Category Archives: Inlägg

Ett instegsprogram byggt på mikromeriter. Kan vi definiera det? Hans Andrén, vd på Mode 3, arbetar med instegsprogram inom ramen för yrkesvux eller uppdragsutbildningar från Arbetsförmedlingen. På konferensen om Kompetenspasset berättar han, tillsammans Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, mer om begreppen instegsprogram, moduler och mikromeriter – kopplat till verkligheten. Kompetenspasset är ett projekt som arbetar för att ta fram en modell och digital infrastruktur för mikromeriter. Projektet genomförs i samarbete med RISE, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen och finansieras av Vinnova.  Läs mer om projektet! Vad är ett instegsprogram? – Det är någonting som speglar en kompetensstandard som finns på yrkesbevisnivå. Det behöver inte motsvara allting men det är på lägre nivå och det tar fram det mest väsentliga, essensen i en yrkesroll. Tanken är också att ett instegsprogram ska funka som en form av trappsteg in i en yrkesroll eller i ett yrkesområde. Det är uppbyggt…

Read more

2023 firade Nordiskt Valideringsforum 10 år! Här berättar vi mer om oss och vår historia: Vad vi gör och varför vi gör det!  Tillbaka till 80-talet 2013 startar Nordiskt Valideringsforum. Men historien bakom börjar långt tidigare.  Låt oss hoppa tillbaka till 80-talet i Storbritannien. Det är en tid när gruv- och stålindustrier läggs ner. Många människor blir arbetslösa, samtidigt som det saknas kompetens inom andra branscher. En del av lösningen blir utvecklingen av OCN-metoden – ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och högskolor.  Nästan samtidigt skapas föreningen Urkraft i Skellefteå. De såg styrkan hos individer och drev en unik social verksamhet med café, restaurang, TV-station och växthus. Det var de som sen tog OCN-metoden till Sverige 2005.  Sedan 2013 har Nordiskt Valideringsforum ansvaret för OCN-metoden och dess utveckling i Sverige.  Läs mer om OCN-metoden! Vad gör Nordiskt Valideringsforum? Sen 2013 har Nordiskt Valideringsforum arbetat med att stödja kommuner, branscher, företag och…

Read more

Hur ser valideringsprocessen ut? Henrietta Finnborg Bengtsson är projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Under konferensen “Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fiber och stadsnät 2023” berättade hon om alla delar i valideringsprocessen. Här kan du läsa mer och se en film från presentationen.   Vad är yrkesprofilering? – Tillsammans med olika branscher eller olika organisationer tar vi fram och framförallt synliggör vad man behöver kunna för att utföra en arbetsuppgift eller klara av att arbete inom ett visst yrke eller yrkesområde, säger Henrietta Finnborg Bengtsson. Läs mer om yrkesprofilering! I valideringsprocessen ingår också kartläggning, lärande, bedömning, erkännande och validering. – Kompetensstandarden blir ramverket och strukturen för detta arbete, säger Henrietta. Läs mer om validering med OCN-metoden! Här kan du se en film där Henrietta berättar mer om valideringsprocessen. I slutet av filmen berättar också Linn Wallo, Hr-strateg på Luleå Energi, om hur deras arbete med validering ser ut.   – Vi är inte i mål…

Read more

Den 8 november genomförs årets Valideringskonferens. Under dagen kommer 13 olika föreläsare att dela med sig av sina kunskaper, lärdomar och insikter när det kommer till validering. Du kommer att få ta del av pågående arbete i olika verksamheter – runt om i Sverige.  Med en arbetsmarknad i snabb förändring blir det tydligt – vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling och validering. Kanske arbetar du i en viss bransch, inom utbildning eller arbetsmarknad? Oavsett var du arbetar eller vad du arbetar med är du välkommen till årets Valideringskonferens. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Dag: Onsdag den 8 november. Tid:  10.00-15.40 Plats: Digitalt (Zoom) Denna konferens är kostnadsfri!  Läs mer och anmäl dig! Denna konferens är också en del av European Year of Skills (maj 2023-maj 2024). European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra vikten av “skills” så som fortbildning, omställning och livslångt lärande. Valideringskonferensen 2023…

