Vad är OCN-metoden?

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område.

Då behövs en kvalitetssäkrad metod som ser till att man beskriver det man behöver kunna. Och att man sedan kan kartlägga, bedöma och granska vad personen faktiskt kan.

För detta används OCN-metoden (Open College Network).

 

OCN-Metoden

Vi har olika kompetenser

Validering med OCN-metoden visar lärandet inom arbetslivet. 

Det är generella kompetenser, såsom exempelvis förmågan att samarbeta eller att kunna följa regler och riktlinjer på arbetsplatsen. 

Det gäller också yrkesspecifika kunskaper, färdigheter och kompetenser, som exempelvis förmågan att utföra en viss arbetsuppgift.

 

MicrosoftTeams-image (3)

Lär dig mer om OCN-metoden

OCN-metoden togs fram i England när många gruvor lades ned på 1980-talet. Arbetskraft blev tillgänglig, samtidigt som kompetens inom andra industrier behövdes. Då blev det tydligt att den vanliga skolan inte skulle kunna lösa utmaningen men det var svårt att veta vad en individ egentligen kunde och om kunskaperna gick att använda. Därför tog näringsliv, myndigheter och högskolor fram OCN-metoden. 

Lär dig mer om OCN-metoden! Hör Jörgen Bergvall på Nordiskt Valideringsforum berätta mer i videoklippet nedan.

Mer om OCN-metoden

OCN-metoden togs fram i England när många gruvor lades ned på 1980-talet. Arbetskraft blev tillgänglig, samtidigt som kompetens inom andra industrier behövdes. Då blev det tydligt att den vanliga skolan inte skulle kunna lösa utmaningen men det var svårt att veta vad en individ egentligen kunde och om kunskaperna gick att använda. Därför tog näringsliv, myndigheter och högskolor fram OCN-metoden. Hör Jörgen Bergvall på Nordiskt Valideringsforum berätta mer.

Vanliga frågor - FAQ

OCN står för Open College Network.

Det är en systematik för att uppfylla alla kriterier och riktlinjer för validering. 

Det är en metod för att identifiera och beskriva de kunskaper, färdigheter och kompetenser som man vill synliggöra inom ett visst område. 

Det är en metod som ger stöd för att genomföra validering enligt riktlinjer med kvalitetssäkring.

OCN-metoden är idag färdig att implementera inom ett stort antal yrkesområden.

Metoden är helt samstämmig med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

OCN-nätverket är alla våra kunder, dvs de företag och organisationer som har ett lärande i sin verksamhet som de vill validera. De har utbildade OCN-bedömare/handledare och OCN-koordinatorer (interna kvalitetssäkrare).

Våra kunder har bidragit till utvecklingen av läranderesultat inom olika yrkesområden. Genom att ingå i OCN-nätverket får alla kunder del av detta innehåll.

Det gäller särskilt de så kallade “OCN-programmen”, som består av ett 20-tal yrkesroller på framförallt instegsnivå. Det gäller också ett urval moduler inom “kompetenser för arbetslivet”, som är generella kompetenser kring exempelvis samarbetsförmåga samt regler och riktlinjer på arbetsplatsen.

Deltagare, bedömare och kvalitetssäkrare kommunicerar via vårt IT-verktyg, som är som ett slutet socialt nätverk.

Dessutom anordnar Nordiskt Valideringsforum nätverksdagar där kunderna diskuterar erfarenheter och möjligheter till vidareutveckling.

Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område.

Att man helt enkelt får visa vad man kan, utifrån det som behövs. Ibland behöver man lära sig lite mer.

Valideringsdelegationens  officiella definition förklarar lite mer i detalj: ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”

Alla ska kunna delta!

Nordiskt Valideringsforum arbetar med ett stort antal kommuner, organisationer, företag och branscher. Kontakta gärna din närmaste chef, din arbetsförmedlare eller coach för att se om det är möjligt för dig att validera dina kompetenser.

Nordiskt Valideringsforum utför inte valideringen. Vi erbjuder metoder, verktyg och innehåll och är en viktig del av kvalitetssäkringen.

