Tag Archives: Bransch

YA inom energibranschen arbetsplatsförlagt lärande

Energibranschen förenklar lärandet på arbetsplatsen

Det kan bli enklare att komma in i ett yrke…

Read more

Gästrike Återvinnare

Enklare insteg till jobb inom återvinning

Återvinningsbranschen har ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som många nyanlända, unga…

Read more

Validering inom städ

Första godkända branschvalideringen enligt SeQF

Branschvalideringen inom städ ger yrkesbevis, där kvalifikationerna är godkända enligt…

Read more

Hur blir man cykelreparatör

Hur blir man cykelreparatör egentligen?

Det behövs fler cykelreparatörer, men vad är det som krävs…

Read more

Branschvalidering fritidsledare

Trepartssamverkan för validering av fritidsledare

Många fritidsledare saknar formell utbildning, men har rätt erfarenheter och…

Read more

5/5