verktyg

VERKTYG

Validering

Validering

Genom validering synliggörs och erkänns individens kunskaper och färdigheter inom ett visst yrkesområde.

En valideringsprocess ska vara kvalitetssäkrad och innehålla kartläggning, eventuellt lärande, bedömning och till sist ett erkännande.

Valideringen sker mot en yrkesprofil, som också kan uttryckas som en kompetensstandard.

Validering - Verktyg för kompetensförsörjning

Validering

Så här fungerar det

Validering med OCN-metoden visar det lärande som uppnås, exempelvis i praktik, arbetsmarknadsinsatser, vid omställning eller kompetensutveckling.

Validering sker mot arbetsmarknadens och uppdragsgivarens behov av arbetskraft på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. För många yrkesområden finns även högre nivåer – exempelvis upp till certifiering eller yrkesbevis.

Det förenklar insteg till jobb och intern kompetensförflyttning till högre nivåer. Samtidigt kvalitetssäkras själva verksamheten. Validering stödjer individer och säkrar kompetensförsörjningen.

Nordiskt Valideringsforum samarbetar med ett stort antal kommuner, organisationer, företag och branscher. Vi erbjuder metoder, verktyg och innehåll och är en viktig del av kvalitetssäkringen, men vi utför inte själva valideringarna. Det gör däremot våra uppdragsgivare.

Validering med OCN-metoden visar det lärande som uppnås, exempelvis i praktik, arbetsmarknadsinsatser, vid omställning eller kompetensutveckling.

Validering sker mot arbetsmarknadens och uppdragsgivarens behov av arbetskraft på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. För många yrkesområden finns även högre nivåer – exempelvis upp till certifiering eller yrkesbevis.

Det förenklar insteg till jobb och intern kompetensförflyttning till högre nivåer. Samtidigt kvalitetssäkras själva verksamheten. Validering stödjer individer och säkrar kompetensförsörjningen.

Nordiskt Valideringsforum samarbetar med ett stort antal kommuner, organisationer, företag och branscher. Vi erbjuder metoder, verktyg och innehåll och är en viktig del av kvalitetssäkringen, men vi utför inte själva valideringarna. Det gör däremot våra uppdragsgivare.

Det finns många goda skäl till varför allt fler företag och branscher satsar på validering. Se hur våra uppdragsgivare förklarar det hela – utan färdigt manus och med stort engagemang.

Det finns många goda skäl till varför allt fler företag och branscher satsar på validering. Se hur våra uppdragsgivare förklarar det hela – utan färdigt manus och med stort engagemang.

Stärker samhället - underifrån

Med validering skapar det livslånga lärandet en fungerande kompetensförsörjning och en arbetsmarknad i balans.

Individens lärande synliggörs. Validering ger självinsikt, möjlighet och intresse att ta nästa steg. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett livslångt lärande.

Handledare/bedömare får verktyg för handledning och saklig återkoppling samt växer i sin roll som pedagog och ledare.

Arbetsgivare får struktur och verktyg som kartlägger, utvecklar och säkrar  kompetensförsörjningen. Både medarbetare och verksamhet kan växa vidare.

Branschen förbättrar kompetensförsörjningen med en kvalitetsstandard, som också kan användas i upphandlingar. Validering höjer branschens potential, seriositet och attraktivitet.

Utbildningar genomförs utifrån arbetsgivarnas behov, läranderesultaten kvalitetssäkras och samverkan under praktik underlättas. 

Samhället får en varaktigt bättre fungerande arbetsmarknad. Ingen är obildbar, alla kan lära sig något.

Metoder och verktyg som minskar kompetensglappen – till nytta för individer, företag, branscher, organisationer och samhälle.

Validering

Hur går det till?

Utbildning i all ära, men mycket av det man behöver kunna inom sitt yrke lär man sig faktiskt på plats, på jobbet.  Men vad behöver man lära sig egentligen? Och hur kan man visa vad man lärt sig? Med rätt metoder, verktyg och kunnande är det faktiskt enkelt att validera det arbetsplatsförlagda lärandet. Så här går det till.

I filmen nedan kan du lära dig hur en valideringsprocess med OCN-metoden går till. Beskrivningen är framtagen av Sobona, i samband med införandet av validering i återvinningsbranschen

Utbildning i all ära, men mycket av det man behöver kunna inom sitt yrke lär man sig faktiskt på plats, på jobbet.  Men vad behöver man lära sig egentligen? Och hur kan man visa vad man lärt sig? Med rätt metoder, verktyg och kunnande är det faktiskt enkelt att validera det arbetsplatsförlagda lärandet. Så här går det till.

I filmen nedan kan du lära dig hur en valideringsprocess med OCN-metoden går till. Beskrivningen är framtagen av Sobona, i samband med införandet av validering i återvinningsbranschen.

Valideringen leder fram till ett relevans- och kvalitetssäkrat kompetensintyg, men det är inte säkert att själva papperet är det viktigaste. Många gånger är det faktiskt att deltagaren själv har insett vad man har lärt sig och att man stärkt sitt självförtroende, sin självkänsla och motivation att fortsätta utvecklas. 

Även handledare och bedömare som deltagit i processen lyfts fram som centrala i verksamheten. Sist men inte minst, hela verksamheten kvalitetssäkras och har ett verktyg som förbättrar kompetensförsörjningen.

Valideringen leder fram till ett relevans- och kvalitetssäkrat kompetensintyg, men det är inte säkert att själva papperet är det viktigaste. Många gånger är det faktiskt att deltagaren själv har insett vad man har lärt sig och att man stärkt sitt självförtroende, sin självkänsla och motivation att fortsätta utvecklas. 

Även handledare och bedömare som deltagit i processen lyfts fram som centrala i verksamheten. Sist men inte minst, hela verksamheten kvalitetssäkras och har ett verktyg som förbättrar kompetensförsörjningen.

Validering

Processen i korthet

Utifrån den verksamhet eller det område man ska valideras i, har kunskaper, färdigheter och kompetens definierats i en yrkesprofil som innehåller moduler med läranderesultat och bedömningskriterier.

I kartläggningen tittar man på vilka kunskaper man redan har och vad man redan kan.

Bevisinsamling och bedömning sker utifrån en färdig plan med uppgifter, frågor, övningar och checklistor.  Under resans gång kan även ett lärande ske. Handledare och/eller bedömare stöttar individen och kan då utgå från det färdiga materialet.

Underlag för bedömning och dokumentation granskas sedan internt och därefter externt (nationellt). Efter granskningen genereras ett kompetensbevis till deltagaren.

Utifrån den verksamhet eller det område man ska valideras i, har kunskaper, färdigheter och kompetens definierats i en yrkesprofil som innehåller moduler med läranderesultat och bedömningskriterier.

I kartläggningen tittar man på vilka kunskaper man redan har och vad man redan kan.

Bevisinsamling och bedömning sker utifrån en färdig plan med uppgifter, frågor, övningar och checklistor.  Under resans gång kan även ett lärande ske. Handledare och/eller bedömare stöttar individen och kan då utgå från det färdiga materialet.

Underlag för bedömning och dokumentation granskas sedan internt och därefter externt (nationellt). Efter granskningen genereras ett kompetensbevis till deltagaren.

Validering - Verktyg för kompetensförsörjning

Valideringsprocessens samtliga delar stöds av en integrerad digital systemplattform, som lanserades i en ny version under år 2022.

Valideringsprocessens samtliga delar stöds av en integrerad digital systemplattform, som lanserades i en ny version under år 2022.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi håller gärna i en workshop där vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping –  Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg