Att göra skillnad

Tillsammans med våra kunder bygger vi det nya kunskapssamhället. Där alla människor har en plats. Där alla kan lära sig något.

Våra metoder och verktyg stärker självkänslan, förenklar insteg till jobb och underlättar kompetensförflyttning i företagen. Dessutom gör de yrken och branscher ännu mer attraktiva!

Hos oss är det verkstad. Vi pratar inte bara validering. Vi gör – i stor skala – tillsammans med våra kunder. Det heter ju “att göra skillnad”, eller hur?

Om oss

En samhällsbyggande och oberoende idéburen verksamhet, som ansvarar för en certifieringsmetod och ett socialt nätverk av kunder. 

Kan man vara det?

Jo, det går alldeles utmärkt. Men vad betyder det egentligen? Läs mer om vilka vi är och vad som driver oss framåt nedan. 

Dessutom veta lite mer om vart samhället är på väg och hur en urkraft kan bli en naturkraft.

 

Historien om OCN-metoden i Sverige

Nordiskt Valideringsforum driver en idéburen verksamhet med 18 medarbetare i Skellefteå, Stockholm, Lidköping, Borås, Växjö och Helsingborg. Tillsammans blir vi landets största experthubb inom området. Vi driver också en digital plattform som rent tekniskt befinner sig i gränslandet mellan edtech, jobtech och hr tech. 

Nordiskt Valideringsforum är också ett slags certifieringsinstitut, med en internationellt vedertagen metod för kvalitetssäkring. Vi hjälper kommuner, branscher, företag och organisationer att definiera vad man behöver kunna inom olika yrkesområden. Sedan hjälper vi dem att införa metoder och verktyg för kompetenskartläggning, lärande, bedömning och erkännande – anpassat till syfte och deltagarnas förutsättningar.

Till detta har vi OCN-metoden (Open College Network), som idag är den mest utvecklade och använda metoden för validering av kompetenser i Sverige (och Storbritannien). Till OCN-metoden hör också OCN-nätverket, som består av de organisationer som är med och delar både nytta, erfarenheter och kostnader.

För att ge kontinuitet med ekonomisk hållbarhet drivs verksamheten i självfinansierad aktiebolagsform. Nordiskt Valideringsforum drivs helt opolitiskt och oberoende av olika organisationer och särintressen. Hos oss står individen, yrkesinnehållet och kundnyttan i centrum.

Resan hit började i Storbritannien på 1980-talet. Gruv- och stålindustrier lades ned och många blev arbetslösa. Samtidigt fanns det stora kompetensbehov inom andra branscher. Det fanns ett gigantiskt (upplevt) kompetensglapp. Många av de arbetslösa saknade ju formell utbildning!

Men tänk om man kunde visa vad olika personer faktiskt kunde och vad de hade lärt sig i arbetslivet? Tänk om den kompetensen och de erfarenheterna kunde komma till nytta i andra företag och i andra branscher? Därför utvecklades OCN-metoden (Open College Network) i ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och högskolor.

Nästan samtidigt, på en plats i norra Sverige… Föreningen Urkraft i Skellefteå såg styrkan hos individer och drev en unik social verksamhet för och tillsammans med dem. Man öppnade café, restaurang, TV-station, byggde växthus på taket och till sist arrangerade man årligen hela Skellefteå-festivalen med 90.000 besökare. 

Men de som jobbat i föreningen – vad hade de egentligen lärt sig? Förstod de själva hur mycket de nu faktiskt kunde? Hur kunde man visa det? Hur kunde de få nytta av det när de sökte jobb? År 2005 bestämde man sig, inom ramen för ett ESF-projekt, för att ta OCN-metoden till Sverige. Den anpassades också till svenska förhållanden.

Sedan år 2013 har Nordiskt Valideringsforum ansvaret för OCN-metoden och dess utveckling i Sverige.

Vi samarbetar med ett stort antal kommuner runtom i landet. De använder validering som ett verktyg, dels för att kvalitetssäkra och utveckla sina egna verksamheter, dels för att förbättra effektiviteten i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Hälften av kunderna är dock branscher, företag och andra organisationer. Vi samarbetar exempelvis med Almega/SRY, Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation), Emmaus, Stockholms Stadsmission och organisationer tillhörande Studieförbunden i samverkan. Vi samarbetar även direkt med företag, exempelvis Poseidon, IKANO bostad och Arbetslivsresurs.

