Author Archives: Olivia Eklund

Agnetha Olofsson arbetar som måltidschef i Åre kommun. År 2023 började de arbeta med att synliggöra personalens kompetens i kommunens verksamheter inom kök. ”Jag känner verkligen att det här arbetet ligger helt rätt i tiden. Det är otroligt roligt att vi nu arbetar fram ett nytt arbetssätt som gynnar både personalen och verksamheterna. Det går också hand i hand med det långsiktiga arbetet vi behöver göra för att bemanna våra storkök i framtiden.” Åre kommuns satsning handlar både om att strukturera introduktion och lärande och att synliggöra och erkänna medarbetares kompetenser. Arbetet sker både för verksamheter inom lokalvård och offentliga kök. – Det är främst på kökssidan som vi nu har kommit i gång. Vi funderade ordentligt på hur vi skulle lägga upp arbetet för att det skulle fungera i verksamheterna och för personalen. Vi behövde tänka nytt. De individer som kommer till oss har inte den utbildning eller den…

Read more

Namn: Kari Bransch: Badbranschen Kari arbetar i ett projekt med Svenska Badbranschens modell för lärande och validering. ”Jag har jobbat flera år i branschen men inte riktigt förstått mina egna kompetenser.” ”Som nyfiken på vidare yrkeskarriär gjorde jag en självskattning utifrån dagsläget.”  Efter att ha genomfört en självskattning fick Kari nya insikter om sitt eget kunnande. ”Resultatet visade på kunskaper som jag inte ens hade tänkt på att jag hade samt att jag hittade utvecklingsmöjligheter. Till exempel behöver jag komplettera mina kunskaper inom första hjälpen då mycket har hänt sedan jag lärde mig detta.” ”Insikten har gett mig möjlighet att säkra upp mina kunskaper inom området.”

Namn: Albert Bransch: Utemiljöbranschen Albert arbetar med att utbilda och validera personer inom utemiljöbranschen. ”Vi har haft ett antal projekt med personer som inte har några bakgrundskunskaper alls.” ”Validering är ett bra sätt att både skapa intresse och få fler att bli medvetna om sitt jobb. Vi märker också att fler är nyfikna på validering efter att ha hört om det från andra.” Efter korta utbildningsinsatserhar personer, helt utan någon bakgrund inom utemiljö, fått säsongsanställning.  ”Av de fyra deltagare som gick i våras arbetar nu tre personer som säsongsanställda. Det var personer som var nya i Sverige och vi genomförde också valideringar under kursen.” I slutet av kursen fick deltagarna ett kompetensintyg. ”Nu har de något de kan använda i sitt cv.”

Namn: Sussi Bransch: Städbranschen Sussi arbetar med att utbilda och validera inom städ- och servicebranschen. En deltagare behövde ett yrkesbevis för att få fortsätta sitt nuvarande arbete. Där var hennes svenska en stor utmaning. ”Hon var så ledsen första kursdagen och sa att hon inte förstod något alls på grund av språket. Hon visste inte hur hon skulle kunna klara att få ett yrkesbevis.” Efter varje pass fick hon extra stöd av Sussi för att förstå vad de hade gått igenom under kursdagen. ”Varje kväll satt hon och hennes man och översatte olika delar för att hon skulle lära sig också.” Efter åtta veckor var det dags för validering. Det slutade med att deltagaren fick ett yrkesbevis.  ”Hon hade ett otroligt driv och var en av dem som hade bäst resultat av alla på hela den kursen. Jag vet ingen deltagare som jobbat så hårt.”

Namn: Hans Bransch: Utemiljöbranschen Hans genomförde en tre veckor lång introduktionsutbildning. Deltagare skulle sedan fåpraktik och eventuell visstidsanställning. ”Deltagarna stod relativt långt från arbetsmarknaden.” I arbetet användes modulen ”Skötsel av miljöhus och avfallsutrymmen”. ”Den är anpassad för instegsprogram och det är en stor arbetsuppgift i de flesta bostadsområden. Kompetensen är därför också intressant och relevant för arbetsgivare. Det är bra genomgång och övningar om sortering av avfall, på rätt nivå. Bra praktisk uppgift som deltagarna kunde utföra om och om igen ute i faktiska miljöhus, stöttade av handledare.” Av åtta deltagare klarade sju modulen och fick kompetensintyg.  ”Efter utbildningen fick hälften av deltagarna sex månaders visstidsanställning som servicevärd. Två fick visstidsanställning som Järvavärd.”

