Din kompetens är osynlig.

Ända tills du får chans att visa den. Tänk om vi alla fick visa vad vi kan, utifrån det som behövs inom olika områden. Oavsett hur, var och när vi har lärt oss det. Det skulle få människor att växa. Företag att blomstra. Samhället att utvecklas.

Idag får inte alla chansen att visa vad de kan.
Därför råder det i Sverige både arbetskraftsbrist och utanförskap – samtidigt.
Låt oss locka fram den dolda potentialen i branscher, företag och människor.

Så här går det till

Vi erbjuder expertstöd, verktyg och utbildning, inklusive färdigt innehåll,  digital plattform och kundnätverk. Tillsammans skapar vi en fungerande kompetensförsörjning.

Tydliggör verksamhetens
kompetensbehov.

Framtagande av yrkesprofiler,
kompetensstandarder, sker
med stöd av OCN-metoden.

Synliggör och
kvalitetssäkrar kunnandet.

Validering med OCN-metoden
sker ofta formativt, över tid,
parallellt med lärande på arbetsplatsen
eller i skolmiljö.

Upptäck olika användningsområden

Upptäck olika användningsområden

Verktygen kan användas av arbetsmarknads- och branschaktörer, arbetsgivare, omställningsaktörer och utbildningsanordnare.

Verktygen kan användas av arbetsmarknads- och branschaktörer, arbetsgivare, omställningsaktörer och utbildningsanordnare. 

"Vi strävar efter ett samhälle där alla kan komma till sin rätt.
Allt lärande är värt ett erkännande."
jörgen bergvall,
metod- och kvalitetsansvarig
Jörgen Bergvall OCN-metoden

Några exempel

Nyttan av att kvalitetssäkra lärande

Validerade
deltagare
+
Aktiva moduler med
läranderesultat
+
Certifierade
OCN-bedömare
+
Medarbetare
+

Vad är det med OCN-metoden?

Att den fungerar och används brett av kommuner, organisationer, företag och branscher – redan idag. Intresset fortsätter att öka i takt med att fler och fler inser nyttan.

OCN-metoden är en väl utvecklad och internationellt erkänd valideringsmetod för kvalitetssäkring av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Metoden är bevisat helt kompatibel med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

Nordiskt Valideringsforum ansvarar för OCN-metoden i Sverige. OCN står för Open College Network där användare bjuder på delar av sitt utvecklade innehåll till andra användare. En slags crowdsourcing, alltså.

Vad säger andra?

Att göra någonting viktigt - på riktigt

Exempel från verkligheten

Några av våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa er att hitta rätt väg för att kartlägga och kvalitetssäkra lärandet i er verksamhet.

Huvudkontor

Tillfällig besöksadress:
Celsiusgatan 1
112 30 Stockholm

Tillfällig postadress:
Kungsholmsgatan 56
112 30 Stockholm

Ordinarie adress:
Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Växel 010-150 17 80
Support 010-150 17 70

Vi finns också i

Skellefteå – Stockholm – Norrköping – Linköping – Lidköping – Borås – Växjö – Helsingborg