Category Archives: Inlägg

JAG ÄR PÅ JOBBCENTER INOM Uppsala kommun, där jag är inne på mitt tredje år nu. Jag har en så kallad OSA-anställning som är begränsad upp till två år och mitt kontrakt går ut i september. Så nu försöker jag göra olika saker för att få vara kvar antingen med en vanlig anställning eller att reglerna möjligen förändras så att dom kan förlänga min OSA-anställning. Jag har varit på snickeriet hela tiden under tiden på Jobbcenter. Jag fick en handledare som jag klaffade riktigt bra med och det har varit anpassat för just mig, som jag är som person och vi har kunnat jobba på bra. Och jag har aldrig trivts så här bra på en arbetsplats i hela mitt liv. Jag är 32 år ung men med mycket bagage, har aldrig hittat något i mitt liv som jag har gillat att göra en längre period. Och det här är första arbetet…

Read more

JAG HAMNADE I DETTA UTIFRÅN ATT jag arbetade som samordnare inom arbetsmarknadsförvaltningen som hade interna arbetsplatser där invånare arbetstränade. Jag gick en utbildning till OCN-bedömare och sedan blev jag intern kvalitetssäkrare. En del av mitt uppdrag var ju egentligen att motivera och inspirera – pådrivare faktiskt. För det här är ju ingenting som går av sig själv. Varje vecka hade vi uppföljningsmöten med de olika verksamheterna där vi lyfte validering – vilka av våra deltagare just nu som skulle kunna valideras. Eftersom vi har och hade de målgrupper som vi även har nu, så var det ju väldigt många som hade otroligt mycket kompetens med sig. På olika sätt hade de tillskansat sig kunnande, men många gånger utan betyg och intyg, det var ”learning by doing”. Kanske hade man haft en restaurang någon annanstans i världen. Eller lagat bilar eller passat barn eller sysslat med lokalvård. Man kunde grunderna men…

Read more

VÅR RESA MED VALIDERING och OCN-metoden började med en tidigare chef som brann för det här. Då förstod nog inte vi riktigt vad det innebar och det var inte så förankrat. Det var många av våra arbetsledare som skulle jobba med validering i våra egna verksamheter. Så vi arbetade fram moduler inom lokalvård, kök och grundläggande data. Senare kom även trädgård med. Men det tog väl mer fart egentligen först när en kollega också gick utbildningen för intern kvalitetssäkrare, som jag redan hade genomfört. Vi pratade väldigt mycket om vad det betyder att någon har validerats, att någon kan exempelvis lokalvård. Jag var ute på företag och visade våra moduler; skulle våra deltagare bli anställningsbara hos respektive företag om de hade kunnandet utifrån modulerna? Och företagen tyckte verkligen det. Problemet var att vi inte fick fram tillräckligt med deltagare så att vi kunde få en kontinuitet med valideringar. Å ena…

Read more

Välkommen till årets Valideringskonferens! Digitalisering, grön omställning och effekter av covid-19. Listan över vad som påverkar och förändrar arbetsmarknaden i en allt snabbare takt kan göras lång. Vill du veta mer om kompetensförsörjning och hur vi tillsammans kan möta de utmaningar som ligger framför oss? Kom till Valideringskonferensen den 9 november. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet. Tema? “Livslångt lärande – ett måste för att möta framtidens arbetsmarknad och hur det påverkar samhälle, företag och individ” När? 9 november klockan 09.30-15.30 Plats? Digitalt via Zoom Anmäl dig här! I år är det fjärde året som Valideringskonferensen anordnas. Den är kostnadsfri, digital och arrangeras av Sobona, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal, Renova, Seko och Svenska Transportarbetarförbundet. Under dagen kommer du att få lära dig mer om validering, livslångt lärande, kompetensutveckling och omställning ur flera perspektiv. Dagen är uppdelad i fyra block: Block 1 – samhällsperspektiv Här får…

Read more

PÅ LITE OLIKA VÄGAR genom livet, landade jag som studie- och yrkesvägledare och så småningom som rektor. Så jag är inte lärare, det vill jag verkligen noga betona, men jag har levt i de processer som finns i skolans värld. Det är en värld där man har ett väldigt tydligt uppdrag särskilt mot eleverna och företräder dem ganska tydligt på vägen framåt, vart dom ska. Det är också en värld där jag sett ”ups and downs” i det här med bedömning, alltså betygsättning. För i slutändan är det avgångseleven i nian som söker till gymnasiet, som ska förverkliga sina drömmar. Det gäller att försöka få en elev att förstå att man som elev befinner sig i en progression – om inte, blir man väldigt lätt sina betyg: ”Jag är en trea i matte”. Ett sådant samtal kunde ha ett väldigt positivt genomslag ibland, särskilt med de elever man behövde stötta…

