Author Archives: Olivia Eklund

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Anna Thelin arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Sedan hösten 2021 arbetar hon också med att utbilda personer i olika organisationer i rollen som valideringsstödjare.   – Det är en samordnande roll som ska vara nära verksamheterna. Deras uppdrag är att stötta yrkesbedömare och ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete. Göra valideringsprocessen möjligt, helt enkelt, säger Anna Thelin. Läs mer om rollen som bedömare! Valideringsstödjare används framför allt inom branschvalidering där det finns en intern kvalitetssäkrare som arbetar på en nationell nivå med att granska bedömningar. Där blir valideringsstödjaren en förlängd arm, närmare verksamheterna för att samordna och driva valideringsfrågorna internt.  – I en…

Read more

Två gånger per år genomför Nordiskt Valideringsforum en IK-dag. Ett tillfälle där vi samlar personer som arbetar som intern kvalitetssäkrare i olika organisationer och verksamheter som arbetar med OCN-metoden.  Vårens IK-dag genomfördes den 30 maj med fokus på den granskande delen av rollen som intern kvalitetsäkrare.  Läs mer om rollen som intern kvalitetssäkrare! Rebecka Paldanius arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Hon var en av dem som höll i vårens IK-dag. – Denna gång hade vi ett fortbildande inslag om IK-rollen som granskande funktion. Det handlar om att titta på bedömningar ur flera perspektiv för att kunna genomföra så bra och kvalitetssäkrade bedömningar som möjligt. Vi gick också igenom information och nyheter, till exempel vår nya nivåsatta kvalifikation “Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet”, säger Rebecka Paldanius. Läs mer om Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet. Varför är det en viktig del av processen att ha återkommande IK-dagar? – IK-dagarna är en…

Read more

Att synliggöra det som byggts och det som fortfarande byggs. EINSTEIN UTTRYCKTE SIG EN GÅNG ungefär så här: ”Det finns bara två saker som är oändligt, universum och människans dumhet. Det förstnämnda är jag dock inte helt säker på”. I vilket sammanhang detta sades vet jag inte och även om vi dagligen kan se bevis för mänsklig dumhet och rent ut sagt idioti, så kan vi också se mänsklig storslagenhet i form av hjälpsamhet, omvårdnad, kärlek, nyfikenhet, utvecklingslust och kreativitet.  De allra flesta människor vill vara delaktiga i någon form och känna sig behövda. Det intressanta i kråksången är att vi dessutom kommer att behöva alla om vi ska kunna möta de utmaningar som vi står inför med kompetensförsörjning, bevarad, utvecklad välfärd och ett sammanhållet samhälle. Likväl så ser vi att långtidsarbetslösheten ökar, att strukturell arbetslöshet måste betecknas som en realitet i Sverige i dag och att glappet mellan efterfrågad…

Read more

Måste man ta världsrekord i höjdhopp? DET ÄR NÅGOT FEL på livets stege. Högt upp är det ganska tätt mellan stegpinnarna och verkar vara ganska enkelt att klättra, medan det är glest längre ned och upp till den första stegpinnen är det väldigt högt. Det är många som står på marken och hoppar men når inte upp. Vissa har slutat hoppa och sitter bara ned”. Denna stege, som för övrigt tecknades på en overheadbild, var ett sätt för Stig-Arne Bäckman vid föreningen Urkraft att visa på att den gamla devisen, ”det är mycket lättare att få ett nytt arbete om man redan har ett, än om man är arbetslös”, är sann. Han ville med den bilden också visa på att i stället för att vi ska förvänta oss att människor ska ta världsrekord i höjdhopp för att ta sig in på arbetsmarknaden, eller att någon välvillig person med handkraft ska…

Read more

Vägen till erkänt kunnande DET RÅDER VISS OSÄKERHET kring innebörden av begreppet validering. De olika tolkningar som förekommer för tanken till berättelsen om pappan som är ute på promenad med sin son. Sonen pekar ivrigt på varje fågel han ser och frågar vad den kallas och vilken art det är. Pappan har tankarna på annat håll. Oavsett vad för slags fågel som sonen pekar på svarar han förstrött ”det där, det är en bofink”. Pojken tröttnar till sist och utbrister: ”Får en bofink se ut hur f-n som helst?” För att råda bot på osäkerheten kring begreppet validering har myndigheterna försökt definiera begreppet och ge det ett innehåll. För att beskriva vad som menas med validering är det några förhållanden som brukar lyftas fram (Skolverket 199:503). Validering har för det första setts som ett sätt för den enskilde som blir validerad att lära känna sin situation. Det handlar om att…

