VERKTYG

verktyg

Kartläggning

Kartläggning

Att upptäcka individens kunnande.

INFÖR BESLUT OCH VÄGVAL

Vad är kartläggning?

En kompetenskartläggning gör att man kan upptäcka en individs hela kunnande – oavsett var, hur eller när individen har lärt sig. 

Detta kan ingå i en kartläggning:

 • Utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Konkreta generella kompetenser som är intressanta inom många yrkesområden
 • Kunskaper och färdigheter kopplade till ett specifikt yrke eller yrkesområde

En kartläggning kan vara inledande eller fördjupad och innehålla inslag av självskattning. 

På den här sidan kan du lära dig mer.

En kompetenskartläggning gör att man kan upptäcka en individs hela kunnande – oavsett var, hur eller när individen har lärt sig. 

Detta kan ingå i en kartläggning:

 • Utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Konkreta generella kompetenser som är intressanta inom många yrkesområden
 • Kunskaper och färdigheter kopplade till ett specifikt yrke eller yrkesområde

En kartläggning kan vara inledande eller fördjupad och innehålla inslag av självskattning. 

På den här sidan kan du lära dig mer.

När behövs en kartläggning?

Det är en naturlig startpunkt som ofta behövs inför någon form av beslut eller vägval vid exempelvis 

Kartläggning - för vem?

De digitala verktygen för kartläggning är, på olika sätt, tillgängliga för de organisationer och företag som använder sig av OCN-metoden.

Det är exempelvis kommuner, arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsaktörer, branschorganisationer, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Kontakta gärna oss på Nordiskt Valideringsforum, som ansvarar för OCN i Sverige, för mer information. 

Kartläggningar som utgår från OCN-metoden blir enkla, träffsäkra och kostnadseffektiva.

INFÖR BESLUT OCH VÄGVAL

Självskattning en viktig del

Självskattning skapar en bild av vad en människa anser om sin egen kompetens inom ett specifikt område. Det medvetandegör individen om vad det är som faktiskt krävs, när man går vidare mot ett lärande eller en bedömningsprocess. 

Självskattning kan ingå i både inledande och fördjupade kartläggningar – beroende av innehåll, kontext och vad som kompletterar självskattningen. 

Ett 50-tal färdiga underlag för självskattningar är på olika sätt tillgängliga för dem som arbetar med OCN-metoden. Det finns framtagna självskattningar för följande:

 • Generella, överförbara kompetenser
 • Insteg till olika yrkesområden 
 • Yrkesprofiler / kompetensstandarder i olika branschers valideringsmodeller

Resultatet av självskattningen kan sammanställas på både individ- och gruppnivå.

Kontakta Nordiskt Valideringsforum för att veta mer om hur just din organisation kan få tillgång till ovanstående.

Självskattning en viktig del

Självskattning skapar en bild av vad en människa anser om sin egen kompetens inom ett specifikt område. Det medvetandegör individen om vad det är som faktiskt krävs, när man går vidare mot ett lärande eller en bedömningsprocess. 

Självskattning kan ingå i både inledande och fördjupade kartläggningar – beroende av innehåll, kontext och vad som kompletterar självskattningen. 

Ett 50-tal färdiga underlag för självskattningar är på olika sätt tillgängliga för dem som arbetar med OCN-metoden. Det finns framtagna självskattningar för följande:

 • Generella, överförbara kompetenser
 • Insteg till olika yrkesområden 
 • Yrkesprofiler / kompetensstandarder i olika branschers valideringsmodeller

Resultatet av självskattningen kan sammanställas på både individ- och gruppnivå.

Kontakta Nordiskt Valideringsforum för att veta mer om hur just din organisation kan få tillgång till ovanstående.Kartläggning mot kompetensstandard

BEROENDE AV SYFTE

Olika typer av kartläggningar

Olika typer av kartläggningar

Kartläggning är ett brett begrepp som kan innefatta både inledande kartläggning och fördjupad kartläggning.

Beroende av syftet kan processen avslutas med ett så kallat kartläggningsutlåtande. Ett sådant kan användas när man exempelvis ska göra en plan för validering eller kompletterande utbildningsinsatser.

Inledande kartläggning är översiktlig och utforskande. Det handlar oftast om ett insamlande av betyg, dokument, upprättande av meritförteckning samt beskrivning av andra typer av erfarenheter. En inledande kartläggning är med andra ord bred i sin ansats och kan exempelvis kopplas till vägledning/rådgivning eller rekrytering/matchning.

Från och med den 1 januari 2023 ska alla kommuner kunna erbjuda inledande kartläggning inför utbildning eller validering inom komvux.

Fördjupad kartläggning är också utforskande i sin ansats men den har en tydlig inriktning mot ett specifikt yrke eller kompetensområde. Syftet är att identifiera och skapa underlag för bedömning mot en kompetensstandard och/eller kvalifikation. Fördjupad kartläggning kan utformas och genomföras på olika sätt beroende på målgrupp och sammanhang.

Oavsett vilken typ av kartläggning som önskas har Nordiskt Valideringsforum både kunnande och verktyg som förenklar processen. Vi erbjuder även fortbildning för de OCN-bedömare som behöver lära sig mer om kartläggning och hur det går till rent praktiskt.

Kartläggning är ett brett begrepp som kan innefatta både inledande kartläggning och fördjupad kartläggning.

Beroende av syftet kan processen avslutas med ett så kallat kartläggningsutlåtande. Ett sådant kan användas när man exempelvis ska göra en plan för validering eller kompletterande utbildningsinsatser.

Inledande kartläggning är översiktlig och utforskande. Det handlar oftast om ett insamlande av betyg, dokument, upprättande av meritförteckning samt beskrivning av andra typer av erfarenheter. En inledande kartläggning är med andra ord bred i sin ansats och kan exempelvis kopplas till vägledning/rådgivning eller rekrytering/matchning.

Från och med den 1 januari 2023 ska alla kommuner kunna erbjuda inledande kartläggning inför utbildning eller validering inom komvux.

Fördjupad kartläggning är också utforskande i sin ansats men den har en tydlig inriktning mot ett specifikt yrke eller kompetensområde. Syftet är att identifiera och skapa underlag för bedömning mot en kompetensstandard och/eller kvalifikation. Fördjupad kartläggning kan utformas och genomföras på olika sätt beroende på målgrupp och sammanhang.

Oavsett vilken typ av kartläggning som önskas har Nordiskt Valideringsforum både kunnande och verktyg som förenklar processen. Vi erbjuder även fortbildning för de OCN-bedömare som behöver lära sig mer om kartläggning och hur det går till rent praktiskt.