Author Archives: Moa Hallgren Nordström

”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Man lyfts som människa.” Kompetenshöjande utbildning och validering Adam och Nils är två medarbetare på företaget Thormans Entreprenad i Linköping som har genomgått en kompetenshöjande utbildning och validering. Deras handledare och yrkesbedömare Marina berättar att kompetenshöjande utbildning och validering är något som passar för många inom utomhusmiljöbranschen. Även för sådana som har arbetat i branschen länge. Adam hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utomhusmiljöarbete. Kollegan Nils hade arbetat inom reklambranschen i 30 år utan någon formell utbildning innan han arbetade sig in till utemiljöbranschen, där han blev kvar. ”Min generation hade möjlighet att börja inom ett yrke och lära sig på plats, men idag måste du ha ett papper på ditt kunnande. Validering är ett sätt att få papper på…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

Att vara anställningsbar blir mer och mer i fokus ANSTÄLLNINGSBAR. Vad betyder det egentligen? Hur är man som person, vilka egenskaper och kompetenser har man för att kunna betecknas som anställningsbar? Det skiljer sig naturligtvis en del från yrke till yrke, men nog finns där någon sorts definition, om än lite luddig, kopplat till en grundläggande anställningsbarhet. Ofta handlar det nog om att man ska ”passa in”, att man har de egenskaper och generella kompetenser av mer social karaktär som arbetsgivare efterfrågar.  Det yrkesmässiga kunnandet då? Ja självklart är det viktigt utifrån ett anställningsbarhetsperspektiv, men pratar vi om grundläggande anställningsbarhet och då särskilt kopplat till många yrken där det råder brist på arbetskraft och/eller där det saknas tydliga utbildningsvägar, så kan man hävda att generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenser är både viktiga och avgörande.  Bland dessa generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenserna vill vi här särskilt belysa de som handlar om medarbetarskap och arbetsplatskultur. Det vill säga kunskap om vad som kan förväntas av en medarbetare på en svensk arbetsplats, till exempel hur saker…

Read more

3/3
Click to access the login or register cheese