Author Archives: Olivia Eklund

I varje bransch finns det en variation av yrkesroller med specifika krav på kompetens. Du ska kunna vissa saker för att arbeta som till exempel fibertekniker, sanerare eller badvärd. Branschvalidering innebär att validera utifrån branschers krav på yrkeskompetens, det som efterfrågas ute på arbetsplatser. Här berättar vi mer om hur en branschvalidering med OCN-metoden kan gå till. Branschvalidering bedrivs i branschernas regi. Det kan användas för att förbättra individers möjligheter på arbetsmarknaden men också för att effektivisera kompetensförsörjningen på ett företag eller i en verksamhet.  Syftet är att skapa en tydlig struktur för att göra en individ anställningsbar och för att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Med validering blir det tydligt vilken kompetens som redan finns på en arbetsplats men det kan också visa vilka typer av kompetenser som behövs, nu eller i framtiden.  Branschvalidering med OCN-metoden: Hur kan det gå till? Del 1: Yrkesprofilering Vilka kompetenser behövs i…

Read more

Hur kan man optimera valideringsprocessen? Enligt Härnösand kommun är svaret enkelt: genom att använda OCN-metoden och innovativ teknik. Under Valideringskonferensen 2023 berättade de mer om hur deras arbete med validering ser ut, hur de arbetar för att följa med i digitaliseringen och samtidigt skapa samarbete över kommungränser. Här kan du lyssna på en presentation av Ingrid Nilsson och Hampus Lindqvist från Härnösands kommun.  https://vimeo.com/883223037 Valideringskonferensen arrangeras av Sobona, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal, Renova, Seko och Svenska Transportarbetarförbundet. Här kan du se fler presentationer från konferensen Validerings-processen Så arbetar Luleå Energi Generella kompetenser – för arbetslivet

2023 går mot sitt slut och vi vill tacka alla våra uppdragsgivare för det stora engagemang och arbete som utförs, runt om i landet, varje dag. Det är i samverkan och samarbete med er som vårt arbete lyfter och utvecklas. Vi på Nordiskt Valideringsforum är stolta över mycket som har skett under året som gått. Därför vill vi blicka tillbaka på utvalda delar arbetet 2023. Nordiskt Valideringsforum – 10 år 2023 var året då Nordiskt Valideringsforum firade 10 år. Vi firade på olika sätt under hela året. Bland annat med att släppa en podcast i sju delar.  I podcasten “Stegen till erkännande” får du följa med i djupa och reflekterande samtal om kompetensförsörjning, lärande och validering – fyllda av diskussioner utifrån olika perspektiv och med konkreta exempel från verkligheten. Läs mer och anmäla dig till en kostnadsfri prenumeration! Firandet nådde sin topp den 10/10. Då bjöd vi in våra uppdragsgivare…

Read more

Samverkan – att göra saker tillsammans. Det är fokus i de två projekt som genomförs av Validerings Väst, Västra Götalandsregionens stödstruktur för validering. Rebecka Paldanius, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i ett av projekten: Valideringsvoucher.  Valideringsvoucher är ett pilotprojekt som fokuserar på små- och medelstora företag inom bygg-, städ- och industribranschen. Genom projektet kan företag få stöd i insatser som handlar om kartläggning, validering och kompletterande utbildning för personal. Rebeckas roll som företagscoach i Projektet är inriktat på städbranschen, där hon representerar Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) branschvalideringsmodell.  – Min roll är i projektet är att ta kontakt med företagen som finns i regionen. De har väldigt olika förutsättningar och flera av företagen jag pratat med vet inte om att det finns en branschmodell för lärande och validering, säger Rebecka Paldanius. Projektet Valideringsvoucher fortsätter även nästa år, men redan nu har man sett nyttan av arbetet. Bland annat att det…

Read more

Nu har ytterligare tre kvalifikationer nivåplacerats i SeQF. Det gäller Sobonas tre yrkesprofiler “Mätartekniker VA”, “Drifttekniker – VA ledningsnät” och “Drifttekniker – vattenverk VA” inom vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär och om de olika yrkesprofilerna. En kvalifikation är ett formellt resultat av en bedömnings- och värderingsprocess. Det kan till exempel handla om ett intyg eller ett diplom. Individer som genomgår en valideringsprocess enligt OCN-metoden får ett kompetensintyg, kompetensbevis eller ett yrkesbevis, beroende på vilka moduler som klarats av. Vad är SeQf? SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett system som hjälper till att skapa ett gemensamt språk när vi pratar kompetens i Sverige och i andra länder. SeQF är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer med syftet att det ska bli lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv nationellt och internationellt. Syftet är också att underlätta matchning på…