Read more

JAG HAR I TIDIGARE YRKESROLLER kommit i kontakt med validering och vet hur viktigt det är att validera en kunskap som inte är möjlig att vidimera med exempelvis betyg eller på något annat sätt. När jag kom till Stockholms Stadsmission så fanns redan valideringen enligt OCN-metoden i organisationen. Vi hade haft den sedan 2017 men vi hade inte kommit i gång med den ordentligt. Jag såg fördelen med att använda valideringsmetoden framför allt för personer i arbetsträning som många gånger har ett ganska klent CV eller ett CV som inte är relevant för där de befinner sig för tillfället. Då är arbetsträning ett bra sätt att ta sig vidare. Men själva arbetsträningen i sig säger ju ingenting om nyanskaffad kunskap, arbetsuppgifterna beskrivs – men den säger ju fortfarande inte vad man faktiskt kan. Därför är validering jätteviktigt och uppskattat. Under hela implementeringen har vi gång på gång fått det bekräftat…

Read more

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VALIDERING var egentligen ganska enkel. Under min tid på Urkraft såg vi att människor gjorde saker men fick aldrig något bevis för det. Det var en första ingång med frågan: ”Kan man lära sig fast det inte står skola på huset?” Vi upplevde att människor gjorde fantastiska resor och det var väldigt konstigt att man inte kunde få bevis för det man lärt sig. Det var en väldigt stor frustration. Min utgångspunkt handlar också om en samhällssyn på lärandet och en exkludering. Det kan inte vara rimligt att samhället ställer upp kriterier som inte är tillgängliga för alla.  Jag upplevde också att Urkraft som verksamhet hade så mycket lärande i sig och det skulle kunna stärka oss om vi kunde synliggöra det lärande som gavs. Där såg vi ett glapp mellan visionen som vi hade och verksamheten. Vi såg att det här glappet skulle tätas igen väldigt påtagligt…

Read more

ÄR ARBETSFÖRMEDLINGEN för ett antal år sedan menade på att de kunde validera arbetssökandes kompetenser, i och för sig de formella kompetenserna, erbjöds våra arbetssökande att åka till arbetsförmedlingen – vilket är 40 mil tur och retur. Någonstans där började vi fundera – vi hade redan då väldigt många från arbetsförmedlingen i vår verksamhet – kan inte vi validera kompetenser själva? Hur skulle vi som kommunal organisation kunna validera så att valideringen blev kvalitetssäkrad? Dokumentet som kommer ut ur valideringen ska faktiskt vara legitimt. Att valideringen genererar någonting i slutändan är den positiva upplevelsen för många deltagare, det man blir intresserad av. Per Thornberg Enhetschef Samhällsutvecklings-förvaltningen på Härjedalens kommun. Intervju JAG TROR ÄVEN ATT DET KAN SKILJA sig åt – en del ser sig nog att inte kunna fast de faktiskt kan och den andra kategorin tror sig kunna allt och lite till. Det ser bedömaren ofta utifrån hur deltagarna…

Read more

JAG JOBBAR SOM DELTAGARE på Grillska huset, en restaurang som ingår i Stadsmissionens organisation. Jag började i kallköket och jobbar med ren matlagning i varmköket nu, typ som kock med andra ord. Men jag har ingen utbildning i grunden, därför har det här med valideringen verkligen känts som en riktig möjlighet. Det är väldigt länge sedan jag över huvud taget har kunnat realistiskt tänka om framtiden. Men efter att ha kommit in i den här branschen och nu faktiskt kan se en framtid, så är det min målsättning att jobba mot den typen av tjänst. Bakgrunden är att jag var sjukskriven lite till och från i nästan fem år. Under den tiden så växte mitt matlagningsintresse fram och jag började laga lite mer avancerad mat. Jag sökte mig till Stadsmissionen som volontär några timmar i veckan i deras boende för hemlösa. Sedan hamnade jag här på Grillska huset, där det…

Read more

Vill du veta hur man kan synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter? Missa då inte chansen att anmäla dig till ett webbinar här nedan för att lära dig mer om hur studieförbunden kan arbeta med validering. Ur innehållet Möjligheterna med validering för individer hos Studieförbunden OCN-metoden förenklar och kvalitetssäkrar verksamheten Exempel på validering med OCN-metoden Framgångsfaktorer för en lyckad process   Varför ska jag delta? Studieförbunden har ett unikt system för att validera människor i generella kompetenser. Detta är ett verktyg som kan användas för att synliggöra lärande och de kunskaper och färdigheter man får i studieförbundens olika verksamheter. Det kan vara i studiecirklar, föreningsverksamhet, ledarutbildning, vardagssvenska, projekt eller arbetsmarknadsinsatser. Nu erbjuder vi webbinar som handlar om hur studieförbunden kan arbeta med validering i olika former. Vi kommer berätta om innehåll, metoder och hur validering kan stärka individers självkänsla, synliggöra kompetens, ge möjlighet…

Read more

40/44
Click to access the login or register cheese