Read more

Valideringsprocess återvinning

“Det är roligt att ha intyg på sina kunskaper nu” På en återvinningscentral i Söderhamn har de arbetat med att validera medarbetare. Olika delar av yrket är indelade i flera moduler och valideringen har skett successivt, en modul i taget, under vinterhalvåret. Arbetet har både höjt statusen för deltagarnas yrke och gett dem ett intyg på att de kan sina jobb. – Vi valde att gå igenom de olika modulerna i valideringsmodellen tillsammans. Det blev jättekul med många bra diskussioner om yrket. Modulerna handlar till exempel om farligt avfall, kemikalier och städning, bemötande, montering av kärl, ergonomi och lyft. De fick visa mig hur de monterar kärl rent praktiskt medan andra delar gjordes mer i samtalsform, säger Peter, teamledare på Långtå återvinningscentral och utbildad yrkesbedömare.   Valideringarna sker genom OCN-metoden och grundar sig på Sobonas nationella yrkesprofiler.  De har tagits fram i samarbete med flera parter, kopplade till branschen och oss här på Nordiskt Valideringsforum.  För…

Read more

Generella kompetenser för arbetslivet Navet i det nya ekosystemet för kompetens Vad behöver man kunna för att fungera på en arbetsplats? Nu finns det en formellt erkänd kvalifikation för detta. Den innehåller grundläggande krav på kompetens kring samarbete och kommunikation, service och bemötande och mycket annat. Det kan användas vid lärande och validering i både arbetsmarknadsinsatser och som grunden i olika yrkesroller. ”Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet” heter den kvalifikation som nu har blivit nivåplacerad i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den används inom OCN-nätverket (Open College Network) och samordnas av Nordiskt Valideringsforum. Det är den första nivåplacerade kvalifikationen i Sverige som ligger på denna generella, grundläggande och yrkesöverskridande nivå, till skillnad från andra kvalifikationer som baseras på yrkesroller eller utbildningar. Syftet med kvalifikationen är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, förtydliga olika yrkesroller och erkänna individers kompetens. Det gör det också enklare att se vilka av dessa kompetenser som är…

Read more

Är det ett lärande för tjänande eller lära för att vara och växa? LÄRANDE ÄR ETT SPÄNNANDE ORD. I vår värld så betyder det helt enkelt ”anskaffande av kunskaper och färdigheter”. Begreppet ger ingen antydan om var och hur man ”anskaffar” detta kunnande utan verkar lämna detta öppet, nästan så att det är oviktigt. Men så har det inte alltid varit och så är det fortfarande inte fullt ut. Rummet och formen för lärande har fortfarande till viss del större vikt än det faktiska kunnandet.  Lärande som företeelse är spännande också utifrån aspekten att vi människor inte kan undgå att lära. Vi lär i alla möjliga situationer. Ibland är det planerat för att vi vill eller för att situationen så kräver, ibland spontant, det blir nästan som en uppenbarelse och ibland omedvetet, vi reflekterar inte över det överhuvudtaget, i alla fall inte där och då. Rummen för lärande kan också…

Read more

DET URSPRUNGLIGA MOTIVET TILL ATT vi började med validering var att vi behövde höja nivån för en hel grupp, som egentligen bestod av två grupper. En grupp bestod av reparatörer och en av fastighetsskötare. Fastighetsskötarna skötte framför allt allmänna utrymmen och delar av utemiljön, miljöhus, avfall samt enklare fel i fastigheterna. Reparatörerna skötte egentligen allt utifrån arbetsordrar och fel inne i lägenheterna. Vi såg att det var ett ineffektivt arbetssätt och ville att man hade mer av ett helhetsansvar. Under ett par år funderade vi på vad vi skulle ha för angreppssätt för att lyckas med att en och samma roll skulle vara både inne i lägenheterna och sköta om fastigheten. Det har varit två roller under en ganska lång tid, vilket innebar att det var ett visst mått av kultur – en inställning och hierarki som vi behövde hantera och jobba med. Då dök det här med validering upp…

Read more

Nordiskt Valideringsforum firar 10 år! Vi kommer att fira på olika sätt under året. Vi börjar  med att släppa en podcast i sju delar: “Stegen till erkännande”. Första avsnittet släpptes den 13 mars men du har fortfarande chansen att prenumera och få kommande avsnitt i din mejlkorg varje måndag. Följ med i sju fördjupade och reflekterande samtal om livslångt lärande och validering. Intressanta gäster diskuterar forskning och delar med sig av konkreta exempel från verkligheten.   Jag vill prenumerera! Vad handlar avsnitten om? Avsnitt 1: “Och vem har gett er lov till detta?” Avsnitt 2: “Att upptäcka sin egen kompetens” Avsnitt 3: “Vad är det för mening med livslång lärande om livslångt lärande inte har någon mening?” Avsnitt 4: “Validering – är det rättvist?” Avsnitt 5: “Kulturell kvalificering till ett arbetsliv” Avsnitt 6: “Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa” Avsnitt 7: “Stegen till erkännande – att synliggöra det…

Read more

10/40