Category Archives: Case

Agnetha Olofsson arbetar som måltidschef i Åre kommun. År 2023 började de arbeta med att synliggöra personalens kompetens i kommunens verksamheter inom kök. ”Jag känner verkligen att det här arbetet ligger helt rätt i tiden. Det är otroligt roligt att vi nu arbetar fram ett nytt arbetssätt som gynnar både personalen och verksamheterna. Det går också hand i hand med det långsiktiga arbetet vi behöver göra för att bemanna våra storkök i framtiden.” Åre kommuns satsning handlar både om att strukturera introduktion och lärande och att synliggöra och erkänna medarbetares kompetenser. Arbetet sker både för verksamheter inom lokalvård och offentliga kök. – Det är främst på kökssidan som vi nu har kommit i gång. Vi funderade ordentligt på hur vi skulle lägga upp arbetet för att det skulle fungera i verksamheterna och för personalen. Vi behövde tänka nytt. De individer som kommer till oss har inte den utbildning eller den…

Read more

”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Man lyfts som människa.” Kompetenshöjande utbildning och validering Adam och Nils är två medarbetare på företaget Thormans Entreprenad i Linköping som har genomgått en kompetenshöjande utbildning och validering. Deras handledare och yrkesbedömare Marina berättar att kompetenshöjande utbildning och validering är något som passar för många inom utomhusmiljöbranschen. Även för sådana som har arbetat i branschen länge. Adam hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utomhusmiljöarbete. Kollegan Nils hade arbetat inom reklambranschen i 30 år utan någon formell utbildning innan han arbetade sig in till utemiljöbranschen, där han blev kvar. ”Min generation hade möjlighet att börja inom ett yrke och lära sig på plats, men idag måste du ha ett papper på ditt kunnande. Validering är ett sätt att få papper på…

Read more

Svenska badbranschens satsning på kompetensförsörjning fortsätter. Nu utökas arbetet med branschmodellen för lärande och validering med fler yrkesprofiler – för att möta den nationella bristen på badhuspersonal.  – Förhoppningen är att vi ska kunna få en bättre personalförsörjning med kunnig och trygg personal, säger projektledaren Kari Tryde från Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforums roll är att stödja branschen att ta fram nationella kompetensstandarder som beskriver olika yrkesroller och samtidigt utbilda personal till yrkesbedömare. Deras roll är att skapa förutsättningar för individer att lära men också bedöma kompetens och ge individer ett erkännande för deras kompetenser. Se SVT:s inslag om badbranschen Lärande och validering I nuläget arbetar badbranschen med lärande och validering utifrån kompetensstandarder för yrkesrollen Badvärd och introduktionsnivån Grundläggande arbete inom bad. I maj 2023 godkändes också en ansökan från Arbetsförmedlingen att göra samma arbete med två tekniska profiler inom branschen.  Projektet handlar om att både säkerställa och erkänna kompetensen hos all…

Read more

Nu finns det ett nytt pedagogiskt verktyg för att närma sig arbetsmarknaden. Språklär Utemiljö skapar en introduktion till arbete inom utemiljö samtidigt som det blir ett lätt och roligt sätt att lära sig. Målet med verktyget är att främja integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) utvecklade under 2022 ett nytt verktyg för lärande – Språklär Utemiljö. Ett sätt att introducera nya individer till yrket. Arbetet skedde tillsammans med oss på Nordiskt Valideringsforum och ABF Vux. Innehåll och samarbete “Språklär Utemiljö” är ett verktyg där individen får lära sig om arbete inom utemiljö genom att pedagogiskt gå igenom olika områden och arbetsuppgifter. Samtidigt lär de sig ord och uttryck som är viktiga att förstå. Verktyget innehåller olika delar, både information om hur det fungerar på en svenska arbetsplats och hur olika arbetsuppgifter inom utemiljö går till. Det handlar till exempel om maskiner och verktyg, städning och underhåll samt…

Read more

Valideringsprocess återvinning

“Det är roligt att ha intyg på sina kunskaper nu” På en återvinningscentral i Söderhamn har de arbetat med att validera medarbetare. Olika delar av yrket är indelade i flera moduler och valideringen har skett successivt, en modul i taget, under vinterhalvåret. Arbetet har både höjt statusen för deltagarnas yrke och gett dem ett intyg på att de kan sina jobb. – Vi valde att gå igenom de olika modulerna i valideringsmodellen tillsammans. Det blev jättekul med många bra diskussioner om yrket. Modulerna handlar till exempel om farligt avfall, kemikalier och städning, bemötande, montering av kärl, ergonomi och lyft. De fick visa mig hur de monterar kärl rent praktiskt medan andra delar gjordes mer i samtalsform, säger Peter, teamledare på Långtå återvinningscentral och utbildad yrkesbedömare.   Valideringarna sker genom OCN-metoden och grundar sig på Sobonas nationella yrkesprofiler.  De har tagits fram i samarbete med flera parter, kopplade till branschen och oss här på Nordiskt Valideringsforum.  För…