Nordiskt Valideringsforum har, tillsammans med företag och branschaktörer, kartlagt kompetenskraven inom ett 30-tal olika yrkesområden, uppdelade på över 1,300 avgränsade moduler med läranderesultat och bedömningskriterier. Exempel på yrkesområden är städ, utemiljö och återvinning. Basen för samtliga yrkesområden är kompetenser för arbetslivet – hur man fungerar på en arbetsplats. Detta går faktiskt att validera.

I Sverige har vi stöttat våra kunder att genomföra över 23.000 valideringar med OCN-metoden.

Läs mer om OCN-metoden. Då får du också reda på hur det går till och vilken nytta det ger individen, handledaren/bedömaren, företaget/organisationen, branschen, utbildningar och samhället i stort.

Det enklaste sättet att få reda på mer är att kontakta oss. Vi håller gärna workshops om validering och hur det skulle kunna gå till i just er organisation. Då får ni lära er mer, samtidigt som idén och planerna kan få fäste i er organisation.

För att det är bland det roligaste och viktigaste som finns. Fler borde få chansen att visa vad de kan!

Alla människor ska kunna komma till sin rätt.

På tal om livslångt lärande – vi som jobbar på Nordiskt Valideringsforum kan faktiskt en hel del annat.

Vi kan till exempel binda flugor och brudbuketter, spela trummor, ysta ost och mjölka getter, dansa jenka, driva gummiplantage, sticka raggsockor, bygga växthus och smarta hem, massera med heta stenar, laga stora middagar och fiskenät, driva en community kring dubbade filmer – ja, listan kan göras lång. Vi kan till och med assistera föl, valpar och barn till världen. 

Vi har alla olika egenskaper och kompetenser. Fundera själv på vad du har gjort genom livet. Tänk dig att du skulle behöva byta jobb på grund av sjukdom. Eller att du flyttar till ett annat land och får börja om från början i arbetslivet. Vad skulle du då jobba med? Eller du kanske helt enkelt vill karriärväxla och göra något annat innan du går i pension. Alla ska ha den möjligheten, tycker vi.

Vi är på väg mot ett samhälle där livslångt lärande värderas högre.

Ett samhälle där man kan lära sig saker på olika sätt. Där alla inte tvunget måste ha en hög utbildning, utan där alla ska ha en plats. Där alla kan lära sig något och där ingen anses vara obildbar. Det här handlar både om kunskapssyn och människosyn. Vilken syn har du?

Tidigare pratade vi på Nordiskt Valideringsforum om Urkraft, nuförtiden tycker vi mest att det är en Naturkraft. En sådan som inte går att stoppa. 

Självklart ska vi i Sverige satsa på utbildning – vi älskar utbildning. Det behövs också fler specialister på allra yppersta internationella nivå.

Och det behövs givetvis certifieringar och yrkesbevis inom fler yrken. Det ger en trovärdig kvalitetsstandard för branschen och stolthet över sitt yrke för medarbetarna. Men det förutsätter att själva metoden för att ge ut certifikat/yrkesbevis också följer samtliga kriterier och riktlinjer för validering. 

Nordiskt Valideringsforum hjälper till med validering inom både utbildning och branscher, så att inte fler behöver uppfinna hjulet på nytt. Det vore ju ett oerhört slöseri av resurser. Särskilt onödigt är det om skattemedel är inblandat i finansieringen.

Det råder kompetensbrist inom många yrkesområden, samtidigt som många står helt utanför arbetsmarknaden. Många av dem har heller inte rätt förutsättningar att studera vidare i den formella skolan.

Därför behövs det enklare insteg till olika yrken. Det betyder inte att själva yrket eller jobbet är enkelt! Man kan lära sig mycket steg för steg. Får man dessutom löpande bevis, eller ett slags kvitto, på vad man lär sig – då ökar motivationen att ta nästa steg. Dessutom vet man vad man behöver lära sig.

Har man en struktur för kompetensutvecklingen kan de som redan kan mycket ta på sig mer avancerade uppgifter. Det gör plats åt fler som behöver det enklare insteget.

Så växer företag och så utvecklas ett samhälle. Vi och våra kunder håller på att trampa upp den vägen. 

Låter det vettigt? Var gärna med oss på resan.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg

Click to access the login or register cheese