Author Archives: Olivia Eklund

Namn: Jonna Område: Fastighetsskötsel I sitt arbete stöttar Jonna arbetssökande att få yrkeserfarenhet genom praktik. En deltagare hade tidigare arbetat som elektriker i ett annat land. Nu ville han snabbt hitta ett arbete i Sverige. ”Det skulle bli en lång väg för honom att kunna  arbeta som elektriker. Han behövde samtidigt lära sig språket också” Jonna träffade honom via vuxenutbildningen och började stödja honom att hitta en yrkesväg. Det ledde till tolv veckors  praktik på deltid, inom  fastighetsskötsel.  ”Det gäller att hitta  arbetsgivare som förstår konceptet och kan anpassa efter individen”  Nu, efter praktiken, har han fått en fast anställning. ”Jag kommer ihåg att han sa: Mitt liv kan börja nu. Det kändes jättebra för honom. Det handlar om att vara självförsörjande. Han ville kunna ta hand om sig och sin familj.”

Namn: Dheya Område: Kompetenser för arbetslivet Dheya arbetar som arbetsmarknadsvägledare, bedömare och IK. Tillsammans med sina kollgor har han validerat deltagare i främst Grundläggande kompetenser för arbetslivet. ”Förutom att OCN-metoden tydliggör lärande och validering, anser deltagarna i valideringarna att de har fått en tydlig språkutveckling, att integration har skett i praktiken samt att man har utvecklat sitt lärande.” Intygen som deltagarna har fått har också haft stor betydelse, särskilt när personen i fråga haft mycket kunskaper och färdigheter sedan tidigare. ”De har självförtroende som ökar, de förstår hur det fungerar på en arbetsplats och hur det funkar i samhället. Det kanske inte är huvudsyftet men det har haft ett stort värde.”

Namn: Zeljka Bransch: Städbranschen Zeljka arbetar med att utbilda och validera olika målgrupper inom städ. ”Det finns olika utmaningar med olika målgrupper, när det kommer till att de ska lära sig städa på rätt sätt.” Zeljka utbildar och validerar utifrån SRY:s branschmodell för lärande och validering. ”De tycker att det är bra med praktiska uppgifter, särskilt när en handledare visar först. Med SRY:s modell blir det tydligt vilka delar som ingår.” Efter fem dagar med teori och fem dagar med praktiska moment ser Zeljka tydligt att individerna i hennes  grupper  utvecklats. ”Vi ser fantastiska resultat här i Göteborg. När jag träffar deltagarna efteråt är de så tacksamma. De både pratar bättre svenska och känner sig tryggare i sitt arbete. Även de som jobbat i många år och är lite skeptiska i början. Det är svårt att vända, men det går!” 

Namn: Samuel Bransch: Badbranschen En av Samuels kollegor kom till Sverige för ungefär fem år sedan. Han hade mycket erfarenhet, som doldes bakom språkliga svårigheter: “Fackspråket ställde till det” För Samuels kollega började en valideringsprocess. Med hjälp av Sobonas språkparlör kunde han lära sig de specifika fackuttryck som hör till branschen. ”Sakta men säkert började han lita på sina kunskaper. Det växte fram en djupare dialog mellan alla medarbetare som fick möjlighet att coacha och vägleda utifrån sina olika expertisområden i anläggningen.”  På ungefär fyra månader hade deltagaren klarat alla moduler i ”Grundläggande kunskaper inom bad”. ”Framför allt så fick han ett erkännande för sina kunskaper. Han växte i den personliga utvecklingen, vågade visa framfötterna och ta egna initiativ i verksamheten.”

Ånge Fastighets och Industri AB insåg vikten av att säkerställa medarbetares kompetenser – som ett sätt att navigera verksamheten mot framtiden. Nu arbetar de med att validera medarbetare för att se till att de har den yrkeskompetens som behövs i arbetet.  Hög medelålder på medarbetare och högre krav från hyresgästerna. Ånge Fastighets och Industris AB (ÅFA) ser, precis som många andra i fastighetsbranschen, utmaningar framöver.  – Förut fanns fler enkla arbetsuppgifter, men kraven på medarbetarnas kompetens ökar utifrån ny teknik, hållbarhetsaspekter, automation och inte minst hyresgästernas förväntningar, säger Patrik Jonasson, vd på ÅFA.   Validering ger nya insikter Efter att de kommit i kontakt med kompetenskansliet på Sobona påbörjade de ett valideringsprojekt som utgick från tidigare utvecklingsarbete. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och deras branschmodeller för validering grundar sig på OCN-metoden (Open College Network). – Vi kände direkt att validering var ett bra verktyg och att det linjerade med arbetet…

