verktyg

Kartläggning

Att upptäcka individens kunnande.

INFÖR BESLUT OCH VÄGVAL

Vad är kartläggning?

En kompetenskartläggning gör att man kan upptäcka en individs hela kunnande, oavsett var, hur eller när man har lärt sig:

  • Utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Konkreta generella kompetenser som är intressanta inom många yrkesområden
  • Kunskaper och färdigheter kopplade till ett specifikt yrke eller yrkesområde

En kartläggning kan vara översiktlig eller fördjupad och innehålla inslag av självskattning och viss bedömning. 

På den här sidan kan du lära dig mer.

När behövs en kartläggning?

Det är en naturlig startpunkt som ofta behövs inför någon form av beslut eller vägval vid exempelvis 

Kartläggning - för vem?

De digitala verktygen för kartläggning är, på olika sätt, tillgängliga för de organisationer och företag som använder sig av OCN-metoden.

Det är exempelvis arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsaktörer, branschorganisationer, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Kontakta gärna oss på Nordiskt Valideringsforum, som ansvarar för OCN i Sverige, för mer information. 

Kartläggningar som utgår från OCN-metoden blir enkla, träffsäkra och kostnadseffektiva.

BEROENDE AV SYFTE

Olika typer av kartläggningar

Kartläggning är ett brett begrepp som kan innefatta både översiktlig kartläggning och fördjupad kartläggning, ofta med inslag av självskattningar. En viss bedömning ingår då en kartläggningsprocess, beroende av syftet, avslutas med ett kartläggningsutlåtande.

Översiktlig kartläggning svarar övergripande på VAD man kan. Den är bred i sin ansats. Oftast är översiktlig kartläggning ett insamlande av betyg, dokument, upprättande av meritförteckning samt beskrivning av andra typer av erfarenheter. 

Fördjupad kartläggning ska tala om OM man kan. Ska vara utforskande till sin natur. Inriktad mot ett specifikt yrkes- eller kompetensområde. En fördjupad kartläggning kan vara olika grad fördjupad utifrån den kontext den sker i. Och den kan ske på olika sätt.

Oavsett vilken typ av kartläggning som önskas har Nordiskt Valideringsforum både kunnande och verktyg som förenklar processen. Vi erbjuder även fortbildning för de OCN-bedömare som behöver lära sig mer om kartläggning och hur det går till rent praktiskt.

INFÖR BESLUT OCH VÄGVAL

Självskattning en viktig del

Självskattning skapar en bild av vad en människa anser om sin egen kompetens inom ett specifikt område. Det medvetandegör individen om vad det är som faktiskt krävs, när man går vidare mot ett lärande eller en bedömningsprocess. 

Självskattning kan ingå i både den översiktliga och fördjupade kartläggningen beroende på kontext och beroende på vad som kompletterar självskattningen. 

Ett 50-tal färdiga underlag för självskattningar är på olika sätt tillgängliga för dem som arbetar med OCN-metoden. Det finns framtagna självskattningar för följande:

  • Generella, överförbara kompetenser
  • Insteg till olika yrkesområden 
  • Yrkesprofiler / kompetensstandarder i olika branschers valideringsmodeller

Resultatet av självskattningen kan sammanställas på både individ- och gruppnivå.

Kontakta Nordiskt Valideringsforum för att veta mer om hur just din organisation kan få tillgång till ovanstående.
Självskattning mot kompetensstandard