Category Archives: Case

”Vi hjälps åt att driva de viktiga frågorna framåt” Badbranschens stora satsning fortsätter. För att skapa en gemensam grund och en sammanhållande kraft i det nya arbetet med kompetensförsörjningen har Svenska Badbranschen bildat den nya ”Nätverk kompetens”. Det har varit en snabb process för Svenska Badbranschen. På bara några månader har en ny modell för lärande och validering tagits fram. Med gemensamma krafter driver de nu arbetet med att sprida kunskap och stödja verksamheter att komma i gång.   Genom OCN-metoden blir vägen framåt tydligare och målet är solklart: Ökade möjligheter att driva väl fungerande badanläggningar med fokus på kvalitet och gästernas säkerhet och trivsel. – Hela processen med OCN-metoden är bra. Den säkerställer att alla delar går rätt till – att vi får en kvalitetssäker validering till exempel, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen.    Kari Tryde har en lång erfarenhet i branschen. Hon har sett ett stort behov att ta ett…

Read more

Kompetensintyg ger individen en konkurrenskraft i samhället Mattias Rosdahl är Regionchef på Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Norr. Ett stort fokus i hans arbete har varit att sprida kunskap om hur validering kan användas som verktyg för kompetensförsörjning. – Arbetade man med validering förr var det något konstigt men idag har man både ett större intresse och en helt annan förståelse för vad det är. Jag ser en stor samhällsutveckling bara de senaste fem åren, säger Mattias Rosdahl. I ett projekt, med alla 10 studieförbund i Sverige och Nordiskt Valideringsforum, var han med i utvecklingsarbetet för att ta fram moduler för Kommunikativ Svenska och Kompetenser för arbetslivet. Till grund i arbetet är OCN-metoden. – Det handlar ju om att kunna bevisa att det man skriver på sitt cv är sant. Där kommer språket också in, många som saknar arbete skulle kunna söka om de får ett bevis för att de håller den…

Read more

Gruppdiskussioner ökar individernas kunskap och förståelse 2022 har varit ett intensivt år för Gävle kommuns arbetsmarknadsenhet. Våren bestod av utbildningar för OCN-bedömare och valideringarna var i full gång redan på hösten. Nu har de validerat 12 personer som är anställda på extratjänster inom barnomsorgen och det har gett goda resultat. – Vi, i Sverige, är så fast i att allt ska vara dokumenterat på ett visst sätt. De nyanlända som kommer hit har en massa kunskap men alla kommer inte in i vårt skolsystem. Det tar ofta lång tid att både lära sig språket och gå en utbildning och de kan en massa redan nu som är användbart i ett arbete – om de får möjlighet att visa det, säger Dennis Berglund, enhetschef på Arbetsmarknad och stöd i Gävle kommun. Han var med och upphandlade OCN-metoden för ett ESF-projekt. Det fokuserade på samverkan kring individers resa till självförsörjning och validering…

Read more

Synliggjorda kompetenser stärker deltagarnas ställning på arbetsmarknaden Medborgarskolan Nord utvecklar och validerar deltagares kompetenser i Kommunikativ svenska. Beviset är ett sätt att både närma sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  – Tidigare har de fått ett intyg för den utbildning de har gått men nu har de också möjlighet att få ett bevis för vad de faktiskt kan och har lärt sig, säger Carina Burvall, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Skellefteå. Carina Burvall och kollegan Reneé Johansson visar upp kompetensintyg efter genomförd validering i kommunikativ svenska. Arbetet med validering på Medborgarskolan Nord grundar sig i moduler för Kommunikativ svenska och Kompetenser för arbetslivet. Där ingår både läs- och hörförståelse, skrivande och muntlig svenska. Nivåerna för språkkunskaperna följer det europeiska ramverket för språk (A1-C2). Genom validering av Kompetenser för arbetslivet synliggörs också andra kompetenser hos individens som kan vara till nytta i olika arbeten. Det handlar till exempel om medarbetarskap, bemötande…

Read more

Arbetsträning med strukturerad handledning och validering För Emmaus Åland har arbetet med OCN-metoden gjort det lättare för handledare att både lära ut och validera kompetens hos de individer som arbetstränar hos dem. Med stöd av tydliga moduler som beskriver vilken kompetens som behövs, digitala verktyg och checklistor kommer de närmare arbetsmarknaden.  Till Emmaus Åland kommer personer från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för att arbetsträna. Arbetsträningen pågår under sex månader och riktar sig till personer i alla åldrar, från 18 år till över 60. Nu får de också möjlighet att validera sina kompetenser under den perioden. – Vi har en väldigt bred målgrupp. Det kan handla om personer som precis flyttat hit men också personer med psykisk ohälsa eller någon form av beroendeproblematik. De som är i störst behov av kompetensutveckling är ofta den grupp som får minst möjligheter till det, säger Camilla Ernkrans, projektledare, Emmaus Åland. Vi ville hitta ett…