Read more

I varje bransch finns det en variation av yrkesroller med specifika krav på kompetens. Du ska kunna vissa saker för att arbeta som till exempel fibertekniker, sanerare eller badvärd. Branschvalidering innebär att validera utifrån branschers krav på yrkeskompetens, det som efterfrågas ute på arbetsplatser. Här berättar vi mer om hur en branschvalidering med OCN-metoden kan gå till. Branschvalidering bedrivs i branschernas regi. Det kan användas för att förbättra individers möjligheter på arbetsmarknaden men också för att effektivisera kompetensförsörjningen på ett företag eller i en verksamhet.  Syftet är att skapa en tydlig struktur för att göra en individ anställningsbar och för att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Med validering blir det tydligt vilken kompetens som redan finns på en arbetsplats men det kan också visa vilka typer av kompetenser som behövs, nu eller i framtiden.  Branschvalidering med OCN-metoden: Hur kan det gå till? Del 1: Yrkesprofilering Vilka kompetenser behövs i…

Read more

Hur kan man optimera valideringsprocessen? Enligt Härnösand kommun är svaret enkelt: genom att använda OCN-metoden och innovativ teknik. Under Valideringskonferensen 2023 berättade de mer om hur deras arbete med validering ser ut, hur de arbetar för att följa med i digitaliseringen och samtidigt skapa samarbete över kommungränser. Här kan du lyssna på en presentation av Ingrid Nilsson och Hampus Lindqvist från Härnösands kommun.  https://vimeo.com/883223037 Valideringskonferensen arrangeras av Sobona, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal, Renova, Seko och Svenska Transportarbetarförbundet. Här kan du se fler presentationer från konferensen Validerings-processen Så arbetar Luleå Energi Generella kompetenser – för arbetslivet

2023 går mot sitt slut och vi vill tacka alla våra uppdragsgivare för det stora engagemang och arbete som utförs, runt om i landet, varje dag. Det är i samverkan och samarbete med er som vårt arbete lyfter och utvecklas. Vi på Nordiskt Valideringsforum är stolta över mycket som har skett under året som gått. Därför vill vi blicka tillbaka på utvalda delar arbetet 2023. Nordiskt Valideringsforum – 10 år 2023 var året då Nordiskt Valideringsforum firade 10 år. Vi firade på olika sätt under hela året. Bland annat med att släppa en podcast i sju delar.  I podcasten “Stegen till erkännande” får du följa med i djupa och reflekterande samtal om kompetensförsörjning, lärande och validering – fyllda av diskussioner utifrån olika perspektiv och med konkreta exempel från verkligheten. Läs mer och anmäla dig till en kostnadsfri prenumeration! Firandet nådde sin topp den 10/10. Då bjöd vi in våra uppdragsgivare…

Read more

Samverkan – att göra saker tillsammans. Det är fokus i de två projekt som genomförs av Validerings Väst, Västra Götalandsregionens stödstruktur för validering. Rebecka Paldanius, projektledare på Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i ett av projekten: Valideringsvoucher.  Valideringsvoucher är ett pilotprojekt som fokuserar på små- och medelstora företag inom bygg-, städ- och industribranschen. Genom projektet kan företag få stöd i insatser som handlar om kartläggning, validering och kompletterande utbildning för personal. Rebeckas roll som företagscoach i Projektet är inriktat på städbranschen, där hon representerar Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) branschvalideringsmodell.  – Min roll är i projektet är att ta kontakt med företagen som finns i regionen. De har väldigt olika förutsättningar och flera av företagen jag pratat med vet inte om att det finns en branschmodell för lärande och validering, säger Rebecka Paldanius. Projektet Valideringsvoucher fortsätter även nästa år, men redan nu har man sett nyttan av arbetet. Bland annat att det…

Read more

Nu har ytterligare tre kvalifikationer nivåplacerats i SeQF. Det gäller Sobonas tre yrkesprofiler “Mätartekniker VA”, “Drifttekniker – VA ledningsnät” och “Drifttekniker – vattenverk VA” inom vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om vad nivåplaceringen innebär och om de olika yrkesprofilerna. En kvalifikation är ett formellt resultat av en bedömnings- och värderingsprocess. Det kan till exempel handla om ett intyg eller ett diplom. Individer som genomgår en valideringsprocess enligt OCN-metoden får ett kompetensintyg, kompetensbevis eller ett yrkesbevis, beroende på vilka moduler som klarats av. Vad är SeQf? SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett system som hjälper till att skapa ett gemensamt språk när vi pratar kompetens i Sverige och i andra länder. SeQF är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer med syftet att det ska bli lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv nationellt och internationellt. Syftet är också att underlätta matchning på…

Read more

20/70