Namn: Anna Område: Ledarskap Annas uppdrag vad att validera ungdomars kompetens inom ledarskap. ”De flesta av ungdomarna såg sig inte själva som ledare. De var ju ”bara med i en förening”.” Under valideringen fick de göra praktiska övningar som byggde på problemlösning och kommunikation. ”De fick bekräftelse på sina kunskaper och färdigheter på ett väldigt naturligt sätt. De upplevde inte att de blev validerade, de gjorde ju bara roliga övningar.” Flera blev förvånade över sin egen kompetens och de som hade funderat på att avsluta engagemanget i sin förening fick en ny lust att fortsätta utvecklas och lära andra. Många av dem sökte jobb på sommaren och fick stor hjälp av sina lärdomar under valideringsprocessen. ”Nu vet jag ju vad jag kan – då kan jag berätta det också” – deltagare

Namn: Jonna Område: Fastighetsskötsel I sitt arbete stöttar Jonna arbetssökande att få yrkeserfarenhet genom praktik. En deltagare hade tidigare arbetat som elektriker i ett annat land. Nu ville han snabbt hitta ett arbete i Sverige. ”Det skulle bli en lång väg för honom att kunna  arbeta som elektriker. Han behövde samtidigt lära sig språket också” Jonna träffade honom via vuxenutbildningen och började stödja honom att hitta en yrkesväg. Det ledde till tolv veckors  praktik på deltid, inom  fastighetsskötsel.  ”Det gäller att hitta  arbetsgivare som förstår konceptet och kan anpassa efter individen”  Nu, efter praktiken, har han fått en fast anställning. ”Jag kommer ihåg att han sa: Mitt liv kan börja nu. Det kändes jättebra för honom. Det handlar om att vara självförsörjande. Han ville kunna ta hand om sig och sin familj.”

Namn: Dheya Område: Kompetenser för arbetslivet Dheya arbetar som arbetsmarknadsvägledare, bedömare och IK. Tillsammans med sina kollgor har han validerat deltagare i främst Grundläggande kompetenser för arbetslivet. ”Förutom att OCN-metoden tydliggör lärande och validering, anser deltagarna i valideringarna att de har fått en tydlig språkutveckling, att integration har skett i praktiken samt att man har utvecklat sitt lärande.” Intygen som deltagarna har fått har också haft stor betydelse, särskilt när personen i fråga haft mycket kunskaper och färdigheter sedan tidigare. ”De har självförtroende som ökar, de förstår hur det fungerar på en arbetsplats och hur det funkar i samhället. Det kanske inte är huvudsyftet men det har haft ett stort värde.”

Namn: Zeljka Bransch: Städbranschen Zeljka arbetar med att utbilda och validera olika målgrupper inom städ. ”Det finns olika utmaningar med olika målgrupper, när det kommer till att de ska lära sig städa på rätt sätt.” Zeljka utbildar och validerar utifrån SRY:s branschmodell för lärande och validering. ”De tycker att det är bra med praktiska uppgifter, särskilt när en handledare visar först. Med SRY:s modell blir det tydligt vilka delar som ingår.” Efter fem dagar med teori och fem dagar med praktiska moment ser Zeljka tydligt att individerna i hennes  grupper  utvecklats. ”Vi ser fantastiska resultat här i Göteborg. När jag träffar deltagarna efteråt är de så tacksamma. De både pratar bättre svenska och känner sig tryggare i sitt arbete. Även de som jobbat i många år och är lite skeptiska i början. Det är svårt att vända, men det går!” 

Namn: Samuel Bransch: Badbranschen En av Samuels kollegor kom till Sverige för ungefär fem år sedan. Han hade mycket erfarenhet, som doldes bakom språkliga svårigheter: “Fackspråket ställde till det” För Samuels kollega började en valideringsprocess. Med hjälp av Sobonas språkparlör kunde han lära sig de specifika fackuttryck som hör till branschen. ”Sakta men säkert började han lita på sina kunskaper. Det växte fram en djupare dialog mellan alla medarbetare som fick möjlighet att coacha och vägleda utifrån sina olika expertisområden i anläggningen.”  På ungefär fyra månader hade deltagaren klarat alla moduler i ”Grundläggande kunskaper inom bad”. ”Framför allt så fick han ett erkännande för sina kunskaper. Han växte i den personliga utvecklingen, vågade visa framfötterna och ta egna initiativ i verksamheten.”

10/66
Click to access the login or register cheese