Read more

Tydlig struktur för lärande – på arbetsmarknadsenheten i Sollentuna Vilka kunskaper behöver deltagarna utveckla för att ta nästa steg ut på arbetsmarknaden? Arbetet med OCN-metoden i Sollentuna kommuns arbetsmarknadsenhet har lett till en ökad samsyn och något konkret för deltagarna att skriva på cv:t.  I januari 2021 startade arbetet med OCN-metoden i Sollentuna kommun.  Nu är den en viktig pusselbit i deras arbete med arbetsträning, coachning och lärande mot arbetslivet. – Vi behövde en metod med en tydlig struktur som går att använda just för de personer som har varit arbetssökande väldigt länge, säger Anna Östman, utvecklare och intern kvalitetssäkrare. Nu arbetar utbildade yrkesbedömare på enheten med lärande och validering av deltagare utifrån “Kompetenser för arbetslivet”. Det är generella, överförbara, kompetenser med moduler för till exempel service, kommunikation, arbetsmiljö och medarbetarskap. Innehållet är nationellt förankrat och har tagits fram av OCN-nätverket, i nära dialog med representanter från till exempel studieförbund…

Read more

Validering befintliga medarbetare

I filmen får du en hel del praktiska tips kring validering på arbetsplatsen. Hur går det till och vad ska man tänka på? Titta och lyssna på hur Renova i Stenungsund mötte de utmaningar som uppstod och hur man upplever fördelarna. Validering möjliggör fördjupad kompetenskartläggning av befintliga medarbetare och är samtidigt ett effektivt verktyg för introduktion av nya medarbetare. Dessutom ger det bättre förutsättningar för fortsatt lärande på arbetsplatsen. Renova har börjat validera kunnandet hos befintliga medarbetare och Återvinningscentralen Kläpp i Stenungssund är först ut.  Se hur Rasmus Lindgren, Platschef, Johannes Ohlsen, Maskinist & ÅVC-tekniker samt Katarina Pettersson, Driftchef Materialåtervinning upplevt implementeringen av yrkesprofilering och validering i den egna verksamheten.  “Jag lockades av tanken att man kunde tydliggöra kompetensen hos medarbetarna. Att vi kan jobba lika på alla anläggningar och vi har samma krav, samma förutsättningar. Att det är samma typ av bedömning, oavsett om man byter chef eller anläggning.”…

Read more

Det finns många olika vägar till arbete. En utbildning är ett bra steg på vägen till ett jobb, särskilt när praktiken innehåller ett strukturerat och kvalitetssäkrat lärande. Det är ju i verkligheten – ute på arbetsplatsen – som man lär sig och visar att man verkligen passar för det där jobbet som man längtar efter. I filmen nedan kan du se Louay, där han berättar om hans väg till ett jobb som miljövärd på Bostads AB Poseidon i Göteborg.  Han deltar också i ett valideringsprogram, baserat på OCN-metoden, för att få ett yrkesbevis inom skötsel och förvaltning av utemiljö. Yrkesbevisen kvalitetssäkras och utfärdas av TCYK, Trädgårdsbranschens Centrala Yrkeskommitté. Det finns många olika vägar till arbete – det här är Louays. https://www.youtube.com/watch?v=t1Yveq4vJNk&feature=youtu.be Filmen är framtagen av Yourskills, som informerar och inspirerar kring möjligheter med yrkesutbildningar. Filmen är textad på flera olika språk, se länkar nedan: Engelska Persiska Arabiska   “Efter fem…

Read more

Folkuniversitetet validering

En människas kompetens består av mer än betyg och diplom. Det vet Anna-Lena Bergman, valideringshandledare på Folkuniversitetet i Region syd. Hon är övertygad om att validering är ett viktigt verktyg för att få lyfta fram människans verkliga kunskaper och färdigheter. Validering innebär i korthet att man strukturerat säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används en särskild metod, OCN-metoden (Open College Network), som är vanligt förekommande inom både näringsliv och offentlig sektor. Med metoden kartläggs och bedöms vad en person faktiskt kan, bortom det som finns formellt på papper. Får kompetensbevis Valideringen sker digitalt i olika moduler och består bland annat av en självskattning, en mängd olika frågor som ska besvaras, samt övningar i en lektionsbank. Deltagaren får även träffa en handledare som ger feedback på svaren. Handledarens uppgift är att styrka att deltagaren har de kunskaper som krävs för att han eller…

Read more

Fler yrkesområden, fler branscher, fler kommuner och organisationer samt fler företag. Och framförallt fler personer som fått erkännanden för vad de faktiskt kan. Kompetensförsörjningen förbättras. Allt fler inser fördelarna med yrkesprofilering, kartläggning och validering. Vi har också blivit fler som GÖR istället för att bara prata.  Nu går det fort. Ibland såpass fort att vi inte riktigt hinner berätta vad som händer för omvärlden. Fokus under hösten har verkligen varit att leverera i pågående projekt. Här kommer ett axplock från året som gått, bland annat flera case som vi ser fram emot att framöver kunna lyfta som goda exempel på samarbeten, projekt och kundsamverkan. Yrkesprofilering De Öppna Programmen som ingår i OCN-nätverket har vidareutvecklats under året, både innehålls- och antalsmässigt. De Öppna Programmen består av ett 20-tal yrkesområden som kan användas för validering under insteg/introduktion till olika yrkesområden. Tidigare framtaget innehåll inom generella arbetslivskompetenser finslipades och där olika moduler är kvalitetskritiska…

Read more

10/21