Author Archives: Moa Hallgren Nordström

Validering ger resultat inom städyrket Städ- och lokalvård innefattar många samhällsviktiga yrkesroller. Det är en bransch som skapar många arbetstillfällen. Det är yrken som förändrats mycket över tid med nya krav och tillvägagångssätt. Trots det saknar städyrket formella utbildningar och intyg. Detta har gjort att en stor del av yrkesgruppen inom städ- och lokalvård inte har fått sin kunskap erkänd – trots många år och erfarenhet inom yrket. Karlstad kommun satsar på validering för lokalvårdspersonal Karlstad kommun har insett vikten av validering och arbetar aktivt med att validera sin personal inom städ- och lokalvård. Genom validering och kompletterande utbildning med hjälp av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) har Shayma och hennes kollegor på kommunens lokalvårdservice fått ett kvitto på sitt yrkeskunnande. Anita är handledare för Shayman. Hon berättar att städyrket varit ett ganska osynligt yrke, att tanken länge har varit att städare inte ska uppmärksammas när de jobbar. Idag ställs det mer…

Read more

En hållbar kompetensförsörjning – med stöd av omställningsmedel 18 återvinningscentraler och mycket personal som ska valideras. Vafabmiljös satsning på validering blev möjlig med hjälp av omställningsmedel och nu investerar dem i arbetet för en hållbar kompetensförsörjning. Kayleigh Anderson arbetar på ett återbruk i Heby: ”Validering gör yrket mer synligt eftersom det blir tydligt vad man faktiskt ska kunna för att jobba här.” För något år sedan blev det möjligt att söka omställningsmedel för validering av anställd personal. Efter valideringskonferensen 2019 föddes idén och efter en ansökan till Omställningsfonden var Vafabmiljö i gång. De anställde en projektledare och yrkesbedömare som nu arbetar med att genomföra valideringar av personalen. ”Vi är oerhört nöjda med den här lösningen. Validering ger yrkesbevis och bekräftelse på en roll som innebär så mycket mer än vad många tror. Inte minst kundkontakten.” – Ludvig Ericsson, Enhetschef, Vafabmiljö. En säker arbetsplats med fokus på personalen Genom validering skapas…

Read more

Nya profiler – Offentliga kök Nu finns det fyra nya profiler inom yrkesområdet för offentliga kök. Det skapar fler möjligheter att strukturera lärande och kvalitetssäkra kunnande för befintlig personal. Profilerna kan användas inom både offentliga kost- och måltidsenheter och arbetsmarknadsenheter. Profilerna bryts ner i olika läranderesultat och bedömningskriterier. De kan användas för att synliggöra individens kunskaper och färdigheter samtidigt som det visar vad individen behöver utveckla och lära sig mer av inom yrkesområdet. Individen kan sen få sitt kunnande bedömt och erkänt mot någon av de fyra profilerna: Grundläggande arbete inom kök Restaurangbiträde – Offentliga kök  Kock – Offentliga kök Kock med ledningsfunktion – Offentliga kök Innehållet har relevanssäkrats av sakkunniga och samverkade parter såsom arbetstagarorganisationer, kommuner och arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet. Lärande och erkännande kan ske i samband med praktik, introduktion, kompetensutveckling eller omställning. Profilerna inom offentliga kök kan även användas vid nyrekrytering och för intern kompetensutveckling…

Read more

Vi på Nordiskt Valideringsforum vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. I år väljer vi att ge vår julgåva till UNHCR, för att stödja deras arbete med att ge barn och unga på flykt möjlighet att fortsätta gå i skolan och utbilda sig.   Vår växel och support är stängd under helger och röda dagar, men öppen som vanligt på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.  Vi vill passa på att tack alla våra kunder för ett fantastiskt år. Vi ser fram emot att fortsätta det spännande och viktiga arbetet tillsammans med er 2024.  Längre ner kan ni läsa mer om varför vi har valt att ge vår julgåva till UNHCR.  I år stödjer vi UNCHR och ungas utbildning i världen Att gå i skolan är ett barns rättighet – även för barn som är på flykt. Skolgång innebär minskad risk för ett liv i…

Read more

”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Man lyfts som människa.” Kompetenshöjande utbildning och validering Adam och Nils är två medarbetare på företaget Thormans Entreprenad i Linköping som har genomgått en kompetenshöjande utbildning och validering. Deras handledare och yrkesbedömare Marina berättar att kompetenshöjande utbildning och validering är något som passar för många inom utomhusmiljöbranschen. Även för sådana som har arbetat i branschen länge. Adam hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utomhusmiljöarbete. Kollegan Nils hade arbetat inom reklambranschen i 30 år utan någon formell utbildning innan han arbetade sig in till utemiljöbranschen, där han blev kvar. ”Min generation hade möjlighet att börja inom ett yrke och lära sig på plats, men idag måste du ha ett papper på ditt kunnande. Validering är ett sätt att få papper på…

Read more

”Att enas om en definition har varit viktigt eftersom kunskap och kompetens ska värderas lika oavsett var, hur och när en individ har lärt sig någonting.” Västerås stads arbetsmarknadsenhet arbetar med att få individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att nå en egen, hållbar försörjning genom arbete eller studier. De fick insikten om att validering kan göra stor skillnad för arbetssökande och bildade en arbetsgrupp med medarbetare och chefer från alla enheter inom kommunen. Målet var att skapa ett gemensamt synsätt på validering: “Nu vill vi att validering ska vara ett förhållningssätt och inte en arbetsuppgift” Genom OCN-metoden och ett praktiskt samarbete med kommunens restaurangenhet lyckades de säkerställa kompetens hos både nyanställda och befintliga medarbetare utifrån restaurangenhetens behov. Olika roller inom restaurang- och köksbranschen bröts ner till olika moduler och program. Det både underlättade och synliggjorde de kompetenser som individen kan lära sig på arbetsplatsen och vilka kompetenser hen…

Read more

Att vara anställningsbar blir mer och mer i fokus ANSTÄLLNINGSBAR. Vad betyder det egentligen? Hur är man som person, vilka egenskaper och kompetenser har man för att kunna betecknas som anställningsbar? Det skiljer sig naturligtvis en del från yrke till yrke, men nog finns där någon sorts definition, om än lite luddig, kopplat till en grundläggande anställningsbarhet. Ofta handlar det nog om att man ska ”passa in”, att man har de egenskaper och generella kompetenser av mer social karaktär som arbetsgivare efterfrågar.  Det yrkesmässiga kunnandet då? Ja självklart är det viktigt utifrån ett anställningsbarhetsperspektiv, men pratar vi om grundläggande anställningsbarhet och då särskilt kopplat till många yrken där det råder brist på arbetskraft och/eller där det saknas tydliga utbildningsvägar, så kan man hävda att generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenser är både viktiga och avgörande.  Bland dessa generella sociala och arbetslivsinriktade kompetenserna vill vi här särskilt belysa de som handlar om medarbetarskap och arbetsplatskultur. Det vill säga kunskap om vad som kan förväntas av en medarbetare på en svensk arbetsplats, till exempel hur saker…

Read more

7/7
Click to access the login or register cheese