Alla vinner på validering av kompetenser:

 • Deltagarens lärande synliggörs 
  Självförtroende, självinsikt och möjlighet att ta nästa steg 
 • Handledaren/bedömaren får verktyg för saklig återkoppling 
  Växer i sin roll som ledare 
 • Företagen/Organisationerna får struktur för kompetensutveckling
  Förenklar kompetensförsörjningen och växer med kvalitet 
 • Branschen förenklar insteget och inför en kvalitetsstandard
  Höjer branschens potential, seriositet och attraktivitet 
 • Utbildningar genomförs utifrån företagens behov 
  Kvalitetssäkring av läranderesultat i praktiken 
 • Samhället tar tillvara den dolda potentialen 
  Ingen är obildbar, alla kan lära sig något 

Valideringen visar det lärande som uppnås, exempelvis i praktik, arbetsmarknadsinsatser eller kompetensutveckling. Det kan stämmas av mot arbetsmarknadens och uppdragsgivarens behov av arbetskraft på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. 

För många yrkesområden finns även högre nivåer – exempelvis upp till certifiering eller yrkesbevis. 

Det förenklar insteg till jobb och intern kompetensförflyttning till högre nivåer. Samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. Kan det bli bättre?

Ett kompetensbevis är mer värt än ett vanligt diplom eller intyg.

Det är ett bevis på vad man faktiskt kan – med konkret beskrivna läranderesultat, nivå utifrån SeQF och kvalitetssäkrat med OCN-metoden. Innehållet är utvecklat, granskat och godkänt av yrkes- och branschexperter runtom i landet. Det gör att kompetensbevisen också kan linjera mot standarder för yrken och formell utbildning.

I sin tur kan detta ge möjlighet att tillgodoräknande, exempelvis genom förkortade studier.

Kompetensbevisen visar inte det man inte kan – vilket ökar självkänslan. Dessutom ingår ofta generella kompetenser för arbetslivet, något man sällan får ett intyg om från annat håll. 

Kompetensbevisen är sakliga, inte som subjektivt skrivna arbetsintyg.

Värdet av kompetensbevis med OCN-metoden ökar nu i rask takt. Allt fler organisationer ger nu ut dem och de blir då enklare överföringsbara, exempelvis mellan olika kommuner och branscher.

Kontakta oss så kan vi berätta mer. En bra idé är att börja med en workshop, där vi tillsammans tar fram en programplan för hur det bäst går till hos just er.

Utifrån olika yrkesroller definieras resultat av lärande och bedömningskriterier. Detta godkänns av yrkesexperter och branschföreträdare. För ett stort antal yrkesområden finns detta redan färdigt och då behövs inget utvecklingsarbete. Kontakta oss gärna för mer information.

Arbetsledare/handledare i organisationen utbildas till OCN-bedömare.

Valideringen utförs sedan av dessa OCN-bedömare, som tillsammans med deltagaren, dvs yrkespersonen, bevisar att de rätta kunskaperna finns. Först görs en kompetenskartläggning. Därefter får deltagaren göra teoretiska uppgifter och praktiska övningar – helt anpassat till både syfte och deltagare.

Kvalitetssäkringen säkerställs genom OCN-metodens kvalitetssäkringskedja, via certifierade handledare/bedömare, interna kvalitetssäkrare, externa kvalitetssäkrare och paneler med sakområdesexperter från branschen.

Deltagaren får ett kompetensbevis. Det visar vad man kan utifrån det som behövs inom det aktuella området.

Det är dyrt, svårt och krångligt att uppfinna en egen metod för validering. Men varför uppfinna hjulet på nytt?

OCN-metoden är en färdig metod, som fungerar och är färdig att implementera.

Inom ett 20-tal yrkesområden finns dessutom helt färdigutvecklat innehåll, med bedömningsplaner, checklistor och enkelt införande. I dessa fall kan validering sättas igång direkt och då blir det billigt, lätt och enkelt!

För alla övriga fall har Nordiskt Valideringsforum, med stöd av OCN-metoden, en färdig och effektiv process för att ta fram och förankra läranderesultat och bedömningskriterier.

Med det sagt, organisationen behöver avsätta tid för utbildning av bedömare och det faktiska genomförandet. Nyttan är dock så mycket större. Det går att spara både tid och pengar. Framförallt skapas nya möjligheter att växa – med högre kvalitet. Läs gärna mer om nyttan ovan.

Det viktigaste är att det finns en bra lärmiljö – i form av utbildning, praktik eller verksamhet där det sker ett lärande. Där ska också finnas bra handledare som stöttar.

Det är också viktigt att ledningen ger sitt konkreta stöd – så att det blir kontinuitet och inget tillfälligt projekt.

Är dessa bitar på plats så kan vi på Nordiskt Valideringsforum hjälpa er till framgång!

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg

Click to access the login or register cheese