Read more

162 000 avklarade moduler och över 25 000 validerade individer. På tio år har många fått ett kvalitetssäkrat, och många gånger efterlängtat, bevis på sina kunskaper och färdigheter. Det har inte bara ökat individers självförtroende och självkänsla utan också stärkt deras ställning på arbetsmarknaden. Ofta har det banat väg till ett arbete.  Runt om i landet, i OCN-nätverket, pågår lärande och validering i olika verksamheter och inom olika branscher. Det utgår från olika moduler som förtydligar och konkretiserar den kompetens som behövs inom ett avgränsat område. Ett yrkesbevis kan till exempel bestå av 14 moduler, där några är överförbara till andra yrken eller yrkesområden. När en individ har klarat av en modul och processen har kvalitetssäkrats med OCN-metoden, kan ett intyg utfärdas. Varje modul innebär att en individ har fått ett kvalitetssäkrat bevis på sina kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område. Mellan mars 2013 och augusti 2023 har OCN-nätverket utfärdat intyg för…

Read more

På OCN-dagen 2023, den 10 oktober, delades det ut utmärkelser till några av de viktiga personer som verkar i OCN-nätverket. Här kan du läsa nomineringarna för urmärkelserna till årets Externa Kvalitetssäkrare, årets Interna Kvalitetssäkrare, årets Valideringsstöd, årets Bedömare, årets Samlade bedömning och årets Eldsjäl.  Årets Externa Kvalitetssäkrare 2023 – Inger Jonasdotter –  ”Årets EK har spelat en nyckelroll i utvecklingen av städ- och servicebranschens modell för lärande och validering. Med ett aldrig sinande engagemang och en stor uthållighet har hon, i mer än ett decennium, drivit valideringsarbetet framåt, med stor ödmjukhet och prestigelöshet. Kraften i hennes arbete har alltid utgått från själva kärnan – de människor som arbetar inom branschen och det är med värme och ett inlyssnande sätt som hon har varit en del av att, kontinuerligt, skapa en större samsyn kring frågorna för utveckling, för att både höja statusen för yrket och bidra till en kvalitetssäkrad kedja för…

Read more

Ett instegsprogram byggt på mikromeriter. Kan vi definiera det? Hans Andrén, vd på Mode 3, arbetar med instegsprogram inom ramen för yrkesvux eller uppdragsutbildningar från Arbetsförmedlingen. På konferensen om Kompetenspasset berättar han, tillsammans Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, mer om begreppen instegsprogram, moduler och mikromeriter – kopplat till verkligheten. Kompetenspasset är ett projekt som arbetar för att ta fram en modell och digital infrastruktur för mikromeriter. Projektet genomförs i samarbete med RISE, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen och finansieras av Vinnova.  Läs mer om projektet! Vad är ett instegsprogram? – Det är någonting som speglar en kompetensstandard som finns på yrkesbevisnivå. Det behöver inte motsvara allting men det är på lägre nivå och det tar fram det mest väsentliga, essensen i en yrkesroll. Tanken är också att ett instegsprogram ska funka som en form av trappsteg in i en yrkesroll eller i ett yrkesområde. Det är uppbyggt…

Read more

I år firar Nordiskt Valideringsforum 10 år! Idag, den 10/10, firar vi tillsammans med våra kunder, OCN-nätverket, på Historiska museet. Där är dagen fullproppad med inspirationsgivande föreläsning och intressanta möten som ni snart kommer att få läsa mer om. Till dess, luta dig tillbaka och läs mer om oss och vår historia. Tillbaka till 80-talet 2013 startar Nordiskt Valideringsforum. Men historien bakom börjar långt tidigare.  Låt oss hoppa tillbaka till 80-talet i Storbritannien. Det är en tid när gruv- och stålindustrier läggs ner. Många människor blir arbetslösa, samtidigt som det saknas kompetens inom andra branscher. En del av lösningen blir utvecklingen av OCN-metoden – ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och högskolor.  Nästan samtidigt skapas föreningen Urkraft i Skellefteå. De såg styrkan hos individer och drev en unik social verksamhet med café, restaurang, TV-station och växthus. Det var de som sen tog OCN-metoden till Sverige 2005.  Sedan 2013 har Nordiskt Valideringsforum…

Read more

Hur ser valideringsprocessen ut? Henrietta Finnborg Bengtsson är projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Under konferensen “Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fiber och stadsnät 2023” berättade hon om alla delar i valideringsprocessen. Här kan du läsa mer och se en film från presentationen.   Vad är yrkesprofilering? – Tillsammans med olika branscher eller olika organisationer tar vi fram och framförallt synliggör vad man behöver kunna för att utföra en arbetsuppgift eller klara av att arbete inom ett visst yrke eller yrkesområde, säger Henrietta Finnborg Bengtsson. Läs mer om yrkesprofilering! I valideringsprocessen ingår också kartläggning, lärande, bedömning, erkännande och validering. – Kompetensstandarden blir ramverket och strukturen för detta arbete, säger Henrietta. Läs mer om validering med OCN-metoden! Här kan du se en film där Henrietta berättar mer om valideringsprocessen. I slutet av filmen berättar också Linn Wallo, Hr-strateg på Luleå Energi, om hur deras arbete med validering ser ut.   – Vi är inte i mål…

Read more

10/56
Click to access the login or register cheese