Tag Archives: Bransch

Branschvalidering utemiljö yttre fastighetsskötsel

Ny branschvalidering inom utemiljö

Alla som arbetar inom skötsel och underhåll av utemiljö kan…

Read more

Nu blir det fler företag som kan, vill och vågar

Fortsatt delfinansiering, check. Tillväxtverket öppnar dörrar och river barriärer för att…

Read more

Historiska Muséet konferens

Bortom kompetensbristen: Valideringskonferensen 2019

Tack till alla deltagare och föreläsare på valideringskonferensen 2019! I…

Read more

validerings-arbetsplatsforlagt-larande

Se filmen: Så här går validering till

Utbildning i all ära, men det mesta man behöver kunna…

Read more

Varför satsa på branschvalidering

Se filmen: Varför yrkesprofilering och validering?

Det finns otroligt många goda skäl till varför allt fler…

Read more

YA inom energibranschen arbetsplatsförlagt lärande

Energibranschen förenklar lärandet på arbetsplatsen

Det kan bli enklare att komma in i ett yrke…

Read more

Gästrike Återvinnare

Enklare insteg till jobb inom återvinning

Återvinningsbranschen har ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som många nyanlända, unga…

Read more

Validering inom städ

Första godkända branschvalideringen enligt SeQF

Branschvalideringen inom städ ger yrkesbevis, där kvalifikationerna är godkända enligt…

Read more

Hur blir man cykelreparatör

Hur blir man cykelreparatör egentligen?

Det behövs fler cykelreparatörer, men vad är det som krävs…

Read more

Branschvalidering fritidsledare

Trepartssamverkan för validering av fritidsledare

Många fritidsledare saknar formell utbildning, men har rätt erfarenheter och…

Read more

10/10