, inom vissa specifika kurser, inom en…

Read more

En resa på okända och stormiga vatten med tron på att bortom horisonten väntar en bättre värld. OBILDBAR. SMAKA LITE PÅ ORDET. Obildbar? Väldigt beskt kan man tycka. Ordet torde betyda att en individ inte kan ta till sig kunskap, att den inte kan lära sig något. En ganska hemsk tanke och ändå så verkar det finnas rätt många som betecknar sig och betecknas av andra, som obildbara. Sanningen är väl dock ofta att dessa individer inte fungerat i det formella utbildningsväsendet på det sätt som det var tänkt, att den rådande formen för inlärning och uppvisande av kunskap inte stämde överens med de personliga preferenserna.  Så man skulle kunna säga att det egentligen handlar om att dessa individer, i någon mening, är inlärt obildbara. Vilket i sig är en motsägelse, men verkar trots det vara en realitet och tanken precis lika hemsk. Man kan då fundera på om dessa…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Jörgen Bergvall har arbetat som extern kvalitetssäkrare sedan starten. Han var med och tog OCN-metoden till Sverige. Nu arbetar han som metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum. – I Storbritannien heter det external moderator, men vi valde att översätta det till extern kvalitetssäkrare och det är en av de beteckningar som varit med ända sen början, säger Jörgen Bergvall. “Det handlar om att säkerställa metoden” Den externa kvalitetssäkrare tar vid efter den interna kvalitetssäkraren i kedjan. Båda rollerna arbetar med att se till att valideringar sker på ett säkert och rätt sätt.  En intern kvalitetssäkrare arbetar oftast inne i organisationen med…

Read more

JAG KOM I KONTAKT MED validering när jag var ansvarig för Service- entreprenörerna inom städ och städföretag/hemserviceföretag på Almega. Det finns ingen egentlig utbildning i städbranschen. Branschen har alltid haft ett rykte om sig att ”städa kan alla”. Men vi såg att som branschen utvecklades så måste det ändras. Det har blivit strängare regler om vem som får vara på arbetsplatsen för att försäkringar ska gälla. Bolag kommer exempelvis in på den offentliga sidan, man ska städa skolor och sjukhus och får större krav på sig. Under många år har vi haft SRY:s yrkesbevis som en utbildning, men det var en utbildning som nuvarande Lernia bedrev och tog fram material till. Det var branschen och fastighetsanställdas förbund som var överens om hur utbildningen skulle se ut. Men då var ju allting på papper, som vi på SRY:s kansli skulle handrätta och utfärda intygen för. Dessutom hade ingen av oss på…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. En intern kvalitetssäkrare arbetar med att granska de valideringar som utförs av bedömare i en organisation. De befinner sig oftast i samma verksamhet som bedömarna, där de stöttar bedömarnas arbete med valideringar. Reidun Andersson arbetar som arbetsmarknadskonsulent och intern kvalitetssäkrare på Arbetsmarknadsenheten i Västerås kommun. Hon har haft rollen i många år. – I Västerås har vi arbetat med det här (OCN-metoden) i omgångar men sedan några år står detta arbete med i våra styrkort. Det är mer förankrat och blir också ett mer etablerat sätt att arbeta på i organisationen, säger Reidun Andersson. Individuellt anpassad validering I Västerås arbetar de…

Read more

SOM PROJEKTLEDARE PÅ dåvarande KFS (Kommunala Företagens Samorganisation), numera Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, började jag jobba med yrkesintroduktionsanställningar och ungdomar under 2015 som en del i mitt uppdrag om hur man kan bredda och stödja det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet hos våra medlemsföretag. Sobona omfattar närmare 1100 medlemsföretag i 12 branscher med en stor variation och bredd gällande kompetenser. Inom de flesta av dessa branscher beskrivs kompetensförsörjning som den största utmaningen nu och på sikt.  TRE MÅNADER IN I MITT UPPDRAG kom flyktingvågen och då ändrade uppdraget till viss del karaktär till att även innefatta språkutveckling och insteg, introduktion på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda. Under 2016 tog vi fram en handledarutbildning och den utvecklade vi partsgemensamt med delfinansiering från Skolverket och byggde den från grunden. Egentligen var det där det började, för handledarutbildningen byggde ju helt och hållet på behovet av att synliggöra lärande på arbetsplatsen.  Yrkesintroduktionsanställningar bygger på samma sak,…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där många personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kompetenser kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Vi på Nordiskt Valideringsforum utbildar OCN-bedömare som arbetar inom många olika yrken och yrkesområden. Deras roll i valideringsprocessen är att utföra just validering av personers kunskaper och färdigheter inom specifika områden. Kunskaper och färdigheter är uppdelade i olika moduler. I dem konkretiseras och förtydligas det som individen behöver kunna i läranderesultat och bedömningskriterier. Utbildningen till OCN-bedömare består av fyra halvdagar. En person som har gått en utbildning och sedan utfört godkända valideringar får ett kompetensintyg och blir certifierade OCN-bedömare. För att få titeln yrkesbedömare behöver personen också uppfylla branschens krav på till exempel yrkeserfarenhet. En av våra medarbetare som håller i…

Read more

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år Den 23 december förbereder vi oss inför julhelgen. Då är vår växel och support är stängd.  Annars är den öppen som vanligt, på vardagar mellan 08.00 och 17.00.  Vi vill passa på att tack alla våra fantastiska kunder för ett fantastiskt år. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande och viktiga arbetet tillsammans med er 2023. 

MIN BAKGRUND MED VALIDERING började faktiskt med att jag tyckte OCN-metoden var en börda för oss, eftersom vi inte hade förstått att vi även skulle gå en utbildning för att kunna använda metoden. Vi hade jättemycket frågor; vad innebär det, hur ska vi konkretisera det?  Sedan när vi arbetade med det så kallade Access-programmet, såg vi ju att en av sakerna med validering var att deltagarna verkligen kom i centrum. Vi såg vad det betydde att få det här papperet, intyget, i sin hand under högtidliga former. Så när vi kom fram till slutet av projektet och på egen hand börjat hitta vägen framåt, så var vi alla väldigt förtjusta i OCN-metoden, trots att vi hade svurit ve och förbannelse i början. I NÄSTA STEG SÖKTE VI PROJEKTPENGAR för att fortsätta jobba med OCN-metoden. Vi ville skapa moduler inom yrkesområden som var gångbara och där vi såg att deltagare skulle ha…

Read more

JAG ÄR PÅ JOBBCENTER INOM Uppsala kommun, där jag är inne på mitt tredje år nu. Jag har en så kallad OSA-anställning som är begränsad upp till två år och mitt kontrakt går ut i september. Så nu försöker jag göra olika saker för att få vara kvar antingen med en vanlig anställning eller att reglerna möjligen förändras så att dom kan förlänga min OSA-anställning. Jag har varit på snickeriet hela tiden under tiden på Jobbcenter. Jag fick en handledare som jag klaffade riktigt bra med och det har varit anpassat för just mig, som jag är som person och vi har kunnat jobba på bra. Och jag har aldrig trivts så här bra på en arbetsplats i hela mitt liv. Jag är 32 år ung men med mycket bagage, har aldrig hittat något i mitt liv som jag har gillat att göra en längre period. Och det här är första arbetet…

Read more

20/33