Read more

Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik. Resan till arbetet som Järvavärdar gick snabbt för Liiban, Amal och Hashim. Nu är de ute och skapar en trivsam utemiljö för alla som bor i Järvaområdet. Gångvägen till Husby Gård kantas av höga träd som snart mynnar ut i gröna fält, med röda hus och odlingar. Liiban, Amal och Hashim sitter i skuggan och tar en kort paus från solen. I höstas gick de en utbildning inom utemiljö. Sex veckors utbildning och fyra veckors praktik – sen fick de en anställning som Järvavärdar. Processen baserades på branschens kompetenstandard och valideringsmodell, med stöd av digitala verktyg. – Vi trivs jättebra här och fortsätter lära oss mycket av Kristina, säger Liiban.  Kristina Henkel är arbetsledare för Järvavärdarna. Hon är utbildad trädgårdsmästare och började arbeta som arbetsledare i februari i år, 2023. – För varje nytt moment vi gör märker jag att de alla har…

Read more

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har tagit fram en branschmodell för lärande och validering. Nu fortsätter arbetet med att strukturera och förenkla introduktion till yrket – med framtagna program för lärande. De skapar också möjligheter till fortsatt lärande, kompetensutveckling och framtida karriärutveckling för befintlig personal. SRY Lär består av två olika program, ett för introduktion och ett för de baskunskaper som krävs för arbete inom städ. De består av olika delar som individer kan gå igenom, steg för steg, för att lära sig om städyrkets olika delar. – SRY:s lärprogram är unika! Det skapar möjlighet att kostnadseffektivt lära och utveckla sin personal integrerat i det dagliga arbetet, samtidigt som hela arbetsplatsen utvecklas. Lärprogrammen fungerar lika bra när man lär sig jobbet på jobbet, som på en utbildning, säger Anna Thelin, intern kvalitetssäkrare på SRY och projektledare på Nordiskt Valideringsforum. En struktur för lärande Lärprogrammen skapar en struktur för lärande samtidigt som det…

Read more

Förra året gick startskottet för projektet Valideringsvoucher som arbetar för att främja validering inom bygg- och städbranschen. Intresset har varit stort bland de små och medelstora bolag som varit målgruppen – samtidigt ökar projektet kunskapen om branschernas möjliggheter. Rebecka Paldanius, från Nordiskt Valideringsforum, arbetar som företagscoach i projektet, på uppdrag av SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).   Hur går det i projektet just nu? – Valideringsvoucher tuffar på. Jag arbetar mycket med att informera företag om möjligheten genom telefonsamtal och mail, samtidigt blir det också en information om Städ- och servicebranschen (SRY) branschmodell för validering och lärande, säger Rebecka Paldanius. Hur har intresset för projektet sett ut? – Bland de städföretag jag har pratat med så har intresset varit stort och flera vill genomföra en insats under året. Alla städföretag jag har pratat med har inte uppfyllt kriterierna för att ansöka om företagsstöd. Min förhoppning är att dessa företag ändå genomför en…

Read more

Nu finns det ett nytt pedagogiskt verktyg för att närma sig arbetsmarknaden. Språklär Utemiljö skapar en introduktion till arbete inom utemiljö samtidigt som det blir ett lätt och roligt sätt att lära sig. Målet med verktyget är att främja integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) utvecklade under 2022 ett nytt verktyg för lärande – Språklär Utemiljö. Ett sätt att introducera nya individer till yrket. Arbetet skedde tillsammans med oss på Nordiskt Valideringsforum och ABF Vux. Innehåll och samarbete “Språklär Utemiljö” är ett verktyg där individen får lära sig om arbete inom utemiljö genom att pedagogiskt gå igenom olika områden och arbetsuppgifter. Samtidigt lär de sig ord och uttryck som är viktiga att förstå. Verktyget innehåller olika delar, både information om hur det fungerar på en svenska arbetsplats och hur olika arbetsuppgifter inom utemiljö går till. Det handlar till exempel om maskiner och verktyg, städning och underhåll samt…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Anna Thelin arbetar som projektledare på Nordiskt Valideringsforum. Sedan hösten 2021 arbetar hon också med att utbilda personer i olika organisationer i rollen som valideringsstödjare.   – Det är en samordnande roll som ska vara nära verksamheterna. Deras uppdrag är att stötta yrkesbedömare och ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete. Göra valideringsprocessen möjligt, helt enkelt, säger Anna Thelin. Läs mer om rollen som bedömare! Valideringsstödjare används framför allt inom branschvalidering där det finns en intern kvalitetssäkrare som arbetar på en nationell nivå med att granska bedömningar. Där blir valideringsstödjaren en förlängd arm, närmare verksamheterna för att samordna och driva valideringsfrågorna internt.  – I en…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

30/60