Tag Archives: Studieförbund

Synliggjorda kompetenser stärker deltagarnas ställning på arbetsmarknaden Medborgarskolan Nord utvecklar och validerar deltagares kompetenser i Kommunikativ svenska. Beviset är ett sätt att både närma sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  – Tidigare har de fått ett intyg för den utbildning de har gått men nu har de också möjlighet att få ett bevis för vad de faktiskt kan och har lärt sig, säger Carina Burvall, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Skellefteå. Carina Burvall och kollegan Reneé Johansson visar upp kompetensintyg efter genomförd validering i kommunikativ svenska. Arbetet med validering på Medborgarskolan Nord grundar sig i moduler för Kommunikativ svenska och Kompetenser för arbetslivet. Där ingår både läs- och hörförståelse, skrivande och muntlig svenska. Nivåerna för språkkunskaperna följer det europeiska ramverket för språk (A1-C2). Genom validering av Kompetenser för arbetslivet synliggörs också andra kompetenser hos individens som kan vara till nytta i olika arbeten. Det handlar till exempel om medarbetarskap, bemötande…

Read more

1/1
Click to access the login or register cheese