verktyg

Bedömning

Att säkerställa att man kan det som behövs.

Objektiv återkoppling utifrån en överenskommen kompetensstandard.

bEDÖMNING OCH GRANSKNING

Hur går det till?

För att kunna ge feedback behöver man göra en bedömning. Objektiv bedömning är ett viktigt inslag i lärande och validering med OCN-metoden. Genom bedömningen säkerställer man att individen kan det som behövs.

Bedömningen görs vid ett tillfälle eller parallellt med stegvist lärande – i verksamheten. En bedömare utgår från färdiga checklistor och underlag. Individen svarar på frågor och visar upp sitt kunnande “live” – i verkligheten.

Efter bedömarens granskning sker en intern och extern kvalitetssäkring, utifrån OCN-metoden. Det blir rättssäkert, rättvist och oberoende.

Verktyg för bedömning och granskning

Istället för att ge subjektiv feedback kan handledare och bedömare utgå från färdiga underlag, digitala hjälpmedel och en process för kvalitetssäkring.

Hur får vi tillgång till detta?

 

För att använda OCN-metoden och utbilda bedömare behöver organisationen  en metod- och systemlicens eller vara ansluten till en branschmodell för validering. 

Kontakta oss på Nordiskt Valideringsforum för mer information.

Nordiskt Valideringsforum ger, utifrån OCN-metoden, förslag på hur processen bör organiseras i just er organisation. I detta ingår även hur intern och extern kvalitetssäkring organiseras.

 

Bedömning och granskning förenklas med digitala verktyg samt kvalitetssäkras med OCN-metoden.

uTBILDNING tILL BEDÖMARE

Vem bör bli bedömare?

Arbetsledare, handledare, projektledare, pedagog eller motsvarande, inom verksamhet, HR eller utbildning som har

  • Kunnande inom yrkesområdet (beror av nivå/yrkesprofil)
  • Intresse att stötta individer i sitt lärande
  • Förmåga att ge feedback och hålla uppföljningssamtal
  • Erfarenhet av digitala verktyg
En utbildning till bedömare är fyra halvdagar (digitalt) eller två heldagar (på plats). 
 
Nordiskt Valideringsforum säkerställer OCN-metoden och utbildar även interna och externa kvalitetssäkrare samt genomför olika fortbildningsaktiviteter.

 

Vad får man lära sig under utbildningen till bedömare?

  • Processen kring validering
  • Stötta individen i bevisinsamling
  • Ge uppgifter till medbedömare/arbetsledare
  • Göra urval och bedömningar
  • Hantera det digitala verktyget

 

Hur lång tid tar det?

Det beror på individens utgångslägebedömarens erfarenhet, mängden och nivån på förväntade läranderesultat samt hur lärmiljön ser ut. 

Det beror också på prioritering – vill man avsätta mer resurser under kortare tid, eller mindre resurser under en längre tid?

För någon som inte behärskar språket, som inte kan yrket och som inte har tillgång till bra lärmiljö – ja, då kan det ta lång tid.  För någon som redan kan yrket och kan visa det på sin arbetsplats så kan det gå relativt snabbt.

Nordiskt Valideringsforum stödjer genomförandet utifrån förutsättningarna så att nyttan blir större än kostnaderna.

Kontakta oss för att veta mer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click to access the login or register cheese