Verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar

Kvalitetssäkrat lärande ger både värdefulla meriter och en hållbar kompetensförsörjning.

Med dessa verktyg kan du och din verksamhet gå från kortsiktiga åtgärder till långsiktiga lösningar.

Läs mer om vad Nordiskt Valideringsforum erbjuder. 

Om verktygen

OCN-metodens verktygslåda

De här verktygen vänder sig till dig som är verksamhetschef, arbetsledare, handledare, utbildare, projektledare eller arbetar inom HR. 

Nordiskt Valideringsforum erbjuder stöd och utbildning vid införande av dessa verktyg. Vi erbjuder också en kvalitetssäkrad metod och en digital plattform.

Du har insett att vi måste gå från kortsiktiga åtgärder inom rekrytering och utbildning till att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Att “öka kompetensen” eller att “lösa kompetensbristen” innebär inte enbart att man behöver tillföra ny kompetens. Det handlar lika mycket om att ta tillvara på det kunnande som redan finns och att säkerställa att den används på rätt sätt. Det handlar om kvalitetskritiskt yrkeskunnande, men lika mycket om yrkesinsikt och självinsikt – inte bara för den enskilde individen utan även för hela verksamheten. 

Validering - Verktyg för kompetensförsörjning

Upptäck olika användningsområden

Verktygen kan användas av arbetsmarknads- och branschaktörer, arbetsgivare, omställningsaktörer och utbildningsanordnare. 

Varför Nordiskt Valideringsforum?

Kompetens, startklara verktyg och färdigt innehåll

Nordiskt Valideringsforum fungerar som en experthubb och en långsiktig samarbetspartner inom lärande och validering.

Vi har startklara verktyg och 20 medarbetare runtom i landet. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Det ger effektiv utveckling, införande, kvalitetssäkring, drift och förvaltning. 

Dessutom behöver ni inte hålla spetskompetensen inom exempelvis yrkesprofilering, kvalitetssäkring eller drift av valideringsmodeller.  Det gör att ni kan fortsätta att syssla med det som ni är bäst på. Låt oss göra denna spännande och roliga resa tillsammans!

Validering arbetsmarknad

Om OCN-metoden

En beprövad metod som bevisligen fungerar​

Open College Network i Sverige är metod, kvalitetsledningssystem, nätverk och samverkansform – med ett ekosystem av mikromeriter för insteg, öppna program, överförbara kompetenser samt branschvalideringar inom ett stort antal yrkesområden.

OCN-Metoden
+ 22500
Validerade deltagare
+ 1200
Aktiva moduler

Digitala verktyg som förenklar

En integrerad och interaktiv digital plattform

Kartläggning, lärande och validering utgör huvudfunktionerna och är integrerade med OCN-metoden. Dialog, handledning, bedömning, dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning kan skötas digitalt. Här finns allt ifrån förväntade läranderesultat till intygshantering.

En ny version av den digitala plattformen lanserades år 2022.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i
Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg
Click to access the login or register cheese