Read more

“Att nå ut med information om detta är avgörande för framtiden” Samuel Bohlander arbetar som badvärd i Göteborg. Han är också representant för Kommunal i arbetet med att ta fram kompetensstandarder. Under hösten 2022 påbörjade han sin utbildning till yrkesbedömare – ett arbete som ger resultat för både verksamhet och personal. Samuels arbete börjar med en kartläggning av kompetens hos personal, för att få en grund att stå på inför valideringen. Han ser positivt på det gemensamma tag som branschen tar för att stötta en hållbar kompetensförsörjning för aktörer inom bad.   – En stor utmaning de senaste åren har varit att man bedömt medarbetare olika. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker/rekryterar ny personal, det är samma ”grundkompetens” som efterfrågas. Med detta material så får vi till en lägsta nivå samtidigt som jag anser att det är viktigt för branschen i stort, säger Samuel. Branschmodellen utvecklades…

Read more

”Vi hjälps åt att driva de viktiga frågorna framåt” Badbranschens stora satsning fortsätter. För att skapa en gemensam grund och en sammanhållande kraft i det nya arbetet med kompetensförsörjningen har Svenska Badbranschen bildat den nya ”Nätverk kompetens”. Det har varit en snabb process för Svenska Badbranschen. På bara några månader har en ny modell för lärande och validering tagits fram. Med gemensamma krafter driver de nu arbetet med att sprida kunskap och stödja verksamheter att komma i gång.   Genom OCN-metoden blir vägen framåt tydligare och målet är solklart: Ökade möjligheter att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på kvalitet och gästernas säkerhet och trivsel. – Hela processen med OCN-metoden är bra. Den säkerställer att alla delar går rätt till – att vi får en kvalitetssäker validering till exempel, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen.    Kari Tryde har en lång erfarenhet i branschen. Hon har sett ett stort behov att ta ett…

Read more

Kompetensstandarder underlättar rekrytering och introduktion I juni 2022 gick startskottet för ett intensivt arbete inom badbranschen. För att möta den stora utmaningen i att rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens började arbetet med att skapa insteg i branschen – för målgruppen nyanlända. Mycket har hunnit hända sedan dess. Två kompetensstandarder har tagits fram. De tydliggör de kunskaper och färdigheter som medarbetare inom badbranschen behöver och underlättar både rekrytering och introduktion.  Utifrån kompetensstandarderna har också verktyg för lärande och validering, kartläggning och språkstöd tagits fram. – Redan nu ser vi resultat av arbetet. Språkstödet har varit till stor hjälp och det hela grundar sig i en tydlig modell. Vi är väldigt glada över att Arbetsförmedlingen nu också fortsätter stötta vårt arbete framåt, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforum har varit ett stöd i arbetet med att ta fram en modell som genom struktur för lärande och validering stödjer branschens behov…

Read more

Kompetensintyg ger individen en konkurrenskraft i samhället Mattias Rosdahl är Regionchef på Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Norr. Ett stort fokus i hans arbete har varit att sprida kunskap om hur validering kan användas som verktyg för kompetensförsörjning. – Arbetade man med validering förr var det något konstigt men idag har man både ett större intresse och en helt annan förståelse för vad det är. Jag ser en stor samhällsutveckling bara de senaste fem åren, säger Mattias Rosdahl. I ett projekt, med alla 10 studieförbund i Sverige och Nordiskt Valideringsforum, var han med i utvecklingsarbetet för att ta fram moduler för Kommunikativ Svenska och Kompetenser för arbetslivet. Till grund i arbetet är OCN-metoden. – Det handlar ju om att kunna bevisa att det man skriver på sitt cv är sant. Där kommer språket också in, många som saknar arbete skulle kunna söka om de får ett bevis för att de håller den…

Read more

Gruppdiskussioner ökar individernas kunskap och förståelse 2022 har varit ett intensivt år för Gävle kommuns arbetsmarknadsenhet. Våren bestod av utbildningar för OCN-bedömare och valideringarna var i full gång redan på hösten. Nu har de validerat 12 personer som är anställda på extratjänster inom barnomsorgen och det har gett goda resultat. – Vi, i Sverige, är så fast i att allt ska vara dokumenterat på ett visst sätt. De nyanlända som kommer hit har en massa kunskap men alla kommer inte in i vårt skolsystem. Det tar ofta lång tid att både lära sig språket och gå en utbildning och de kan en massa redan nu som är användbart i ett arbete – om de får möjlighet att visa det, säger Dennis Berglund, enhetschef på Arbetsmarknad och stöd i Gävle kommun. Han var med och upphandlade OCN-metoden för ett ESF-projekt. Det fokuserade på samverkan kring individers resa till självförsörjning och validering…

Read more

10/28
Click to access the login or register cheese